ฮูปแต้ม สิม สิมอีสาน หอไตร ฮูปแต้มอีสาน มนต์เสน่ห์แห่งพุทธศิลป์แดนดินอีสาน Sim ISAN
ٻ طŻҹ           ฮูปแต้ม, สิม, สิมอีสาน, หอไตร (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)