ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดเหนือ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
     สิม เป็นสิมทึบ ขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมุงกระเบื้อง สร้างเมื่อราว ๑๐๐ ปีเศษ โดยบุตรหลานในตระกูลเกษมทรัพย์ ตามประวัติว่า คุณก๋ง แซ่ตั้ง ซึ่งมาจากตำบลแต้จิ๋ว ได้สมรสกับคุณย่าทวดกี ชาวร้อยเอ็ด ได้มาทำการค้าขายจนมีฐานะมั่งคั่ง เมื่อถึงแก่กรรมที่ประเทศจีนได้แบ่งสมบัติให้บุตรธิดา ๔ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อมาบุตรธิดาร่วมกันบูรณะโบถส์นี้ จากซากปรักหักพังที่เหลือแต่พระประธาน และกองซากอิฐเศษปูนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๐


     ด้านหน้าสิม สร้างเป็นซุ้มโค้ง ๕ ซุ้ม เหนือประตูหน้าสิม มีแผ่นป้ายเขียนข้อความมงคลเป็นภาษาจีน ใต้แผ่นป้ายตกแต่งเป็นรูปพระอาทิตย์ ๘ แฉก แต่ละแฉกจารึกอักษรจีนเช่นกัน ที่ประตูทางเข้าและบานหน้าต่างทั้ง ๖ บาน แกะไม้เป็นลายพันธุ์พฤกษา สัตว์หิมพานต์ แต่ละบานออกลายไม่ซ้ำกัน บานหน้าต่างเป็นบานโค้งมีลูกมะหวดกั้นเป็นซี่กรง พระพุทธรูปเป็นพระประธานปางมารวิชัย ฉากหลังเป็นดวงแก้วแบบพระพุทธชินราช สร้างด้วยไม้ทาสี ติดกระจก มีพระมหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตรและพระพุทธรูปอื่นๆ บนฐานชุกชี

      ด้านหลังสิม มีเจดีย์โบราณเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ เมตร ๗๓ เซนติเมตร สูง ๑๐ เมตร บรรจุพระบรมธาตุ มีอายุเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น นักโบราณคดีเชื่อว่าเก่าแก่กว่าพระธาตุศรีสองรัก ถือว่าเจดีย์วัดเหนือเป็นต้นแบบศิลปะเจดีย์อีสาน ระเบียงคตเป็นอาคารระเบียงสร้างล้อมสิม และศาลาการเปรียญมีความยาวทั้งสิ้น ๔๕ เมตรแบ่งเป็น ๔๕ ห้อง ได้รับการออกแบบอย่างลงตัวด้วยซุ้มช่อทรงไทย ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับประดาหน้าบัน ด้วยปูนปั้น มีลวดลายสีขาวเรียบ เพื่อลดความโดดเด่น ของปีกซ้าย-ขวาที่เป็นระเบียง แบ่งพื้นที่ทางเดินด้วยแนวเสาเป็น ๒ ช่องทาง

      ผนังระเบียงคด ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม ช่วงกลางระหว่างระเบียงคตกับสิม มีศาลาการเปรียญ ๙๐ ปี สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ขนาดใหญ่มีความกว้าง ๑๕ เมตรเศษ ยาว ๒๑ เมตรเศษสร้างแทนศาลาการเปรียญหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรม ศาลาหลังใหม่นี้ได้ใช้ในงานบุญพิธีต่างๆ อยู่เสมอ และยังใช้เป็นที่อบรมธรรมะแก่เยาวชนที่สถานศึกษาต่างๆ ส่งมา อบรม นับได้ว่า เป็นศาลาการเปรียญที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

สถานที่ตั้ง : วัดเหนือ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
       ถ่ายภาพเมื่อ : 15 ธันวาคม 2556
ซุ้มประตูระเบียงคด ออกแบบสวยงามได้สัดส่วนสถาปัตยกรรมไทย
ศาลาการเปรียญ 90 ปี สร้างไว้ระหว่าง ระเบียงคตและสิม
ระเบียงคต ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ไว้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ
ซุ้มประตูระเบียงคต อีกมุม
คันทวยไม้เก่าของสิม (ปัจจุบัน สิมใช้คันทวยที่จำลองคันทวยมาจากอันเก่า)
พระพุทธรูป ประดิษฐานภายในระเบียงคตรอบๆ สิม
ด้านหน้าสิม ทำเป็นซุ้มโค้ง 5 ซุ้ม ตรงกลางเชื่อมไปยังประตูประตูสิม
ด้านหน้าสิมอีกมุม ทำเป็นซุ้มโค้ง 5 ซุ้ม ตรงกลางเชื่อมไปยังประตูประตูสิม
ด้านหน้าสิมอีกมุม ทำเป็นซุ้มโค้ง 5 ซุ้ม ตรงกลางเชื่อมไปยังประตูประตูสิม
ด้านหน้าสิมอีกมุม ทำเป็นซุ้มโค้ง 5 ซุ้ม ตรงกลางเชื่อมไปยังประตูประตูสิม
ด้านข้างสิม การประดับคันทวย
ด้านข้างสิม แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนหน้าต่างด้านละ 3 ส่วน อีกส่วนเป็นส่วนมุขด้านหน้าประตูสิมที่เปิดโล่งทั้งสองข้าง คันทวยหรือแขนนาง ด้านละ 4 ตัว
รายละเอียดส่วนหน้าต่าง มีลูกมะหวดกั้นเป็นซี่ลูกกรง
เหนือประตูสิม มีจารึกอักษรจีนมงคลขนาดใหญ่
บานประตูแกะสลักไม้ ลายเครือเถาว์และลายพรรณพฤษามีสัตว์เป็นองค์ประกอบสวยงาม
รายละเอียดคันทวยพญานาค
ด้านหลังสิม มีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมธาตุสมัยอยุธยาตอนต้น
รายละเอียด เจดีย์โบราณบรรจุพระบรมธาตุสมัยอยุธยาตอนต้น
รายละเอียด ยอดฉัตร เจดีย์โบราณบรรจุพระบรมธาตุสมัยอยุธยาตอนต้น

10-01-2014 Views : 6345อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ44.211.31.134 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio