ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
      ตั้งอยู่ที่บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 4 ไร่ 42 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 ศาลาการเปรียญ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502 ปัจจุบันเป็นอาคารปูน 2 ชั้น หอสวดมนต์ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 5 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยไม้ ปูชนีวัตถุมีพระประธานปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2489 ปัจจุบันพระครูวินัยธรดา ขนฺติโก เป็นเจ้าอาวาส ประวัติความเป็นมา : วัดโพธิ์ศรี ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 โดยพ่อพานเมืองร่วมกับชาวบ้าน ครูบามี เป็นเจ้าอาวาส และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2496

      สิม (โบสถ์)วัดโพธิ์ศรีก่อสร้างครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2468 ต่อมา พ.ศ. 2516 ได้รับการบูรณะนำโดย ดร.ธาดา สุทธิธรรมและคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนได้รับรางวัลพระราชทานการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยการคัดเลือกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นมรดกอิสาน

      สิมวัดโพธิ์ศรี เป็นสิมเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 และได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2516 มีลักษณะเป็นสิมทึบพื้นบ้านบริสุทธิ์ ด้านหน้าเป็นมุขโถง มีบันไดทางขึ้นจากด้านหน้า มีหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น คลุมด้วยปีกนกโดยรอบ มีเสานางเรียงเป็นตัวรับเครื่องบน ส่วนที่งดงามที่สุดคือหลังคาที่ได้รับการตกแต่งด้วยช่อฟ้าไม้แกะสลักเป็นรูปเศียรนาคทั้ง 3 ชั้น ตัวลำยองเป็นนาคเกี้ยว 5 ตัว พันหัวพันหางเลื้อยลงมา พอถึงหลังคาชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ตัวนาคจะลดลงเหลือเพียง 4 ตัว หางหงส์เป็นนาคเศียรเดียว หน้าบันทำแบบเรียบง่ายไม่มีการประดับแต่อย่างใด
      สิ่งที่น่าชมอีกอย่างหนึ่งคือรวงผึ้ง เป็นไม้แกะสลักตามแบบสกุลช่างอีสาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนกลางแกะสลักเป็นรูปเทวดาจับก้านเถาวัลย์ โค้งออกไปทั้ง 2 ข้าง แตกเป็นเครือนกเถา ด้านซ้ายเป็นรูปพญาครุฑกางขาแขนเกี่ยวกระหวัดลายเครือกระหนก ส่วนด้านขวาตรงกลางเป็นกระจังใบเทศลายก้านขดที่งดงามที่สุดฐานสิมก่ออิฐเป็นโบกคว่ำ ท้องกระดานก่อสลับอิฐเป็นคล้ายช่องระบายลม
      ส่วนที่ได้รับการกล่าวขานกันมากที่สุดของสิมวัดโพธิ์ศรีก็คือภาพแกะสลักไม้บานประตูที่มีลวดลายประณีตสุดยอดของช่างพื้นบ้าน เป็นภาพเล่าเรื่องคติทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ มีลวดลายพันธุ์พฤกษาศิลปะพื้นบ้านอีสานเป็นพื้นเต็มบานประตู บานประตูขวามือแกะสลักเป็นรูปอดีตพระพุทธเจ้า 5 พระองค์อยู่ท่ามกลางกระหนกเครือวัลย์ เรียงลำดับจากด้านล่างไปสู่ด้านบนคือ พระกกุสันโธ มีภาพไก่เป็นสัญลักษณ์ พระโกนาคม มีพญานาคเป็นสัญลักษณ์ พระกัสสปะ มีรูปเต่าเป็นสัญลักษณ์ พระโคดม มีรูปโคเป็นสัญลักษณ์ และพระศรีอาริยเมตไตรย มีรูปสิงห์เป็นสัญลักษณ์
      ภาพแกะสลักบานประตูซ้ายมือแบ่งเป็น 3 ชั้น ด้านบนสุดแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ใต้ที่ประทับเป็นรูปแม่พระธรณีบีบมวยผม ทั้งสองข้างแม่พระธรณีเป็นภาพเหล่ามารร้ายที่กำลังผจญพระโพธิสัตว์ ด้านล่างแม่พระธรณีเป็นเหล่ามารถูกกระแสน้ำที่บีบจากมวยผมเป็นมหาสมุทรพัดพาหมู่มารจนพ่ายไป ภาพสลักตอนล่างสุดเป็นภาพพระพุทธองค์เมื่อทรงตรัสรู้แล้ว ปางสมาธิประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้ว มีนางฟ้าปรนนิบัติอยู่ 3 องค์ มีหญิงชรา 3 คน ถือไม้เท้าเดินหลังคู้ค่อมอยู่ด้านล่างสุด

      สิมวัดโพธิ์ศรีเป็นตัวอย่างลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่งดงามลงตัวที่สุด และหาชมได้ยาก จึงเป็นที่น่ายินดีว่า ทางวัดได้สร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้นใช้แทนของเดิม และอนุรักษ์ของเก่าไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ข้อมูลจาก : m-culture.in.th      คุณตาหนูมอญ ประทุมวัน การปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2516 ได้ช่างฝีมือดีช่วยเหลือ คือ "ตาหนูมอญ ประทุมวัน" ที่คลุกคลีกับงาน "แกะสลัก" ตั้งแต่วัยเด็กบ่มเพาะประสบการณ์งานฝีมือนี้จากรุ่นพ่อ และยึดทำเป็นอาชีพ ทั้งแกะสลักบานประตู หน้าต่าง งานจักสานต่างๆ ซึ่งทุกชิ้นงานสวยงาม ประณีต มีคุณค่า กระทั่ง ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (หัตถกรรม) ประจำปี 2548 จาก ม.ขอนแก่น นับเป็นตัวอย่างที่ดี มีคุณค่าแก่คนรุ่นหลัง ที่จะช่วยสืบสานความรู้วัฒนธรรมมรดกอีสานให้สืบทอดต่อไป       ถ่ายภาพเมื่อ : 27 มีนาคม 2559
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
คุณตาหนูมอญ ประทุมวัน ช่างแกะไม้บานประตูสิม วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ถ่ายภาพเมื่อ : 27 มีนาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 27 มีนาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3877 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก : อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2546 และ m-culture.in.th


27-03-2016 Views : 3878
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับ

อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ3.230.173.188 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio