ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
      ชาวบ้านหมากมี่ส่วนมากเป็นชาวอพยพจาก นครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบาน (ปัจจุบันบริเวณ จ.หนองบัวลำภู) หลายครั้ง การอพยพครั้งที่ 3 เป็นการอพยพครั้งใหญ่ หลบหนีสงคราม กองทัพของเจ้านครเวียงจันท์และกองทัพพม่าของเมืองเชียงใหม่ เข้าตีพระเจ้าตา แห่งนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบาน เจ้าพระวอและท้าวคำผง (เป็นโอรสของพระเจ้าตาและเจ้านางบุศดี เชื้อสายราชวงศ์เชียงรุ้ง สิบสิงปันนา) จึงนำไพร่พล อพยพมาตามลำน้ำ เป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนา อุบลราชธานีศรีวนาลัย

      ชาวบ้านหมากมี่ เริ่มก่อตั้งชุมชนเป็นปึกแผ่น ประมาณ พ.ศ. 2250 - 2300 ก่อนการสถาปนาเมืองอุบล (หลักฐานจากการบันทึก ของหลวงปู่ทา ธมฺมธโร พ.ศ. 2541 อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหมากมี่ ผู้แปลศิลาจารึก ของวัดมหาวนาราม ป่าใหญ่ พระอารามหลวง จ.อุบลราชธานี)
      ชาวบ้านเริ่มสร้างวัดขึ้นครั้งแรก พ.ศ. 2300 อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่เอียงลงทุ่งนา มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิองค์ใหญ่ทั้งไกล้ไกลเคารพศรัทธามาก และโบสถ์หันหน้าไปทางพระธาตุพนม ซี่งบ่งบอกความผูกพันกับพระธาตุพนมของคนโบราณ (ส่วนมากหันไปทางทิศตะวันออก)

      ต่อมาบริเวณวัดติดกับหมู่บ้านมากเกินไป เนื่องจากการสถาปนาเมืองอุบล มีไพร่พลมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น จึงย้ายวัดไปทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ห่างกันประมาณ 500 เมตร ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดใหม่ขึ้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2330 มี สิม(โบสถ์) หนึ่งหลัง และพระปรธานที่สร้างด้วยสกุลช่างชาวอุบล อย่างงดงาม

      ปัจจุบัน มีอายุถึง 229 ปี (พ.ศ. 2559) และทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงสมควรบูรณปฏิสังขรณ์ เพื่อดำรงคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของบรรพบุรุษ สืบไป..

วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
ข้อมูลจาก : facebook.com/pages/วัดบ้านหมากมี่-อเมือง-จอุบลฯลักษณะสิม ความเห็นผู้จัดทำ นายพัฒยา จันดากูล
      สิม เป็นสิมทึบขนาดเล็ก เข้า-ออก ด้านหน้าทางเดียว ตั้งอยู่บนฐานเอวขันรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่ออิฐถือปูนและมีโครงสร้างบางส่วนที่เป็นไม้ เช่น เสาและโครงสร้างส่วนหลังคา เป็นต้น เป็นสิมมีมุขด้านหน้าขนาดมุขเล็กกว่าตัวสิมเกินครึ่งเล็กน้อย เมื่อมองด้านข้างจะเห็นคันทวยไม้แกะเป็นพญานาคขดหางมาด้านหน้า 5 ตัว จัดวางช่วงระยะเท่ากัน 4 ช่อง ช่องที่ 2 และ 3 มีช่องหน้าต่าง (ฝั่งละ 2 ช่อง สองฝั่ง รวม 4 ช่อง)
      ด้านหน้า ราวบันไดปั้นเป็นพญานาครูปแบบพญานาคละเอียดอ่อนช้อยสวยงามมีหงอนสามอันอ้าปาก ลำตัวพาดยาวไปจนถึงมุขด้านหน้า เกล็ดและลายประดับเป็นระเบียบชัดเจน (ไม่แน่ใจว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือไม่) บันไดมีหลังคาพาไลยื่นออกมากันฝน รองรับหลังคาด้วยเสาสองต้น มีรูปปั้นสิงห์กึ่งนั่งประดับเสาซ้ายและขวา
      ถัดเข้าไปส่วนที่เป็นมุขยื่น แบ่งเป็น 3 ช่อง ช่องกลางเป็นประตูทางขึ้น ช่องซ้าย-ขวา รวงผึ้งแกะด้วยไม้เป็นรูปกระจังหรือคล้ายๆ ใบเสมา มีนกคาบดอกไม้ประดับซ้ายขวาอย่างละตัว (นก สองฝั่งไม่เหมือนกัน อีกฝั่งนกมีหัวเป็นช้าง) ช่องกลางสูงกว่าเพราะเป็นส่วนยอดหลังคา รวงผึ้งแกะด้วยไม้เป็นลายก้านขดประดับกระจก ประตูทำด้วยไม้ ภายในสิมมีฐานชุกชีสร้างติดกับผนังด้านหลังของสิม ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นปูนศิลปพื้นบ้าน หลังคาน่าจะบูรณะใหม่แล้ว ปัจจุบันมุงด้วยกระเบื้องแป้นเกล็ด ช่อฟ้าปั้นปูน ส่วนของใบระกาเป็นไม้แป้นไม่มีการแกะสลัก หางหงส์น่าจะทำขึ้นใหม่ ไม่มีฉัตรหลังคา ด้านหลังสิม จะมีธาตุบรรจุอัฐิของพระครูมงคลสุภัทร (ทา ธมฺมธโร ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหมากมี่ ซึ่งท่านเป็นที่ศรัทธาและเคารพยิ่งของชาวบ้าน
      ลักษณะเด่นของสิม 1.นาคราวบันได 2.การก่ออิฐแบบวางสลับทำให้เกิดช่องระบายอากาศ 3.หลังคาพาไลยื่นออกมามุงบันได (การก่อสร้าง ผู้เขียนไม่สามารถบอกได้ว่ายุคเดียวกันหรือไม่)       ถ่ายภาพเมื่อ : 13 มีนาคม 2559
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหมากมี่ จ.อุบลราชธานี
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : วัดบ้านหมากมี่ บ้านหมากมี่ ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ถ่ายภาพเมื่อ : 13 มีนาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 14 มีนาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 4091 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก facebook.com/pages/วัดบ้านหมากมี่-อเมือง-จอุบลฯ


13-03-2016 Views : 4092
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ

อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ44.211.31.134 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio