สิม หอไตร ฮูปแต้มปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท
  • ปราสาทบ้านปราสาท
  • ปราสาทบ้านปราสาท
  • ปราสาทบ้านปราสาท
  • ปราสาทบ้านปราสาท
  • ปราสาทบ้านปราสาท
  • ปราสาทบ้านปราสาท
  • ปราสาทบ้านปราสาท
  • ปราสาทบ้านปราสาท

    จากรายงานการขุดแต่ง ระบุข้อมูลจากการสัมภาษณ์ราษฏรในพื้นที่ว่า ปราสาทบ้านปราสาทถูกรบกวนสภาพ ทั้งจากการรื้อศิลาแลงไปใช้สร้างโบสถ์วัดคอนเท้า ถมถนน มีการลักลอบขุดหลายครั้ง และยกหินจัดเรียงใหม่บางส่วน จึงทำให้โบราณสถานโดยเฉพาะปราสาทประธาน เหลือสภาพให้ศึกษาน้อยมาก
    ปราสาทบ้านปราสาท ปัจจุบันเหลือเพียงซากศิลาแลงของปรางค์ประธานเท่านั้น พบฐานรูปเคารพที่ก้นสระน้ำมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกรุด้วยศิลาแลงทั้งสี่ด้าน และพบปราสาทก่อด้วยอิฐ 3 องค์ เป็นศิลปะแบบปาปวนแต่พังหมดแล้ว (ปราสาทแห่งนี้ มีชื่อไปซ้ำกับ ปราสาทบ้านปราสาท หรือปราสาทกังแอน ที่จังหวัดบุรีรัมย์)


 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร       

ปราสาทบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
    ปราสาทบ้านปราสาท เป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลที่เรียกว่า "อโรคยาศาล" ในคติศาสนาพุทธมหายาน เป็นปราสาทขอมรูปแบบอโรคยาศาล ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า มีโคปุระหรือซุ้มประตูที่สร้างด้วยศิลาแลงมีหินทรายแดงเป็นโครงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกมีชาลารูปกากบาท (ทางเดิน) ภายในปราสาทมีองค์ปรางค์ประธานที่พังทลายลงมาหมดแล้วเหลือแค่ฐาน ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีบรรณาลัย รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตก นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กรุด้วยศิลาแลง เมื่อพิจารณาจากแผนผังของอาคารแล้วสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในศิลปะขอมยุคแบบบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18 สันนิษฐานว่าเป็นอโรคยศาลา สถานพยาบาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

    โบราณวัตถุ ที่ค้นพบได้แก่
    1. ชิ้นส่วนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสี่กร จากการขุดแต่งได้พบชิ้นส่วนประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กระจายอยู่หลายตำแหน่งในโบราณสถาน (โบราณสถานแห่งนี้ถูกลักลอบขุดหลายครั้ง) นอกจากนี้ ภายในห้องกลางโคปุระยังพบชิ้นส่วนแท่นฐานประติมากรรมวัสดุหินทรายแดง และแท่นยกพื้นเพื่อรองรับแท่นฐานอีกชั้นหนึ่งด้วย ในชั้นนี้จึงขออนุมานไว้ในเบื้องต้นว่า ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรองค์นี้ เป็นรูปเคารพประทับยืนสี่กร และคงจะประดิษฐานอยู่ภายในห้องกลางของโคปุระ
    2. พระวัชรธร มีประวัติการพบเมื่อราวปี พ.ศ. 2525 โดยหลวงปู่สุขจากวัดบ้านปราสาท ได้ถากถางทำความสะอาดปราสาทบ้านปราสาท ยกหินขึ้นเรียงใหม่ จึงได้พบพระวัชรธร ทำด้วยหินทรายที่พวกลักลอบขุดทิ้งไว้ ขณะพบเศียรหักหาย ภายหลังทางวัดได้ปั้นเศีียรขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านปราสาท
    3. ชิ้นส่วนพระพิมพ์ดินเผา สภาพชำรุด มีขนาด 4.30 x 6 x 1.5 เซ็นติเมตร ลักษณะเป็นรูปพระพุทธรูปภายในซุ้มเรือนแก้ว สภาพลบเลือน พบภายในห้องมุขตะวันออกของโคปุระ
    นอกจากนี้ยังพบภาชนะดินเผาทั้งแบบเนื้อเครื่องดิน เนื้อแกร่ง รูปทรงกระปุกเคลือบสีน้ำตาล ไหเคลือบสีน้ำตาล ไหเท้าช้าง เนื้อกระเบื้องเคลือบสีขาว และส่วนประกอบสถาปัตยกรรม ได้แก่ บันแถลง บราลีดินเผา กระเบื้องเชิงชายลวดลายกลีบบัว กระเบื้องมุงหลังคา
    อนึ่ง จาการขุดแต่ง ได้พบโบราณวัตถุที่ไม่สัมพันธ์กับยุคสมัยของปราสาทบ้านปราสาท ได้แก่ ขวานหินขัดมีบ่า จำนวน 3 ชิ้น ทำด้วยหินควอทซ์ หินฟลินท์ และหินแอนดิไซท์ พบบริเวณนอกปราสาทประธาน ด้านหน้าบรรณาลัย และภายในห้องกลางโคปุระ

    การดำเนินการ
    ปี พ.ศ. 2546 สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ดำเนินการขุดแต่ง และในปี พ.ศ. 2548 ดำเนินการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์

    การประกาศขึ้นทะเบียน
    ขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 ตอนที่ 34 วันที่ 27 กันยายน 2479 ยังไม่ได้กำหนดขอบเขตที่ดินโบราณสถาน


สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ถ่ายภาพเมื่อ : 29 สิงหาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 20 กรกฎาคม 2558
ปรับปรุงล่าสุด : 1 ธันวาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3151 ครั้ง
ที่มาของข้อมูล : ทำเนียบอโรคยศาลในประเทศไทย, ความลับในปราสาทขอม หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ™ (หอศิลป์ เดอะแด็ก)
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 กรุณาโทรติดต่อก่อนการเดินทางหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ โทร. 081- 303 4493, 064-092 9449
ออกแบบโลโก้ | ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ออกแบบกล่อง | ออกแบบบถุง | ออกแบบฉลาก | ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design

 ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ อีสานอาร์ตดอทคอม ช่องพุทธศิลป์อีสาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ่ายภาพนำมาจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นายพัฒยา จันดากูล เลขที่บัญชี 003-2-02799-9 ประเภท ออมทรัพย์

ต้องยอมรับความจริงว่า การเดินทางมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันรถ หากต้องเดินทางไกลๆ หลายร้อยกิโลเมตร ค่าใช้จายในแต่ละเที่ยวก็หลายพันบาท เว็บมาสเตอร์จึงต้องรองบประมาณ และวางแผนการเดินทางให้คุ้มกับค่าน้ำมัน โดยกำหนดจุดที่จะไปถ่ายภาพให้ได้เยอะๆ ก่อนการเดินทาง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทางครับ3.230.173.188 | Copyright © 2008 - 2023 esanart.com All Rights Reserved.
Website designed by Artnana Sudio