สิม หอไตร ฮูปแต้มปรางค์กู่บ้านหนองแฝก ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก
 • ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก
 • ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก
 • ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก
 • ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก
 • ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก
 • ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก
 • ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก
 • ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก


    ปรางค์กู่ (ชื่อคล้ายกัน)แห่งที่สองของชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไป 92 กิโลเมตร ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ปรางค์กู่นี้ ชาวบ้านเรียกว่า กู่บ้านแท่น เป็นศาสนสถานอโรคยาศาล ที่ยังไม่ได้ขุดแต่งแต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่บริเวณสำนักสงฆ์ปรางค์กู่ ปรางค์ประธานมีสภาพพังทลายลงมาแล้วและมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุม ทางทิศตะวันออกของปรางค์ นอกกำแพงแก้ว เป็นสระน้ำใหญ่หรือบารายของอโรคยาศาลแห่งนี้

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร

ปรางค์กู่บ้านหนองแฝกจังหวัดชัยภูมิ
    ปรางค์กู่บ้านแท่น หรือปรางค์กู่บ้านหนองแฝก เป็นโบราณสถานสมัยวัฒนธรรมขอม มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ปรางค์กู่บ้านแท่นมีลักษณะเป็นปราสาทหินตามแบบอโรคยาศาลหรือสถานพยาบาลที่นิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ประกอบด้วย ปรางค์ สร้างด้วยศิลาแลง ประตูทางเข้าอยู่ด้านตะวันออก อีก ๓ ด้านเป็นประตูหลอก บรรณาลัย สร้างด้วยศิลาแลง เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงแก้วสร้างด้วยศิลาแลง มีซุ้มประตูหรือโคปุระ สระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังขอบสระกรุด้วยศิลาแลงไปจนถึงพื้น บริเวณปรางค์แห่งนี้มีการขุดพบโบราณวัตถุจำนวนมาก ทั้งรูปสลักพระยมทรงกระบือพระโพธิสัตว์วัชรปราณีทรงครุฑพระวัชรธร พระไภสัชยคุคุไวฑูรยประภาสุคต ชิ้นส่วนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระมหาไวโรจนะปางนาคปรก

    ปรางค์ประธาน ก่อด้วยศิลาแลง มีประตูทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออกอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก ปัจจุบันส่วนยอดพังลงมาเหลือองค์บางเพียงครึ่งเดียว มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบ ซึ่งประตูกำแพงอยู่ทางด้านทิศตะวันออก โดยมีวิหารศิลาแลงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศเหนือมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปูขอบสระด้วยศิลาแลงลงไปจนถึงพื้น

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองแฝก ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ถ่ายภาพเมื่อ :
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 20 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 928 ครั้ง
หมายเหตุ : ข้อมูลภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต, ข้อมูลจากหนังสือความลับในปราสาทขอม เขียนโดย ทรงสมัย สุทธิธรรม
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

35.172.230.154 =    Tuesday 07th February 2023
 IP : 35.172.230.154   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย