ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีีี วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
ธรรมาสน์วัดป่าข่า เป็นหอธรรมาสน์ทรงเครื่อง ก่อด้วยปูนผสมเครื่องไม้ อิทธิพลศิลปะเวียดนาม (ช่างแกว, ช่างญวน) ฝีมือ องเวียง นายช่างใหญ่ สร้างราวๆ ปี พ.ศ.2463 -65 สรุปได้ว่า ธรรมาสน์วัดป่าข่า เป็นศิลปะผสมระหว่างศิลปะอีสานกับศิลปะญวน ฐานล่างก่ออิฐสอปูนทาสี ประดับด้วยปูนปั้นเป็นรูปสัตว์และมนุษย์ทาสี ตัวเรือนและส่วนยอดสร้างด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลายปิดทองและทาสีธรรมชาติ
      ธรรมาสนวัดป่าข่า ถือเป็นหอธรรมาสน์อีสานสกุลช่างญวนที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง องเวียง เป็นชาวญวนรุ่นแรกๆ ที่อพยพเข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานในจ.อุบลราชธานี ราว พ.ศ. 2460
      องเวียง สร้างหอธรรมาสน์ที่วัดป่าข่านี้ จนเป็นที่โจษขานถึงความงามและความแปลก จึงได้รับการทาบทามจากท่านอุปัชฌาย์วงศ์ (อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์) มาติดต่อว่าจ้างไปสร้างหอธรรมาสน์สิงห์เทินไว้ที่หอแจก วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน ณ วัดแห่งนี้ ท่านได้บูรณาการความรู้ความสามารถความเป็นศิลปะญวนร่วมกับช่างพระมากฝีมืออย่างท่านอุปัชฌาวงศ์ ซึ่งต่อมาธรรมาสน์สิงห์เทินนี้ได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของดินแดนอีสานในแขนงงานหอธรรมาสน์สกุลช่างญวน
      ศิลปะช่างแกวหรือเวียดนามส่วนใหญ่ มีอิทธิพลของจีนและฝรั่งเศสผสมผสาน ลายดอกไม้ ลายดอกโบตั๋น ลายมังกร และสัตว์มงคลต่างๆ มาออกแบบประกอบให้ลงตัวในพื้นที่นั้นๆ แล้วเขียนสีหรือปิดทองให้มีสีสันสดใส

      ท่านอดีตเจ้าอาวาสยุคนั้น คือ พระครูอาทรศุภเขต (หนู ขันติโก สายวงศ์) ชาตะ พ.ศ. 2431 มรณะ 2510 รวมศิริอายุ 79 ปี 56 พรรษา ถือได้ว่าท่านมีคุณูปการเป็นอย่างมากในการนำช่างแกวมาสำแดงฝีมือให้ประจักษ์แก่สายตาผู้คน จนนำไปสู่ การสร้างงานศิลปะอีกชิ้นหนึ้งที่สวยงามอลังการนั่น คือ ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก ณ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ แห่งบ้านชีทวน จ.อุบลราชธานี

---> คลิกเพื่อชม ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ <---

ชาวไทยเชื้อสายญวน
      ชาวไทยเชื้อสายญวน บ้างอาจปรากฏว่า แกว หรือ เวียดนาม หนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศไทย
      ในปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายญวนแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ญวนเก่า และญวนใหม่ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มญวนเก่าได้อพยพจากแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม และผสมกลมกลืนไปกับคนไทยหมดแล้ว
      ส่วนญวนใหม่คือคนที่อพยพเข้ามาในไทยในปี พ.ศ. 2488 (เริ่มการประกาศราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง) และในปี พ.ศ. 2489 (ปีที่คอมมิวนิสต์ครอง) และชาวญวนใหม่เหล่านี้ได้ทยอยเข้ามาในไทยจนถึงปี พ.ศ. 2499
      สาเหตุสำคัญที่ชาวญวนอพยพเข้าสู่ดินแดนสยามในปัจจุบันคือ เพื่อลี้ภัยทางการเมือง และลี้ภัยทางศาสนา เนื่องจากสยามเป็นเพื่อนบ้านที่มีเสถียรภาพ อุดมสมบูรณ์ และพวกเขาสามารถอาศัยได้อย่างสงบสุขได้      

ถ่ายภาพเมื่อ : 12 สิงหาคม 2561
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี
วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีี


การเดินทาง
รถยนต์ ใช้เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2408 ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี อยู่ติดถนน เมื่อชมวัดป่าข่าแล้ว ถัดจากวัดป่าข่าไปประมาณ 2 กม. จะมี วัดนาคำใหญ่ สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถสไตล์ช่างแกวหรือเวียตนามหลังใหญ่ และธรรมาสน์ไม้ลงรักปิดทองโบราณสวยงามมากสถานที่ตั้ง : วัดป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีีี
พิกัด : 15.259893, 104.531872
ถ่ายภาพเมื่อ : 12 สิงหาคม 2561
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 13 สิงหาคม 2561
วันปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 4630 ครั้ง
แหล่งที่มาข้อมูล : สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุบลฯ , วิกิพีเดีย
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


13-08-2018 Views : 4631
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ3.230.173.188 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio