สิม หอไตร ฮูปแต้มวัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง
 • วัดป่าบึงเขาหลวง

      วัดป่าบึงเขาหลวง
       วัดป่าบึงเขาหลวง เป็นวัดเก่าแก่ สมัยทราวดีหรือปลายกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมในวัดที่ยังคงเหลืออยู่และมีค่าแก่การเคารพบูชา คือ เจดีย์ ก่อสร้างสมัยทวาราวดี, พระพุทธรูป ปางมารวิชัยในโบสถ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ เจดีย์กลางน้ำที่บรรจุอัฐิหลวงพ่อจันทร์ อินทวีโร ณ ทางทิศใต้ของบ้านกลางใหญ่ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 ก.ม. มีบึงล้อมรอบเป็นเขตวัด บริเวณวัดเป็นเนินดินโบราณ พบโบราณวัตถุ เช่น กระดูก ขวานมีบ้อง (ใบขวาน) พระบุเงิน และเศษภาชนะดินเผา ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 3 เมตร นอกจากนี้ยังมีซากโบราณสถานหลงเหลืออยู่ ประกอบด้วยพระธาตุ (เจดีย์) 2 องค์เป็นเจดีย์ทรงอูบมุง จัดในกลุ่มพระธาตุอีสานที่มีฐานสูง มีอิทธิพลมาจาก พระธาตุพนม
       บริเวณวัดเป็นป่าไม้ร่มรื่น มีสระน้ำใหญ่บรรยากาศเย็นสบายปลอดโปร่ง
Isan Upload


รวมภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานที่


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร


วัดป่าบึงเขาหลวง วัดหนองป่าพง สาขา 2 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ประวัติหมู่บ้านและวัดป่าบึงเขาหลวง
       โนนบ้านเก่า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านกลางใหญ่ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ติดกับวัดป่าบึงเขาหลวงทางทิศใต้เป็นเนินดิน สูงจากพื้นประมาณ 3-4 เมตร
       โนนบ้านเก่ามีลักษณะเป็นดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกว่า บึงขยาดใหญ่ล้อมรอบต่อจากบึง ไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก เป็นทุ่งนากว้างใหญ่ติดต่อไปจนถึงบ้านไทย บ้านทุ่งใหญ่ (บ้านกะโหมย) บ้านดงจงอาง บ้านบอน บ้านบึงแก บ้านยางเครือบ้านบึงแก เป็นชุมชนเก่าแก่ ลักษณะที่ตั้ง เป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบ จากคูน้ำก็เป็นทุ่งนากว้างใหญ่ล้อมรอบ มีหลักฐานเก่าแก่ที่ปรากฏคือจารึกโนนสัง(พุทธตวรรษที่ 14) กล่าวถึงพระเจ้าโสมทิตยะ(ธิดาสาระยา-เรื่องเดียวกัน) โนนบ้านเก่า นอกจากจะมีลักษณะภูมิประเทศที่แสดงถึงความเก่าแก่ที่เนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำล้อมรอบแสดงถึงภูมิปัญญาของคนโบราณ ขุดถมทำเนินดินเพื่อตั้งบ้านเรือนป้องกันน้ำท่วมขุดคูน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การเพาะปลูก นอกจากนั้นยังใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกที่มารุกมารุกราน บนโนนบ้านแก่ยังมีซากอิฐ ซากหินที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยเค้าโครงของสิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณ เช่น ที่บริเวณโนนโพธิ์ทางทิศตะวันตกริมสุดของโนนบ้านเก่า โนนกกเขวาและอีกหลายแห่งรอบบึงบอน ที่เห็นโครงสร้างชัดเจนคือ มีการปักรูปเสนาหิน รอบสิ่งทำแนวรูปวงกลมแล้ว ปักเสมาหิน 8 ต้น เป็นรูป 8 ทิศ เสมาหินเก่านี้ หลวงพ่อจันทร์ อินทวีโร (พระครูบรรพตวรกิจ) ได้นำมาปักรอบพระอุโบสถใหม่ของวัดป่าบึงเขาหลวง ส่วนหนึ่งที่เก็บรักษาไว้รอบๆ พระอุโบสถนอกจากนี้ชาวบ้านกลางใหญ่ยังได้รับการบอกเล่าสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยว่า โนนบ้านเก่าเป็นที่ตั้งหมู่บ้านเดิมของบ้านกลางใหญ่ ดังนั้น เราจึงพอสรุปได้ว่า โนนบ้านเก่า เป็นที่ตั้งที่เป็นบรรพบุรุษเป็นกกเค้าต้นกำเนิดของบ้านกลางใหญ่ในปัจจุบัน แต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด

       วัดบึงเขาหลวง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ ตามทะเบียนวัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2244 เนื้อที่ 70 ไร่ มีบึงรอบเป็นเขตวัด บริเวณวัดเป็นเนินดิน มีวัตถุโบราณ และปูชนียวัตถุเก่าแก่เหลืออยู่คือ พระพุทธรูปใหญ่หน้าตักกว้าง 3 เมตร ทำด้วยดินปูนอยู่ในวิหาร 1 องค์ เจดีย์ใหญ่ 1 องค์ และเจดีย์เล็ก 2 องค์ แปลงเป็นพระมหากัจจายน์หนึ่งองค์ ครั้นเมื่อ พ.ศ.2449 พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ได้เดินธุดงค์มาพักชั่วคราวแล้วก็จากไป
       ต่อมาอีกสองปีท่านพระอาจารย์เสาร์เห็นว่าที่แห่งนี้มีความสำคัญและเหมาะสม จึงกลับมาพาพระเณรและญาติโยมปฏิสังขรณ์พระประธานและเมื่อจำพรรษาอยู่ไม่นานก็จากไปอีก แต่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาประจำตลอดมา
       ส่วนการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ค่อยๆ เสื่อมสิ้นลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ท่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) กับพระอาจารย์จันทร์ อินทวีโร พร้อมด้วยญาติโยมได้เดินธุดงค์จากวัดหนองป่าพง มาพัก 5-6 คืน
       หลังจากนั้น 1 ปี หลวงพ่อชาเห็นว่าที่แห่งนี้เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติ จึงได้ส่งพระอาจารย์จันทร์ พร้อมพระเณรมาอยู่ประจำจนถึงปัจจุบัน และได้รับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรจนปัจจุบัน


สถานที่ตั้ง : วัดป่าบึงเขาหลวง บ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
พิกัด : 15.511123, 104.421667
ถ่ายภาพเมื่อ : 30 กันยายน 2561
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 6 พฤศจิกายน 2561
ปรับปรุงล่าสุด :
ข้อมูลจาก : ubonpra.com, sites.google.com/site/wadpabungkheahlwng
จำนวนผู้เข้าชม : 6318 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ3.230.173.188 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio