สิม หอไตร ฮูปแต้มกุฎิฤาษีหนองบัวลาย กุฎิฤาษีหนองบัวลาย กุฎิฤาษีหนองบัวลาย กุฎิฤาษีหนองบัวลาย กุฎิฤาษีหนองบัวลาย กุฎิฤาษีหนองบัวลาย กุฎิฤาษีหนองบัวลาย กุฎิฤาษีหนองบัวลาย กุฎิฤาษีหนองบัวลาย กุฎิฤาษีหนองบัวลาย กุฎิฤาษีหนองบัวลาย กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย
 • กุฎิฤาษีหนองบัวลาย


    กุฎิฤาษีหนองบัวลาย สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นอโรคยาศาลาสำหรับผู้ที่เดินทางมาประกอบพิธีกรรมที่ปราสาทเมืองต่ำตัวปราสาทประกอบด้วยปรางค์ศิลาแลง มีกรอบประตูเป็นหินทรายด้านหน้าทำเป็นมุขยื่นออกมา ส่วนประตูอีกสามด้านทำเป็นประตูหลอก รอบ ๆ ตัวปราสาทมองเห็นร่องรอยของกำแพงศิลาแลงอยู่โดยรอบแต่พังทลายลงมาเกือบหมดยังคงอยู่เฉพาะส่วนฐาน ด้านบนของปรางค์ด้านตะวันตก มีรูปจำหลักเทพประจำทิศคือพระยมทรงควายมีบรรณาลัยทรงสี่เหลี่ยมสร้างด้วยศิลาแลงอยู่ภายในกำแพงประดับด้วยหินสลักรูปนาค แต่เนื่องจากศิลปะการสลักและลวดลายต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมอื่น ๆ จึงสันนิษฐานว่าอาจมีการปรับปรุงขึ้นใหม่ในภายหลังในราวพุทธศตวรรษที่ 18

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร

กุฎิฤาษีหนองบัวลาย จังหวัดบุรีรัมย์
    กุฎิฤาษีหนองบัวลาย เป็นอโรคยศาลา หรือ สุคตาลัย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรษที่ 18 สันนิษฐานว่าประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้รักษาผู้เจ็ยป่วย ซึ่งคงสร้างด้วยเครื่องไม้ ปัจจุบันจึงไม่เหลือหลักฐานให้ศึกษา สำหรับส่วนที่ 2 คือ ศาสนสถานประจำอโรคยศาลา ซึ่งยังคงเหลือหลักฐานให้เห็นอยู่ตามจารึกปราสาทพระขรรค์ กล่าวว่า สร้างขึ้นพร้อมกัน 102 แห่ง ทั่วทุกวิษัย (เมือง) สะท้อนให้เห็นถึงพระราชอำนาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่แพร่เข้ามาในดินแดนไทย นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในเรื่องสุขภาพของราษฏร ตามข้อความที่กล่าวในจารึกตามอโรคยาศาลาต่างๆ คือ “โรคทางร่างกายของปวงชนนี้ เป็นโรคทางจิตที่เจ็บปวดยิ่ง เพราะความทุกข์ของราษฎร แม้มิใช่ความทุกข์ของพระองค์ แต่เป็นความทุกข์ของเจ้าเมือง”
    แผนผังของปราสาทในกลุ่มอโรคศาลานี้ส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งหมด โดยที่กุฏิฤๅษีหนองบัวรายนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ก่อด้วยศิลาแลง มีปราสาทประธาน ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีบรรณาลัยตั้งหันหน้าเข้าหาปราสาทประธาน ด้านหน้าของปราสาทประธานมีทางเดินรูปกากบาทยาวมาถึงโคปุระ ทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนอกแนวกำแพงแก้วมีสระน้ำในผังรูปสี่เหลี่ยม
    การพบกุฏิฤๅษีหนองบัวราย นี้แสดงให้เห็นว่าชุมชนบริเวณเขาพนมรุ้งนี้เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่ง มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นอย่างน้อย
    กุฎิฤาษีหนองบัวลาย เดิมชื่อ สระเพลง เพราะมีสระน้ำโบราณอยู่ใกล้โบราณสถาน คำว่า หนองบัวราย น่าจะมาจากชื่อบาราย หรือสระน้ำขนาดใหญ่ ที่มีบัวขึ้นมากมายในอดีต จึงเรียกว่า หนองบัวลาย โดยมีโบราณสถานที่เป็นอโรคยาศาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตั้งอยู่ใกล้ๆ กุฎิฤาษีหนองบัวลาย ได้รับการบูรณะและขุดแต่งให้สมบูรณ์แล้ว โดยตั้งอยู่ริมถนนเชิงเขาพนมรุ้ง เส้นทางจะไปปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งมีหมู่บ้านอยู่โดยรอบ
    โบราณสถานแห่งนี้ เคยพบชิ้นส่วนเป็นภาพแกะสลักหน้าบันรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและบริวาร (ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหน้าบันปรางค์ประธานที่โบราณสถานปรางค์กู่ เมืองชัยภูมิ)

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบัวราย ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ถ่ายภาพเมื่อ : 29 สิงหาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 20 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 3066 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต, ข้อมูลจากหนังสือความลับในปราสาทขอม เขียนโดย ทรงสมัย สุทธิธรรม
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.200.112.172 =    Thursday 01st June 2023
 IP : 44.200.112.172   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย