ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดลัฏฐิกวัน จ.มุกดาหาร
     วัดลัฏฐิกวัน ตั้งอยู่บ้านชะโนด ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดป่า” เนื่องจากตั้งอยู่ในป่าดอนสูง เรียกว่า “ป่าโนนรัง” เดิมเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ในชุมชนโบราณอายุร่วม ๓๐๐ ปี และมีการบูรณะใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยพระครูนันทวโร (บุ) ก่อสร้างในป่าโนนรัง สร้างพุทธสีมาขึ้นแทนที่ ซึ่งแต่เดิมเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมของท่านอุปัชฌาย์หอ ผู้ก่อสร้างวัดมโนภิรมย์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน

     พระครูบุได้ปลูกต้นตาลไว้รอบ ๆ วัด วัดนี้จึงมีชื่อว่า “วัดลัฏฐิกวัน” ซึ่งแปลว่า “สวนตาลหนุ่ม” และยังหมายถึง สวนตาลที่พระเจ้าพิมพิสารถวายแด่พระพุทธเจ้าอีกด้วย แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดป่าตาล”

      ในช่วงที่พระครูบุเป็นเจ้าอาวาสมีการสร้างถาวรวัตถุมากมาย มี สิม พระเจดีย์ กุฏิรูปจัตุรมุข ศาลาการเปรียญ รอยพระพุทธบาทจำลอง สระโบกขรณีจำลอง และสังเวชนียสถานจำลอง ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานและประชุมเพลิง มีเจ้าอาวาสตั้งแต่ก่อสร้างวัด จนถึงปัจจุบันจำนวน ๗ รูป เจ้าอาวาสองค์แรก คือ พระครูนันทวโร (บุ) พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๘๐ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระครูโอภาส ธรรมกิจ พ.ศ. ๒๕๑๐ - ปัจจุบัน (ไม่ทราบแน่ชัด) บ้านชะโนด คำว่า "ชะโนด" หมายถึง พืชยืนต้นตระกูลปาล์มชนิดหนึ่ง ต้นคล้ายมะพร้าว ใบคล้ายใบตาล แต่แฉกเป็นริ้ว ใบบอบบางกว่า มีผลกินได้ ชาวไทยอีสานเรียกว่า "ค้อเขียว"


     สิม เป็นสิมเก่าอาคารขนาดเล็ก ฐานเตี้ย ก่ออิฐถือปูน มีผนังด้านหลัง พระประธานเพียงด้านเดียว อีก ๓ ด้านเปิดโล่ง หลังคาจั่วลดชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ผนังด้านนอกหลังพระประธานมีประติมากรรมนูนต่ำ ภาพพระนารายณ์ ทรงครุฑอยู่ตรงกลางมีรูปปั้นยักษ์และเทวดาอยู่ ๒ ข้าง พระประธานภายในสิมเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพระสาวก ๕ องค์ ผนังด้านในวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างท้องถิ่น เล่าเรื่องพระเจ้าสิบชาติ นอกจากนั้น ยังมีภาพกินรี ยักษ์ ท้าวสุวรรณ เป็นต้น ด้านเหนือและทิศเหนือของสิม มีอาคารเล็ก ๆ ลักษณะคล้ายมณฑป ภายในประดิษฐพระพุทธบาทจำลอง เจดีย์ เป็นรูปทรงจำลองพระธาตุพนมองค์เดิม ขนาดกว้างด้านละ ๒ วา ๒ ศอก สูง ๖ วา ๒ ศอก ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก วิหาร ก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่บนฐานที่ไม่สูงนัก หลังคาชั้นเดียว หน้าจั่วของวิหารเป็นภาพนูนปางปฐมเทศนา

หน้าวัดมีสระโบกขรณี (สระบัว) มีรูปปั้นปูนยักษ์นั่งเฝ้าอยู่ขอบสระ ในท่าเตรียมยิงธนู

สถานที่ตั้ง : บ้านชะโนด ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

       ภาพถ่ายเมื่อ : ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

28-01-2015 Views : 5691อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ3.230.173.188 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio