ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดเจริญราษฎร์
     วัดเจริญราษฎร์ ตั้งเมื่อราว พ.ศ. ๒๓๕๐ โดยแต่เดิมมีชื่อว่า วัดบ้านหนองบัว ตามชื่อเรียกหมู่บ้าน ซึ่งประวัติการตั้งชุมชม กล่าวว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ อพยพมาจากบ้านโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อราว พ.ศ. ๒๒๗๐ มาตั้งหมูบ้านอยู่บนหนองน้ำ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า หนองบัวใหญ่พร้อมกับสร้างบ้านหนองบัวขึ้นเป็นวัดประจำหมู่บ้าน
     วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดร้างระยะหนึ่งในช่วงหนึ่ง พ.ศ. ๒๓๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๓๕๐ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๓๕๐ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาอีกครั้ง โดยการนำของหลวงปู่ ราชวงศ์ ตระกูลน้อยบัวทิพย์ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ บ้านโคกสว่าง และเรียกชื่อว่า วัดหนองบัวใหญ่ โดยในปีเดียวกันนี้ได้จดทะเบียนที่ธรณีสงฆ์ มีเนื้อที่ตั้งวัด ๕ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา ต่อมาทางราชการประกาศให้ตั้งชื่อวัดใหม่ ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดเจริญราษฎร์

     พระอุโบสถ หรือสิม ภายในวัดเจริญราษฎร์ มีลักษณะก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๓ ห้องมีมุขด้านหน้าและด้านหลัง และมีระเบียงยื่นออกมา ทำเป็นบันไดขึ้น ทั้งสองด้าน ลักษณะหลังคาลดหลั่นกัน ๕ ชั้น มุงด้านแป้นเกล็ด (ไม้) ประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นไม้แกะสลัก ภายในมีพระพุทธรูปหินทรายและไม้ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔

     วัดเจริญราษฎร์ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๓๑ง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา

     สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ ๔ ตําบลโคกสว่าง อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
       ภาพถ่ายเมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

ภาพถ่ายเมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

28-11-2013 Views : 5485อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ3.230.173.188 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio