สิม หอไตร ฮูปแต้มปราสาทจอมพระ ปราสาทจอมพระ ปราสาทจอมพระ ปราสาทจอมพระ ปราสาทจอมพระ ปราสาทจอมพระ ปราสาทจอมพระ ปราสาทจอมพระ ปราสาทจอมพระ ปราสาทจอมพระ
  • ปราสาทจอมพระ
  • ปราสาทจอมพระ
  • ปราสาทจอมพระ
  • ปราสาทจอมพระ
  • ปราสาทจอมพระ
  • ปราสาทจอมพระ
  • ปราสาทจอมพระ
  • ปราสาทจอมพระ
  • ปราสาทจอมพระ
  • ปราสาทจอมพระ


    ปราสาทจอมพระ เป็นอโรคยาศาลขนาดเล็ก ซึ่งทลายลงเกือบหมดแล้ว และอยู่ในเขตวัดป่าปราสาทจอมพระ เคยมีการขุดแต่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมา พบเศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตว์วัชรธร อยู่ในบริเวณปราสาทด้วย รูปเคารพพระโพธิสัตว์สององค์นี้ เป็นที่เคารพนับถือกันมากในพุทธศาสนานิกายมหายานที่เกี่ยวในทางการแพทย์ การรักษาโรค

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
บูรณะให้สมบูรณ์สวยงาม
กรมศิลปากร ระดมเจ้าหน้าที่-เครื่องจักรกลพร้อมกำลังคน เร่งขุดสำรวจพื้นที่ “ปราสาทหินจอมพระ” อ.จอมพระ จ.สุรินทร์อายุกว่า 800 ปี เพื่อศึกษาและบูรณะให้สมบูรณ์สวยงาม วันนี้ ( 6 ม.ค. 2553)

ข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
 

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร

ปราสาทจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
   ปราสาทจอมพระมีลักษณะ ของสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า อโรคยศาล มีโครงสร้างที่ยังสมบูรณ์อยู่มาก อาคารต่าง ๆ ก่อด้วยศิลาแลงและใช้หินทรายประกอบ หันหน้า ไปทางทิศตะวันออกมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะแบบอโรคยศาลดังที่พบในที่อื่น คือ ปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสมีมุขหน้า บรรณาลัยหรืออาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่ทางด้านหน้า มีกำแพงล้อมรอบพร้อมซุ้มประตูรูปกากบาทและสระน้ำนอก กำแพง โบราณวัตถุสำคัญที่พบได้แก่ เศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 1 เศียร และรูปพระวัชรสัตว์ 1 องค์เช่นเดียวกัยที่พบที่อ โรคยศาลในอำเภอพิมายและที่พระปรางค์วัดกู่แก้ว จังหวัดขอนแก่น โบราณวัตถุเหล่านี้เป็นรูปเคารพในพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน มีลักษณะตรงกับศิลปะขอมแบบบายน (ราว พ.ศ. 1720-1780) ซึ่งเป็นแบบศิลปะที่เจริญอยู่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่ง อาณาจักรขอม

    กรมศิลปากร ระดมเจ้าหน้าที่-เครื่องจักรกลพร้อมกำลังคน เร่งขุดสำรวจพื้นที่ “ปราสาทหินจอมพระ” อ.จอมพระ จ.สุรินทร์อายุกว่า 800 ปี เพื่อศึกษาและบูรณะให้สมบูรณ์สวยงาม วันนี้ ( 6 ม.ค. 2553)
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจากสำนักศิลปากร ที่ 12 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และนักโบราณคดี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้นำเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมกำลังคน เข้าทำการขุดสำรวจพื้นที่ภายในปราสาทหินจอมพระ และพื้นที่ โดยรอบปราสาทหินจอมพระ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดป่าปราสาทจอมพระ หมู่ที่ 4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ การขุดพื้นที่ภายในและโดยรอบ พื้นที่ปราสาทหินจอมพระมีความลึกประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อนำหินศิลาแลงที่ฝังอยู่ใต้ดินจำนวนมากขึ้นมาลงหมายเลขกำกับไว้เป็นหลักฐาน

    ล่าสุดจากการขุดพื้นดิน ใกล้กับตัวปราสาทหินจอมพระ ห่างจากปราสาทหิน 5 เมตร ด้านทิศเหนือเยื้องไปทางทิศตะวันออกของปราสาทหินจอมพระ พบมีบ่อน้ำความกว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร ความลึกประมาณ 3 เมตร โดยรอบของสระน้ำ ถูกวางเรียงด้วยหินศิลาแลงลึกลงไปถึงก้นบ่อ

    เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 12 นักโบราณคดีควบการขุดสำรวจ พื้นที่ปราสาทจอมหินจอมพระ เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้มอบให้สำนักศิลปากร ที่ 12 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นำเครื่องจักรกล และกำลังคน เข้าขุดสำรวจ พื้นที่ทั้งภายในและรอบปราสาทหินจอมพระ พร้อมทำหลักฐานก้อนหินศิลาแลง ที่ขุดพบทุกก้อนเพื่อทำการบูรณะต่อไป โดยใช้งบประมาณขุดสำรวจ และศึกษา ประมาณ 1 ล้านบาทซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปลาย พ.ย. 2552 ที่ผ่านมา คาดว่าอีกประมาณ 1 เดือน การขุดสำรวจและทำหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับวัตถุที่สำคัญของการขุดพบน่าจะเสร็จสิ้น และนำเสนอไปยังกรมศิลปากร เพื่อทำการบูรณะให้ปราสาทหินจอมพระ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามมั่นคงต่อไป

    สำหรับปราสาทหินจอมพระ ขณะนี้อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก คงเหลือโครงปราสาทหินองค์ประธาน และซุ้มประตูโคปุระ ทางเข้าด้านทิศตะวันออก ที่เป็นหินศิลาแลง เพียงบางส่วนเท่านั้น หินศิลาแลง ที่ใช้ก่อสร้างได้พังทลายลงบนพื้นดิน และถูกดินทับถมเป็นจำนวนมาก จนต้องทำการขุดค้นขึ้นมาเพื่อสำรวจศึกษาและบูรณะในครั้งนี้

    อ.บุญเรือง คัชมาย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเขมรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดเผยว่า ปราสาทหินจอมพระแห่งนี้ มีอายุราว 800 ปี ประวัติทางโบราณคดี กล่าวไว้ตามหลักฐานว่า ปราสาทหินจอมพระ คือ อโรคยาศาล ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของราชอาณาจักรเขมร ทรงสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1724-1763 ให้อยู่ภายใต้ พระพุทธเจ้าผู้ทรงการแพทย์ คือ พระการเภสัชยคุรุไวฑูรยประภา ผู้ประทานความสุขเกษม และความไม่มีโรคให้กับประชาชน

    "ส่วนปราสาทในรูปแบบเดียวกันและสร้างในยุคเดียวกันนี้ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีถึง 6 แห่ง คือ ปราสาทจอมพระ , ปราสาท ,บ้านเฉนียง , ปราสาทสนม ,ปราสาทช่างปี่และปราสาทหมื่นไวย ซึ่งปราสาทเหล่านี้ทรุดโทรมลงไปมาก แต่อย่างไรก็ตามปราสาทเหล่านี้เป็นอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล ซึ่งมีหลักฐานเป็นศิลาจารึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน และมีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในขณะนี้" อ.บุญเรือง กล่าว

    การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 26 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 214 (สายสุรินทร์-ร้อยเอ็ด) เข้าตัวอำเภอจอมพระ มีทางแยกขวามือเข้าวัดป่าปราสาทจอมพระอีก 1 กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง : หมู่4 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ถ่ายภาพเมื่อ : 30 สิงหาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 20 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 5517 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและภ่ายภาพเอง, ข้อมูลภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต, ข้อมูลจากหนังสือความลับในปราสาทขอม เขียนโดย ทรงสมัย สุทธิธรรม


อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ44.223.39.67 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio