สิม หอไตร ฮูปแต้มกู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง


    กู่โพนระฆัง เป็นศาสนสถานประจำอโรคยาศาล ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 แห่งอาณาจักรขอม ประกอบด้วย ปราสาทประธาน 1 หลัง ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบรรณาลัย 1 หลัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีกำแพงแก้วก่อล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่กึ่งกลางกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกซึ่งตรงกับด้านหน้าของปราสาทประธาน เจาะเป็นรูปกากบาทเป็นซุ้มประตูทางเข้าที่เรียกว่าโคปุระ และมีลานทางเดินหินทรายเชื่อมจากหน้าปราสาทประธานถึงโคปุระ ด้านนอกกำแพงแก้วมีสระน้ำ กรุด้วยศิลาแลง

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร

กู่โพนระฆังจังหวัดร้อยเอ็ด
    กู่โพนระฆัง ปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแลง ล้อมรอบด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมซึ่งมีซุ้มประตู หรือโคปุระอยู่ด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีบรรณาลัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กรุด้วยศิลาแลง อยู่นอกกำแพงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่หนึ่งสระ

    กู่โพนระฆัง ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ และอยู่ใกล้กับปราสาทกู่กาสิงห์ กู่พระโกนา ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จากการขุดค้นพบศิลาจารึกประจำอโรคยาศาล และพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประทับนั่ง จึงเชื่อได้ว่าเป้นอโรคยาศาล สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ห่างออกไปราว 500 เมตร คือ กู่กาสิงห์ ในเขตวัดบูรพา กู่กาสิงห์เป็นศาสนสถานฮินดู ลัทธิไศวนิกาย

    กู่โพนระฆัง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 999 ตอนที่ 172 (ฉบับพิเศษ) หน้า 26 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2525 โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่โบราณสถานไว้ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา

    การเดินทางจากอำเภอเกษตรวิสัยมากู่โพนระฆัง ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 มุ่งมาทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวามาตามทางหมายเลข 4062 (ผ่านบ้านโพนโพธิ์ บ้านม่วย) ประมาณ 7 กิโลเมตรก็จะถึงบ้านกู่กาสิงห์ กู่โพนระฆังตั้งอยู่ชายหมู่บ้านทางด้านทิศตะวันออก


สถานที่ตั้ง : บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากกู่กาสิงห์มาทางทิศตะวันออกราว ๕๐๐ เมตร
ถ่ายภาพเมื่อ :
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 22 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 2637 ครั้ง
หมายเหตุ : ข้อมูลภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต, ข้อมูลจากหนังสือความลับในปราสาทขอม เขียนโดย ทรงสมัย สุทธิธรรม
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.239.129.52 =    Sunday 28th May 2023
 IP : 3.239.129.52   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย