ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดศรีมณฑา บ้านคำฮี หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
      ศาลาการเปรียญหรือหอแจก
      ศาลาการเปรียญหรือหอแจก ประวัติจากคำบอกเล่า กล่าวว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2480 และสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ส. 2487 ผู้ริเริ่มในการก่อสร้าง คือ หลวงปู่ดี วังสุปัญโญ (กงนะ) โดยได้ร่วมกับนางหลง กงนะ ผุ้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวบ้านคำฮี ชักลากไม้จากบนเขามาใช้สร้างเป็นเสาศาลา จำนวน 52 ต้น และซื้อกระเบื้องมุงหลังคามาจาก สปป. ลาว
      ศาลาการเปรียญหรือหอแจกวัดศรีมุณฑา เป็นอาคารไม้ยกพื้นใต้ถุนเตี้ย โดยพื้นหลังคาสูงจากพื้นดิน ประมาณ 1.50 เมตร อาคารทรงจตุรมุข คือ มีมุขยื่นจากอาคารแกนทั้งสี่ด้าน มีบันไดทางขึ้น 3 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันออก ตะวันตกและทิศใต้ ส่วนด้านทิศเหนือยกพื้นสูงประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นประธาน หัวเสาทุกต้น สลักลายบัวคว่ำบัวหงาย มีไม้เชิงชายแต่ละชั้น หลังคาฉลุลวดลายพรรณพฤษาสวยงาม
      ลักษณะเฉพาะพิเศษของอาคารหลังนี้ คือ มีการเข้าสลักเดือยไม้ยึดระหว่างเสากับคาน และส่วนอื่นๆ ทั้งอาคาร หลังคาของศาลาการเปรียญมุงด้วยกระเบื้องดินเผา มุขแต่ละดด้านเป็นทรงมะนิลา โดยบริเวณห้องตรงกลางอาคารนั้น มีการต่อคอสอง จากระดับหลังคามุข และทำเป็นหลังคามะนิลา ที่มีจั๋วทั้งสี่ด้น ทำให้หลังคามีลักษณะเป็นหลังคาซ้อนชั้นเป็นสี่ระดับ ดูแปลกตาไปจากสถาปัตยกรรมในพื้นที่ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะไทยใหญ่
      กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัด ในราชกิจจานุเบกขา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 52ง. ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ได้รับการบูรณะซ่อมแซมในปี พ.ศ. 2558

วัดศรีมณฑา บ้านคำฮี หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ข้อมูลจาก : ป้ายกรมศิลปากรและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของวัด, อินเตอร์เน็ต      กุฏิ วัดศรีมณฑา
กุฏิมีลักษณะเป็นกุฏิเดี่ยวใต้ถุนสูง ก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เสาไม้ถากรวม 45 ต้น ฝาผนังไม้ตีทับเกล็ดแนวนอน หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด การก่อสร้างอาคารคล้ายเป็นอาคาร 3 หลังเชื่อมติดกัน มีฝาผนังร่วมกัน เป็นการผสมผสานกันของรูปทรงหลังคาที่ลงตัวมีหลายรูปแบบ ตัวอาคารแบ่งกันใช้ประโยชน์เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเรือนซาน โถง และห้องนอน ส่วนที่เป็นเรือนชานหรือระเบียงไม่มีผนัง มีบันไดขึ้นอาคาร 1 ด้าน หลังคาด้านหน้าทรงจั๋วด้านหลังเป็นปั้นหยา เชื่อมต่อไปยังเรือนใหญ่ซึ่งเป็นส่วนโถง มีรูปแบบหลังคาทรงจั๋ว ลักษณะเป็นตรีมุขตกแต่งชุดไม้ปั้นลม ช่อฟ้า หางหงส์ แกะสลักลวดลายสวยงาม ที่หน้าจั๋วของแต่ละมุข มีภาพจิตรกรรม เขียนเป็นรูปพญาครุฑ เทพพนม กินรี ลายเครือเถา ประจำยาม ลายพุ่มดอกไม้ และรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ค้างคาว กระต่าย และต่อจากส่วนโถงไปด้านหลังของอาคารเป็นห้อวนอน 2 ห้อง หลังคาทรงปั้นหยา
      ตามประวัติหลวงปู่ดี วังปัญโญ เป็นผู้ริเริ่มสร้างกุฏิ ไม่ปรากฏหลักฐานการเริ่มสร้าง แต่มีหลักฐานที่สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2476 เขียนไว้บนหน้าจั๋วด้านทิศใต้ ต่อมาปี พ.ศ. 2518 - 2519 ชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซม 1 ครั้ง (จากคำบอกเล่าของหลวงปู่ที ปัจจุบันอายุ 85 ปี ซึ่งเป้นหลานของหลวงปู่ดี วังสุปัญโญ ผู้สร้าง และพระอธิการสุเทพ อภิญาโณ เจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบันปี พ.ศ. 2557)
      บูรณะซ่อมแซมเสริมความมั่นคง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557เส้นทาง การเดินทางเข้าสู่ วัดศรีมณฑา
      1. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร ก่อนถึงมุกดาหาร 13 กม. ถึงแยกไฟจราจรบ้านโพนทราย เลี้ยวซ้าย ใช้ทางหลวงชนบท 3019 จากทางแยกเข้าไป 6 กม.ถึงบ้านคำฮี ขับรถต่อไปอีก 1 กม. ถึงป้ายวัดศรีมณฑา วิ่งต่อไปอีกไม่ไกล ถึงทางสี่แยก ให้เลี้ยวขวาเข้าวัดศรีมณฑา
      2. ออกจากจังหวัดมุกดาหาร 7 กม.ถนนชยางกูร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 มุกดาหาร - นครพนม ผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 ประมาณ 300 เมตร ถึงทางแยกด้านซ้าย เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงชนบท 3019 ขับต่อไปอีก 9 กม. ถึงป้ายบ้านคำฮี ขับต่อไปอีก 1 กม. ถึงหลักกิโลเมตรที่ 22 ให้เลี้ยวซ้าย จะเห็นซุ้มประตูทางเข้าวัดศรีมณฑา
       หลวงปู่ดี วังสุปัญโญ (กงนะ)
      วัดบ้านคำฮี(วัดศรีมุณฑา) อำเภอมุกดาหาร(ปัจจุบันเป็น จังหวัดมุกดาหาร) จังหวัดนครพนม ท่านเป็นเกจิอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐาน พระอาจารย์ของ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัฐ ในสมัยนั้น หลวงปู่ดีนอกจากเป็นพระเกจิออาจารย์ชื่อดัง ในแถบลุ่มน้ำโขงแล้ว หลายคนยังให้ฉายาท่านว่า “เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” ผู้จาริกบุญเผยแผ่ ธรรมะ ถือครองในพระปรมัตถ์ วิปัสสนากรรมฐาน โดยการนั่งภาวนา ของหลวงปู่ดี จึงมีพระธุดงค์ เดินวิเวกรุกมูลมาสนทนาธรรมมิได้ขาด นอกจากนี้หลวงปู่ดียังเป็นพระนักพัฒนา ได้สร้างศาลาการเปรียญ แบบวิจิตรพิศดาร ด้วยไม้ทั้งหลังโดยไม่ตอกตะปูที่วัดศรีมุณฑา บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย ไว้อีกด้วย หลวงปู่ดี วังสุปัญโญ (กงนะ) ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และบูรณปฏิสิงขรที่วัด ศรีมุณฑามานาน ถึง 90 พรรษา จนถึง พ.ศ.2521 จึงได้ละสังขาร ด้วยความสงบ ยังความโศกเศร้าสลดแก่บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ ทุกคนทั่วประเทศ

      วัดศรีมณฑา เป็นวัดขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 10 ตาราวา
      เดิมชื่อวัดมุนทา (ภาษาท้องถิ่นในยุคนั้น) ต่อมาเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงได้เพิ่มคำว่า ศรี เปลี่ยน น เป็น ณ เปลี่ยน ท เป้น ฑ ลบสระอุ ตามหลักภาษา ซึ่งมีชื่อใหม่ว่า วัดศรีมณฑา จนกระทั่งทุกวันนี้ แต่ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนยังรู้จักชื่อ วัดศรีมุณฑา ตามข้อสันนิษฐาน ชื่อวัด ศรีมณฑา น่าจะหมายถึง ดอกมณฑา หรืออาจเป็นนางมณฑา ในวรรณคดี วันสงกรานต์
      สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2432 โดนกลุ่มคนที่อาศัยที่บ้านคำฮี ซึ่งเป็นชนเผ่าลาว อีสาน และหมู่บ้านใกล้เคียงในอาณาเขตเมืองมุกดาหาร
      การปฏิสังขรณ์วัดศรีมณฑา
      เริ่มสร้างจากกุฏิหลังใหญ่ สร้างด้วยไม้เนื้อแข็งไม้แคน (ตะเคียน) แล้วเสร็จ พ.ศ. 2476
      สร้างศาลาการเปรียญ (หอแจก) ใช้เวลาสร้าง 7 ปี 7 เดือน จึงแล้วเสร็จ 2485
      สร้างกุฏิครึ่งไม้ครึ่งอิฐ ด้านทิศตะวันออก บูรณะบันไดหอแจก 3 ด้าน พ.ศ. 2528
      สร้างเสาและคานคอนกรีตขึ้นค้ำยัน เมื่อ พ.ศ. 2535
      สร้างซุ้มประตูและกำแพงรอบวัดเมื่อ พ.ศ. 2538-2546
      สร้างโรงครัว พ.ศ. 2547 และกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนหอแจกศาลาการเปรียญเป็นโบราณสถาน
      สร้างศาลาหอฉันภัตตาหาร พ.ศ. 2551
      ปี พ.ศ. 2557 บูรณะกุฏีไม้แคน 27,000,000 บาท
      ปี พ.ศ. 2558 บูรณะหอแจก งบประมาณ 5,677,900 บาท

ถ่ายภาพเมื่อ : 23 มิถุนายน 2559
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : วัดศรีมุณฑา บ้านคำฮี หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ถ่ายภาพเมื่อ : 23 มิถุนายน 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 24 มิถุนาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 2488 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก : ป้ายกรมศิลปากร และแผ่นพับประชาสัมพันธ์


24-06-2016 Views : 2489
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ

อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ3.230.173.188 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio