สิม หอไตร ฮูปแต้มปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ
 • ปราสาทบ้านสมอ


    ปราสาทบ้านสมอ หรือ ปราสาทบ้านทามจาน เป็นอโรคยศาล หรืออโรคยศาลา หรือโรงพยาบาล หนึ่งในจำนวน 102 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ โปรดให้สร้างขึ้น แต่สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 18 หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
    ปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแลงเช่นเดียวกับอโรคยศาลแห่งอื่นๆ ปรากฏทับหลังที่ยังแกะสลัยลวดลายไม่เสร็จประดับอยู่ที่ซุ้มประตูด้านทิศใต้ด้านหน้าทางทิศตะวันออกมีบายราย หรือสระน้ำโบราณขนาดใหญ่อยู่ปราสาทพึ่งได้รับการขุดแต่งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับประกอบส่วนประกอบอื่น เช่น กำแพง เรือนยอดปราสาท (ข้อมูล มิถุนายน 2553)
    ปี พ.ศ. 2552 สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี ได้ขุดค้นศึกษาทางโบราณคดี พบโบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ ศิลาจารึก และรูปเคารพต่างๆ อีกทั้งได้บูรณะซ่อมแซม เมื่อปี พ.ศ. 2552-2555 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


ปราสาทบ้านสมอ จังหวัดศรีสะเกษ
   ปราสาทประธาน ก่อด้วยศิลาแลงย่อมุม มีมุขยื่นออกไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางเข้าเพียงด้านเดียว ส่วนผนังอีก 3 ด้าน ทำเป็นประตูหลอก กรอบประตูและทับหลังใช้หินทรายเป็นวัสดุ ทับหลังเหนือกรอบประตูด้านทิศใต้ยังแกะสลักลวดลายไม่เสร็จ แต่มองได้ว่าเป็นภาพพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิอยู่เหนือหน้ากาลที่กำลังคายท่อนพวงมาลัย โดยใช้มือยึดจับพวงมาลัยซึ่งสลักลายใบไม้ม้วน มีบุคคล 2 คนนั่งพนมมืออยู่
    บรรณาลัย ก่อด้วยศิลาแลงมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทางเข้าด้านทิศตะวันตก อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน
    กำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบปราสาทประธานและบรรณาลัย โดยมีซุ้มประตู (โคปุระ) อยู่กึ่งกลางกำแพงด้านทิศตะวันออก
    สระน้ำ อยู่บริเวณด้านนอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทประธาน ขอบสระกั้นด้วยศิลาแลง

    ปราสาทบ้านสมอ ตั้งอยู่ในเขตวัดบ้านทามจาน องค์ปรางค์ประธานของปราสาทบ้านสะมอ มีสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ อโรคยาศาลแห่งนี้นอกจากจะมีประตูที่ทำไว้ทางทิศตะวันออกแล้ว ยังมีการทำประตูหลอกเอาไว้ด้านข้างของปราสาทด้วย และมีสระน้ำขนาดใหญ่เรียก สระกุดปราสาท อยู่ทางทิศตะวันออกใกล้ปราสาทแห่งนี้ ซึ่งไม่เคยขาดน้ำเลยตลอดทั้งปี ปราสาทบ้านสะมอเป็นศาสนสถานประจำอโรคยาศาลที่มีสภาพสมบูรณื อยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้วัดปราสาททามจาน ดูสงบร่มรื่น

    กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาททามจาน เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 วันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2478 และเล่มที่ 130 วันที่ 14 กันยายน 2525 กำหนดพื้นที่โบราณสถาน ประมาร 4 ไร่ 81 ตารางวา

สถานที่ตั้ง : บ้านทามจาน ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีษะเกษ
ถ่ายภาพเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 20 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 3845 ครั้ง
ข้อมูล : ข้อมูลภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต, ข้อมูลจากหนังสือความลับในปราสาทขอม เขียนโดย ทรงสมัย สุทธิธรรม
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชม และถ่ายภาพเอง
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.200.112.172 =    Thursday 01st June 2023
 IP : 44.200.112.172   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย