ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      


ปราสาทบ้านเมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปราสาทเมืองที
ปราสาทบ้านเมืองที ประกอบด้วยปราสาทก่ออิฐฉาบปูนจำนวน 5 องค์ ปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงกลางปรางค์บริวารอีก 4 องค์ ตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ บนฐานอิฐเดียวกัน ปัจจุบัน ปรางค์หักพังลง เหลือเพียง 3 องค์ คือ ปราสาทประธาน ปราสาทประจำมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ ปราสาทประจำมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ปราสาทประธาน มีลักษณะผอมเรียว แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง มีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน เรือนธาตุทึบตัน ไม่มีประตู มีชั้นซ้อน 3 ชั้น ส่วนยอดหักหาย

ปราสาทประจำมุม 4 ทิศ มีลักษณะเช่นเดียวกันกับปราสาทประธานแต่เล็กกว่า
กำหนดอายุ จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์เมืองที ปราสาทเมืองทีน่าจะสร้างและต่อเติมโดยเขมร และชาวส่วยที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในสมัยอยุธยาตอนปลาย

      กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478

      Prasat Muang Tee
      It located in Wat Sutthawat Ban Muang Tee, Tambol Muang Tee, Amphor Muang, Surin Province.
      The compositon of monument included 1.The cluster of five central towers lie on a brick platform, It remained 3 building, The principle building was square plan, 4 stairways no doorway. Dated to Late Ayutthaya Period.      การเดินทาง
      การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ ประมาณ 16 กิโลเมตร ตามเส้นทางสุรินทร์-ศีขรภูมิ ทางหลวงหมายเลข 226 จนถึงบ้านโคกลำดวน เลี้ยวซ้ายเข้าวัดจอมสุทธาวาส
       ปราสาทเมืองที
      ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดจอมสุทธาวาส ปราสาทเมืองทีเป็นปราสาทแบบเขมรที่ได้รับการดัดแปลงในสมัยหลังเช่นเดียวกับปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทก่อด้วยอิฐฉาบปูน มี 5 หลัง สร้างรวมกันเป็นหมู่บนฐานเดียวกันหลังหนึ่งอยู่ตรงกลาง และอีก 4 หลังอยู่ที่มุมทั้ง 4 ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 หลังซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง หลังกลางมีขนาดใหญ่สุด มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ตัวเรือนธาตุตันทึบไม่มีประตูเนื่องจากการดัดแปลง ส่วนหลังคาทำเป็นชั้นมี 3 ชั้นเลียนแบบตัวเรือนธาตุ ส่วนยอดบนหักหาย นับเป็นโบราณสถานเขมรอีกแบบหนึ่งที่นิยมสร้าง คือ มีปราสาทหลังกลางเทียบเท่าเขาพระสุเมรุ และมีปรางค์มุมทั้งสี่ตามความเชื่อในลัทธิศาสนาพราหมณ์ แต่ไม่พบจารึกหรือลวดลายทางศิลปะที่สามารถบอกว่าสร้างขึ้นเมื่อใด

      ปราสาทเมืองที ประกอบด้วยปรางค์ 5 องค์ ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูน ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ปัจจุบันหักพังเหลือเพียง 3 องค์ คือ องค์กลาง องค์มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และองค์ด้านตะวันตกเฉียงใต้ องค์กลางมีขนาดใหญ่ที่สุด เนื่องจากการดัดแปลงในสมัยต่อๆ มา ส่วนยอดทำเป็นแบบตัวเรือนธาตุซ้อนกัน 3 ชั้น ส่วนบนหัก ที่เหลืออีก 2 องค์มีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกัน

      จากแผนผังและลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์ปรางค์ที่มีลักษณะผอมเรียว ปราสาทเมืองทีจัดเป็นโบราณสถานศิลปะลาว ที่มีการสร้างขึ้นโดยคนในชุมชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23 – 24

      อายุสมัย นักวิชาการได้สันนิษฐานอายุสมัยของโบราณสถานแห่งนี้ 2 ประการ คือ
      1. พิจารณาจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์ปราสาทที่มีลักษณะผอมเรียวและจากประวัติศาสตร์เมืองทีเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย ปราสาทเมืองทีน่าจะสร้างและต่อเติมจากกลุ่มขอมและกูยที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เมื่อปลายสมัยอยุธยา และได้พยายามพลิกฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมในอดีต
      2. โบราณสถานแห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นศาสนสถานของวัฒนธรรมขอมโบราณมาก่อน ต่อมาสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้ถูกต่อเติมโดยกลุ่มขอมและกูยที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานปราสาทบ้านเมืองที ถ่ายภาพเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2560
ปราสาทเมืองที
ปราสาทเมืองที
ปราสาทเมืองที
ปราสาทเมืองที
ปราสาทเมืองทีสถานที่ตั้ง : วัดจอมสุทธาวาส บ้านเมืองที หมู่ 1 ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ถ่ายภาพเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2560
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 18 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้เข้าชม : 3982 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจากป้ายกรมศิลปากร, thai.tourismthailand.org


18-11-2017 Views : 3983
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.200.112.172 =    Thursday 01st June 2023
 IP : 44.200.112.172   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย