ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

สิมวัดใต้ศรีมงคล อ.เมือง จ.ยโสธร
      สิมหรืออุโบสถวัดใต้ศรีมงคล เป็นอุโบสถสมัยโบราณที่มีศิลปะแบบลาวเวียงจันทน์ที่งดงาม ซึ่งก่อสร้างด้วย อัฐิเผาโบราณถือปูน ไม้เนื้อแข็งแกะสลัก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 9.00 เมตร ศิลปะ ลาวยุคเก่า สร้างสมัยอุปฮาดแพง โดยช่างชาวเมืองยศสุนทร ต้นรัตนโกสินทร์ของไทยปี พ.ศ. 2390 ปัจจุบันได้บูรณะหลังคาใหม่ ปี.พ.ศ. 2552 (ไม่น่าจะทำเฉพาะหลังคา จากสภาพสิมมีการตกแต่งเพิ่มเติมทั้งหมด)

      จากป้ายที่ติดตั้งไว้หน้าสิมเหนือประตูทางเข้าสิมว่า " ปฏิสังขรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ นำโดยพระครูสุตเมธาภรณ์ และญาติโยม จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท " ลักษณะเด่นของสิมที่ยังคงความขลัง คือ กำแพงแก้วรอบสิม กำแพงแกวมีทางเข้า - ออก 2 ทาง มุมกำแพงแ้ก้วก่อเป็นเจดีย์รูปแบบเหมือนเจดีย์ย่อมุมสิบสอง ทั้ง 4 มุม ความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ 3 เมตร หรือครึ่งหนึ่งของส่วนสูงสิม ด้านข้างระหว่างมุม ก่อเป็นเสายอดเจดีย์ ข้างละ 3 เสา ด้านหน้าและด้าหลัง มีเสายอดเจดีย์ด้านละ 2 เสา บริเวณทางขึ้นซ้ายขวา ผู้จัดทำเว็บไม่สามารถหาภาพเก่าๆ ก่อนการบูรณะได้ จึงไม่สามารถที่จะเห็นรูปแบบดั้งเดิมของสิมได้ เพราะปัจจุบัน รูปแบบสิม ลวดลายต่างๆ ได้กลายเป็นสิมใหม่ตามสมัยนิยมไปแล้ว จะดีบ้างก็ตรงที่ช่างที่มาซ่อมแซมนั้นมีฝีมือการช่างดี จึงทำให้สิมเก่ากลายเป็นสิมใหม่ยุคปัจจุบันที่สวยงามตามสมัย ได้อย่างลงตัว เพียงแต่เราผู้หลงไหลในฝีมือช่างยุคก่อน อยากเห็นอยากเรียนรู้ ภูมิปัญญาครูช่างโบราณอีสาน อดเสียดายไม่ได้ ก็เท่านั้น

      ประวัติรอยพระพุทธบาท สร้างพร้อมกันกับสิม
      รอยพระพุทธบาทวัดศรีธรรมมาราม (พระอารามหลวง) หรือพระพุทธบาทจำลองชัยชนะสงคาม หรือบาทข้างขวาจำลองทำจากศิลาทรายจากริมน้ำทวน สร้างสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดย อุปฮาดเจ้าแพง เมืองยศสุนทร สมัยนั้นรอยพระพุทธบาทจำลองชัยชนะสงครามหรือรอยพระบาทข้างขวา เจ้าอุปฮาด แพง มีศรัทธาสร้างไว้ประดิษฐาน ณ วัดใต้ศรีมงคล ต่อมาวัดได้ร้าง เจ้าอุปฮาดจึงได้ทำสถูปแบบเจดีย์ 9 ยอด บนฐานเดิมปรางค์เจนละสมัยขอมโบราณแล้วนำรอยพระพุทธบาท มาไว้ในสถูปใหม่นี้ และเมื่อแม่ทัพและทหารเมืองยศสุนทรจะออกรบครั้งใดจะมาทำพิธีบูชาก่อนทุกครั้ง จึงได้ชัยชนะทุกครั้ง จึงได้นามว่า " รอยพุทธบาทชัยชนะสงคาม " ต่อมาสำนักสงฆ์ทุ่งสว่างชัยภูมิ ได้ร้างลงอีกชาวบ้านเมืองและกรมการเมือง เห็นพร้อมอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดศรีธรรมมาราม ปัจจุบัน และสร้างหอศาลาและพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย ครอบไว้

      ประวัติย่อๆ เมืองยโสธร
      จากพงศาวดารเมืองยโสธรลงจารึกเมื่อจุลศักราช 1259 ร.ศ. 116 ว่า พระวรวงศา (พระวอ) เสนาบดีเก่าเมืองเวียงจันทน์ ท้าวหน้า ท้าวคำผง ท้าวทิดพรม และท้าวมุม เดินทางอพยพจะไปอาศัยอยู่กับเจ้านครจำปาศักดิ์ เมื่อเดินทางถึงดงผีสิงห์เห็นเป็นชัยภูมิ จึงได้ตั้งหลักฐานและสร้างเมืองที่นี่ เรียกว่า "บ้านสิงห์ท่า" ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดยโสธรในปัจจุบัน ต่อมาใน พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงยกฐานะเป็น "เมืองยโสธร" ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร มีเจ้าเมืองเป็นพระสุนทรราชวงศา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2443 ได้รวมเข้าอยู่ในบริเวณอุบลราชธานี แล้วแบ่งเป็น 2 อำเภอ เรียกอำเภออุทัยยโสธรและ อำเภอปจิมยโสธร ปี พ.ศ. 2450 เมืองยโสธรถูกยุบลงเพื่อรวมกับจังหวัดอุบลราชธานี
      ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 ทางการได้ย้ายอำเภออุทัยยโสธรไปตั้งที่ตำบลลุมพุก และภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอคำเขื่อนแก้ว ส่วนอำเภอปจิมยโสธรซึ่งตั้งอำเภออยู่ในเมืองต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอยโสธร ในปี พ.ศ. 2456
      ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดยโสธรโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ โดยแยกอำเภอยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอป่าติ้ว อำเภอเลิงนกทา และอำเภอกุดชุมออกจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวมกันเป็นจังหวัดยโสธรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 และเป็นกำเนิด อำเภอเมืองยโสธร ในปัจจุบัน
สิมวัดใต้ศรีมงคล
คุ้มบ้านใต้ อ.เมือง จ.ยโสธร


     

       ถ่ายภาพเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2559
สิมวัดใต้ศรีมงคล
สิมวัดใต้ศรีมงคล
สิมวัดใต้ศรีมงคล
สิมวัดใต้ศรีมงคล
สิมวัดใต้ศรีมงคล
สิมวัดใต้ศรีมงคล
 Isan Upload
สิมระหว่างการบูรณะ และ ภาพสิมดั้งเดิมสถานที่ตั้ง : สิมวัดใต้ศรีมงคล คุ้มบ้านใต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
ถ่ายภาพเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 22 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 1250 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก www.m-culture.in.th, th.wikipedia.org และเรียบเรียงขึ้นใหม่


22-02-2016 Views : 1251
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ

อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ44.211.31.134 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio