ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
      สิม (อุโบสถ) หอแจก (ศาลาการเปรียญ) และกุฏิลาย วัดราษฎร์ประดิษฐ์ บ้านกระเดียน ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
      วัดราษฎร์ประดิษฐ์ เดิมชื่อวัดโพธิชัย ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2370 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2470 ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ สิม (อุโบสถ) หอแจก (ศาลาการเปรียญ) และกุฏิลาย


สิม (อุโบสถ)
      สิมมีลักษณะแผนผังเป้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป้นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ มีขนาด 4 ห้อง แบบมีมุขด้านหน้าและพาไล ฐานเอวขันสูง ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วเตี้ยๆ หลังคาทรงจั๋วปีกนกมุงด้วยไม้แป้นเกล็ด เครื่องประดับหลังคาชุดช่อฟ้า ลำยอง หางหงส์และเชิงชาย ทำด้วยไม้แกะสลักลวดลาย หน้าบันด้านหน้าตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปมังกร หงส์ ปลา ปู กุ้ง เต่า จระเข้ และดอกบัว
      ส่วนด้านหลังเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ หงส์ ช้าง กวาง ต้นไม้ และดอกไม้ บันไดมีลักษณะผายออกเล็กน้อย ราวบันได้ทั้งสองข้างตกแต่งด้วยประติมากรรมปูนปั้นรูปมังกร ผนังด้านข้างอุโบสถทั้งสองข้าง เว้นช่องหน้าต่างด้านละ 2 ช่อง พร้อมบานเปิดเข้าทำด้วยไม้ ด้านนอกหน้าต่างตกแต่งด้วยซุ้มโค้งครึ่งวงกลม
      ด้านนอกอุโบสถและพาไล ที่ผนังมีเสาประดับตกแต่งด้วยบัวหัวเสาเหนือบัวหัวเสาบางต้นมีประติมากรรมปูนปั้นรูปปลาแบบนูนสูง ส่วนผนังมุขหน้าทั้งสองข้าง เว้นช่องหน้าต่างโล่ง เป็นซุ้มโค้งครึ่งวงกลมข้างละ 1 ช่อง มีบัวหัวเสารองรับซุ้มโค้ง ส่วนด้านหน้าเว้นช่องประตูซุ้มโค้ง 1 ช่อง มีบัวหัวเสารองรับซุ้มโค้งประตูเช่นกัน ประตูเข้าอุโบสถ 1 ช่อง ทำด้วยไม้บานคู่เปิดเข้า เหนือซุ้มประตูตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นแบบนูนต่ำ กลางซุ้มมีภาพจิตรกรรมรูปพระพุทธรูปประทับนั่ง
      ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าปางมารวิชัยบนฐานชุกชียาว ผนังด้านหลังองค์พระประธาน มีภาพจิตรกรรมรูปพระพุทธรูปประทับยืนขนาบข้างซ้าย-ขวา


หอแจก (ศาลาการเปรียญ)
      หอแจก มีลักษณะแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนฐานเอวขันปากพานโบกคว่ำโบกหงาย หลังคาทรงจั๋ว ปีกนกมุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ช่อฟ้า ลำยอง สันหลังคา ทำด้วยไม้แกะสลัก เชิงชายตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก และฉลุลาย มีมุขบันไดขึ้นด้านหน้าและด้านหลัง เบี่ยงซ้ายห้องที่สอง
      ราวบันไดตกแต่งด้วยประติมากรรมปูนปั้นรูปมกรคายนาค ด้านทิศตะวันออกมีสัตว์คล้ายเสือเฝ้าบันได เพิ่มมาข้างละตัว ภายในศาลามีธรรมาสน์เก่าก่ออิฐฉาบปูน ตกแต่งด้วยลวดลายพันธ์พฤกษาหลากสี องค์ธรรมาสน์และยอดทำด้วยไม้ฉลุลาย ผสมผสานลวดลายรดน้ำปิดทองคำเปลว


กุฏิลาย
      กุฏิลาย มีลักษณะเป็นเรือนเสาไม้ใต้ถุนโล่ง มี 3 หลังต่อกัน ปัจจุบันเหลือเพียง 2 หลัง หันหน้าไปทางทิสตะวันตก เรือนหลังใหญ่หลังคาทรงจั๋วปีกนก มุงด้วยไม้แป้นเกล็ด หน้าจั่วลูกฟัก เครื่องประดับหลังคาทำด้วยไม้แกะสลักลวดลาย ประกอบด้วย ช่อฟ้า ปั้นลม และหางหงส์ ผนังฝาสายบัวทั้งหลังแต้มสี ไม้ปิดหัวตงแกะสลักลวดลายแต้มสี เว้นช่องหน้าต่างแบบมีหย่องด้านหน้าและด้านหลังข้างละ 1 ช่อง บานไม้คู่มีอกเลา เปิดเข้าด้านใน วงกรอบแกะสลักลวดลายแต้มสี
      ส่วนด้านข้างมีขนาดสามห้อง เว้นช่องหน้าต่างเล็กห้องละ 1 ช่อง บานไม้เดี่ยวเปิดเข้า ด้านตรงข้ามเป้นประตูบานไม้คู่มีอกเลา เปิดเข้าด้านใน วงกรอบแกะสลักลายแต้มสี ส่วนเรือนอีกหลัง เปิดโล่ง หลังคาทรงจั่วปีกนก มุงด้วยแป้นเกล็ด หน้าจั่วรูปพระอาทิตย์แกะสลักลวดลายประดับกระจกแต้มสี มีชานบันไดขึ้นสองข้าง ตกแต่งเครื่องหลังคาด้วยไม้แกะสลักลาย


      กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอน 124 ง ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม พ.ส. 2544 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา และบูรณะซ่อมแซมเมื่อปี พ.ศ. 2555 - 2556

วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
ข้อมูลจาก : ป้ายกรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี


ประวัติความเป็นมา ตำบลกระเดียน
      ตำบลกระเดียนได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลมาเป็นเวลานานแล้ว ราษฎรอพยพมาจากจังหวัดหนองบัวลำภู มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านกระเบียน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ชาวบ้านเรียกว่า "กระด้ง , กระเบียน" ใช้สำหรับตากสิ่งของ ต่อมาการเรียกชื่อผิดเพี้ยนไปจึงเรียกว่า "กระเดียน" เดิมมี 2 หมู่บ้าน และมีการขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลายหมู่บ้าน จึงได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลกระเดียนจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 9 หมู่บ้าน มีกำนันคนแรกชื่อ นายคำมี ปะวะบุตร (ขุนกระเดียนดำริ)       ถ่ายภาพเมื่อ : 13 มีนาคม 2559
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : วัดราษฎร์ประดิษฐ์ บ้านกระเดียน ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ถ่ายภาพเมื่อ : 13 มีนาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 14 มีนาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก ป้ายกรมศิลปากร และ thaitambon.com


13-03-2016 Views :
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ

อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ3.230.173.188 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio