ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      


อุโบสถ สิมอีสานพันชาติ วัดสว่างหัวนาคำ จ.กาฬสินธุ์

      สิมอิสาน จากไม้พันชาติ หนึ่งเดียวในอิสาน สิมไม้ ศิลปะแบบลาวผสมล้านนา ตัวสิมอิสานสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหลัง ปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
      อุโบสถหลังนี้ ออกแบบสร้างตามจินตนาการของท่านพระครูศรีปริยัติโชติธรรม เจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอยางตลาด สร้างถวายเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ อักษรจารึกไว้บนแผ่นไม้ด้านหลังรวงผึ้ง" อุโบสถไม้ (สิมไม้) พันชาติ สร้างขึ้นตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อพระครูศรีปริยัติโชติธรรม (ชนชัย อัคคธัมโม) เจ้าอาวาสวัดสว่างหัวนาคำ ได้นำพาพระภิกษุสามเณร ชาวบ้านหัวนาคำ สร้างขึ้น โดยมีพระอาจารย์มหาชุมพล ชุตพโล ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้าง"
      พระครูศรีปริยัติโชติธรรม ท่านมีความสนใจด้านศิลปะ เป็นผู้ออกแบบและตรวจงานก่อสร้างเอง จึงทำให้งานแกะไม้ต่างๆ มีความสวยงาม ลงตัว
       เมื่อท่านมาวัดสว่างหัวนาคำ จุดสำคัญอีกที่หนึ่ง (นอกจากเที่ยวชมอุโบสถไม้สิมอิสานแล้ว) อย่าลืมเข้าไปกราบไหว้พระ ขอพรที่วิหารหอพระไม้โบราณ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ (หลวงปู่ใหญ่) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหัวนาคำ มาช้านานฯ
       หลวงพ่อพุทธวิชัยญาณ พระพุทธรูปปางมารวิชัย อายุประมาณ 500ปี เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหัวนาคำ เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ เพราะจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพร เนื่องในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ งานสรงน้ำประจำปี และงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ       สิมอิสาน จากไม้พันชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่เอกชน ทิตใต้ จดเขตหมู่บ้าน ทิศตะวันออก จดถนน ทิศตะวันตก จดถนน

       การก่อสร้างอุโบสถ (สิมอิสาน) ไม้พันชาติ หนึ่งเดียวในอิสาน วัดสว่างหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ท่าน พระครูศรีปริยัติโชติธรรม (ชนชัย อคฺคธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสว่างหัวนาคำ เป็นองค์ประธานก่อสร้างอุโบสถ (สิมอิสาน) ไม้พันชาติหลังนี้ โดยมีพระสงฆ์ สามเณร ภายในวัด และชาวบ้านหัวนาคำ พร้อมทั้งสาธุชน ได้ช่วยเหลือกัน ซึ่งได้ประกอบพิธีรื้อถอนอุโบสถหลังเก่าลง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2552 โดยมีหลวงพ่อพระครูโพธิบุญวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน เป็นผู้นำพา และวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2552 ได้ขุดหลุม เทฐานก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้ขึ้นในที่เดิม ประกอบพิธียกเสาเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล เริ่มพิธีกรรมเวลา 09.09 น. ฤกษ์ยก เสาเอก –เสาโท เวลา 10.10 น. โดยมีหลวงพ่อพระเทพวงศาจารย์ (หลวงพ่อคุณ) วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เป็นผู้กำหนดฤกษ์ยาม เจิม ยกเสาเอก – เสาโท

       อุโบสถหลังนี้ ออกแบบสร้างตามจินตนาการของท่านพระครูศรีปริยัติโชติธรรม เจ้าอาวาส โดยยึดแบบศิลปะลาวล้านช้าง ผสมล้านนา และท่านได้เป็นสถาปนิก กำหนดรูปแบบ แบบแปลน ขนาด มาตราส่วน อุปกรณ์ก่อสร้างเอง ซึ่งมี นายช่างนิติภูมิ พลเรือง เป็นผู้ปรึกษา เขียนแบบรูปจำลองและลวดลายต่าง ๆ ให้ การก่อสร้างท่านได้นำพาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และชาวบ้านทำเอง โดยมีนายสุปัน ไชยสุข (ช่างโป้) ช่างพื้นบ้านลูกหลาน หัวนาคำ เป็นหัวหน้างานก่อสร้างรากฐานโครงสร้างอุโบสถ มุงหลังคา และมีนายช่างประเสริฐ และนายช่างหมี เป็นหัวหน้างานไม้แต่งเสา ขื่อ คอเสา โครงสร้างไม้ ผนังวงกบ ส่วนลวดลายช่อฟ้า ปั้นลม ใบระกา หางหงส์ (หัวสิงห์) ประติมากรรมไม้แกะสลัก ภาพฝาผนัง ฝ้าเพดานเพดาน ประตู หน้าต่าง ท่านเจ้าอาวาส เป็นผู้กำหนดรูปแบบ และควบคุมดูแลการก่อสร้างด้วยตนเอง

       ทำพิธียกช่อฟ้าปฐมฤกษ์ เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2555 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 เวลา 09.39 น. โดยมีหลวงพ่อพระเทพวงศาจารย์ (หลวงพ่อคุณ) วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคุณพ่อสาย ภูทองเงิน ตัวแทนคณะศิษย์หลวงพ่อสดวัดปากน้ำฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

       พระประธานภายในอุโบสถสิม เป็นองค์เดิม (หลวงพ่อพุทธวิชัยญาณ) พระคู่บ้านคู่วัดมาแต่เดิม สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 22 – 23 ผู้หาทุนในการก่อสร้าง คือ ท่านพระมหาชุมพล ชุตพโล คณะพระศิษยานุศิษย์ และลูกหลานชาวบ้านหัวนาคำ พร้อมทั้งประชาชนทั่วไป

       เสา 2 ต้นหน้าทางขึ้น ท่านจ้าอาวาสเล่าว่า เป็นไม้ตะเคียน ที่นำมาจากใต้เขื่อนแม่น้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเสาสีดำสนิทสวยงามมาก ผู้จัดเก็บข้อมูล ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูศรีปริยัติโชติธรรม (ชนชัย อคฺคธมฺโม) ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมสิมอิสาน ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง หากสิมอิสานนี้สร้างเสร็จ คงจะเป็นสิมอิสานที่สวยงามและเลื่องชื่อมาก เพราะท่านเจ้าอาวาสเล่าว่า แม้แต่ขณะที่อุโบสถสิมอิสานยังสร้างไม่เสร็จ ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนแวะเข้ามาสัมผัสความงาม อยู่เนือง ๆ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
วิหารหอพระโบราณ
วิหารหอพระโบราณ ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธวิชัยญาณองค์จำลอง  พระพุทธรูปปางมารวิชัย อายุประมาณ ๕๐๐ปี เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหัวนาคำ

หลวงพ่อพระครูศรีปริยัติโชติธรรม
หลวงพ่อพระครูศรีปริยัติโชติธรรม เจ้าอาวาสวัดสว่างหัวนาคำ  เจ้าคณะอำเภอยางตลาด

หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ
หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ อายุ 500 ปี

ข่าวทั้งหมด 3 ข่าว
       ภาพถ่ายเมื่อ : 16 สิงหาคม 2558


สถานที่ตั้ง : วัดสว่างหัวนาคำ บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ถ่ายภาพเมื่อ : 16 สิงหาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 19 สิงหาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 6611 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมสถานที่ และถ่ายภาพเอง /ข้อจาก facebook.com/watswanghuanakhum


Created : 19-08-2015
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ44.211.31.134 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio