สิม หอไตร ฮูปแต้มปรางค์บ้านปรางค์ ปรางค์บ้านปรางค์ ปรางค์บ้านปรางค์ ปรางค์บ้านปรางค์
  • ปรางค์บ้านปรางค์
  • ปรางค์บ้านปรางค์
  • ปรางค์บ้านปรางค์
  • ปรางค์บ้านปรางค์


    ปรางค์บ้านปรางค์ เป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลที่เรียกว่า “อโรคยาศาลา” ปัจจุบัน เหลือเพียงฐานปรางค์ที่ก่อด้วยศิลาแลง ตำแหน่งที่เป็นสระน้ำมุมกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็มีสภาพเป้นเพียงบ่อน้ำตื้นๆ แต่ห่างออกไป 100 เมตร พบสระน้ำซึ่งเป็นบารายของปราสาทปรางค์อยู่

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร

ปรางค์บ้านปรางค์จังหวัดนครราชสีมา
    ปรางค์บ้านปรางค์เป็นศาสนาสถานประจำโรงพยาบาลที่เรียกว่า อโรคยาศาล ในคติศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ประกอบด้วย ปราสาทประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมก่อมุขยื่นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออก มีวิหารตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีโคปุระอยู่ทางทิศตะวันออก และมีกำแพงแก้ว ที่สร้างต่อเชื่อมจาก โคปุระ ล้อมรอบ โบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ ประติมากรรมหินทรายรูปพระไภสัชยคุรุ และบริวาร 2 องค์ คือ พระสุริยไวโรจนะ และ พระจันทรไวโรจนะ เป็นรูปเคารพในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ศิลปะขอม แบบบายน (ราวพุทธศักราช 1720 –1780) สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ดำเนินการขุดแต่งทางโบราณคดีที่ปรางค์บ้านปรางค์ เมื่อปีงบประมาณ 2545 และดำเนินการบูรณะและ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เมื่อปีงบประมาณ 2547     หลักฐานทางโบราณวัตถุ พบพระพุทธรูปประติมากรรมหินทราย 3 องค์ ได้แก่ พระไภสัชยคุร (มีบริวาร 2 องค์) คือ พระสุริยไวโรจนะ และ พระจันทรไวโรจนะ (ศิลปะขอม แบบบายน ราวพุทธศักราช 1720 -1780)

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ถ่ายภาพเมื่อ :
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 20 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 2614 ครั้ง
หมายเหตุ : ข้อมูลภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต, ข้อมูลจากหนังสือความลับในปราสาทขอม เขียนโดย ทรงสมัย สุทธิธรรม
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.200.112.172 =    Thursday 01st June 2023
 IP : 44.200.112.172   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย