สิม หอไตร ฮูปแต้มกู่บ้านเขวา กู่บ้านเขวา กู่บ้านเขวา กู่บ้านเขวา กู่บ้านเขวา กู่บ้านเขวา กู่บ้านเขวา กู่บ้านเขวา กู่บ้านเขวา กู่บ้านเขวา กู่บ้านเขวา กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา
 • กู่บ้านเขวา


    กู่บ้านเขวา เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ประกอบด้วย ปราสาทประธานก่อด้วยศิลาแลงอยู่กลาง และที่บริเวณมุมด้าน ทิศตะวันออกเฉียงใต้มีบรรณาลัยอยู่ 1 หลัง มีซุ้มประตู อยู่กึ่งกลางกำแพงแก้วด้านหน้า การคุดค้นพบประติมากรรมพระไภสัชยคุรุไวฑูรย์ประภา,พระโพธิสัตว์,พระวัชรปาณีทรงครุฑ แต่ปัจจุบันไปปดิษฐานอยู่ที่ วัดมหาชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อมีการสรงปรางค์กู่ใน ช่วงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี จะนำประติมากรรมมาร่วมงาน

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร

กู่บ้านเขวาจังหวัดมหาสารคาม
    กู่บ้านเขวา หรือ กู่มหาธาตุ เป็นโบราณสถานที่มีอายุก่อสร้างในประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ทำด้วยศิลาแลงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยมสูงจากพื้นดินถึงยอด 4 วา กว้าง 2 วา 2 ศอก ภายในปราสาทมีเทวรูปทำด้วยดินเผา 2 องค์ นั่งขัดสมาธิ ประนมมือ ถือสังข์ มีกำแพงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ โคปุระอยู่แนวด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าออกภายในกำแพงเพียงด้านเดียว บรรณาลัยอยู่ภายในกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีทางเข้าในปรางค์ประธานเพียงด้านเดียว คือ ทิศตะวันออก ส่วนอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก กรอบประตูและทับหลังเป็นหินทราย กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเรียบร้อยแล้ว

    จากการขุดแต่งเมื่อปี พ.ศ. 2540-2541 พบจารึกกรอบประตูภาษาสันสกฤต แปลว่า " เชิญบูชาพระเจ้าที่อยู่ในอาศรม" และรูปเคารพพระโพธิสัตว์วัชรปาณีทรงครุฑ และพบพระบุเงิน อาณาจักรล้านช้างบรรจุไห และพบปรติมากรรมรูปบุรุษพนมมือถือหม้อน้ำ เช่นเดียวกับอโรคยาศาลกู่คันธนาม ปัจจุบันประดิษฐานเอาไว้ที่วัดมหาชัยในเมืองมหาสารคาม และจะอัญเชิญกลับมาที่กู่บ้านเขวาเมื่อถึงฤดูกาาลสรงกู่ ในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 (สงกรานต์) เป็นประจำทุกปี

    กู่บ้านเขวา ติดกับบ้านเชียงเหียน (ในตำนาน ข้าวผาแดง-นางไอ่) ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามเพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น เดิมชื่อว่า กู่คูมหาธาตุ ปัจจุบันตั้งอยู่ติดกับวัด ปรางค์กู่ ท้ายหมู่บ้านเขวาสถานที่ตั้ง : บ้านเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ถ่ายภาพเมื่อ : 16 สิงหาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 23 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 4583 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต, ข้อมูลจากหนังสือความลับในปราสาทขอม เขียนโดย ทรงสมัย สุทธิธรรม
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.236.209.138 =    Wednesday 22nd March 2023
 IP : 3.236.209.138   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย