ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดบ้านสะเดา (วัดสะเดา-หนองคูรัตนาราม) อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
     สิม (อุโบสถ) วัดบ้านสะเดา
     วัดบ้านสะเดาสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2413 (สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ) โดยตั้งชื่อตามต้นสะเดาใหญ่ ที่มีมาตั้งแต่ครั้งตั้งหมู่บ้าน (ตัดโค่นลงเมื่อ พ.ศ. 2514) บรรพบุรุษดั้งเดิมของหมู่บ้าน อพยพมาจากบ้านยาง เขตอำเภอราษีไศล
      สิม (อุโบสถ) สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2456 มีลักษณะเป็นอาคารพื้นถิ่น คือ เป็นอาคารโถง ก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ หลังคามุงแป้นไม้ มีผนังสูงเแพาะหลังพระประธาน อีก 3 ด้านเป็นผนังเตี้ย ที่ผนังทั้งภายนอกและ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยญาคูหาญ พระสงฆ์ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รวบรวมช่างฝีมือช่วยกันเขียนขึ้นในภายหลัง
     จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ ด้านนอกเขียนภาพนิทานพื้นบ้าน เรื่องการะเกด ส่วนด้านในเขียนภาพชาดก เรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นเรื่องที่นิยมเขียนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ภาพทั้งหมดนี้เขียนด้วยดินสอดำเป็นเส้นโครงร่าง เป็นภพเขียนไม่เสร็จสมบูรณ์ บางภาพลงสีขาวเป็นพื้น บางภาพเพิ่งเริ่มลงสี
      กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดบ้านสะเดา ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 126 ง ฉบับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 กำหนดพื้นที่โบราณสถานประมาณ 1 งาน 10 ตารางวา บูรณะซ่อมแซม เมื่อปี พ.ศ. 2555การเดินทางเข้าสู่วัดบ้านสะเดา
      จากตัวเมืองศรีษะเกษ ขับรถมาเรื่อยๆ ตามถนนหมายเลข 226 ผ่านวัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย ขับตรงมาเรื่อยๆ จะเห็นป้ายบอกทางบ้านสะเดา อยู่ฝั่งขวามือมองเห็นได้ชัดเจน เลี้ยวรถเข้าไปประมาณ 700 เมตรจะเห็นประตูโขงวัด สิมอยู่ฝั่งขวามือ
      
ถ่ายภาพเมื่อ : 21 สิงหาคม 2559
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : วัดบ้านสะเดา (วัดสะเดา-หนองคูรัตนาราม) อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
ถ่ายภาพเมื่อ : 21 สิงหาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 23 สิงหาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 6618 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก : ป้ายกรมศิลปากร


23-08-2016 Views : 6619
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ

อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ44.211.31.134 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio