สิม หอไตร ฮูปแต้มปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านทนง จ.สุรินทร์

    ตำบลปราสาททนง เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 18 ตำบล ของอำเภอปราสาท ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งแยกออกมาจากตำบลกังแอน ประวัติความเป็นมา มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าบ้านทนงตั้งชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2430 ซึ่งมีผู้คนอพยพมาจากประเทศเขมร เข้ามาตั้งชุมชนบ้านทนง เหตุที่มีชื่อว่า ทนง นั้นเนื่องจากแหล่งที่ตั้งบ้านทนงนั้นมีต้นทนง(ต้นประดู่) เป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อบ้านว่า บ้านทนง สำหรับที่มาของตำบลปราสาททนงนั้น เป็นการรวมชื่อของสองหมู่บ้าน คือบ้านทนง กับบ้านปราสาทนั้น ซึ่งบ้านปราสาททนงนั้น เป็นที่ตั้งของปราสาทหินซึ่งเป็น ศาสนสถานตามแบบอย่างเขมร เป็นแหล่งชุมชนโบราณ จึงเป็นที่มาของตำบลปราสาททนง และมีภาษาพูด(ภาษาท้องถิ่น) เป็นภาษาเขมร

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ปราสาทบ้านปราสาท หรือ ปราสาททนง ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นศาสนสถานตามแบบศิลปะขอม มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารขนาดใหญ่ ก่อสร้างด้วยอิฐปนดินทรายและศิลาแลงจำนวน 2 กลุ่ม ตั้งเรียงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามลำดับ คือ
    พลับพลาและปราสาทประธานพลับพลา ตั้งอยู่หน้าปราสาทประธาน ก่อด้วยศิลาแลงเป็นกำแพงหนาล้อมพื้นที่ว่างไว้ตรงกลาง มีแผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 23 เมตร ยาว 31 เมตร มีบันไดขึ้นทางด้านหน้าและด้านหลัง
    ปราสาทประธานตั้งอยู่บนฐานก่อด้วยศิลาแลง ประกอบด้วยอาคารสำคัญ 3 หลัง คือ ปรางค์ประธานสำหรับประดิษฐานเทวรูปเทพเจ้าสูงสุดประจำปราสาท ตั้งอยู่กึ่งกลางแผนผัง โดยมีวิหารสำหรับคัมภีร์ทางศาสนา มีประตูเข้า-ออก ด้านเดียวคือ ด้านหน้า ส่วนด้านหลังเป็นประตูหลอก
    หลักฐานสำคัญสำคัญที่พบระหว่างขุดแต่ง คือ ทับหลังหินทรายคล้ายศิลปะขอมแบบปาปวน (ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16- ต้นพุทธศตวรรษที่ 17 ) สลักเป็นรูปเทพที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ เช่น ทับหลังสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ทับหลังสลักเป็นรูปเทวดาประทับนั่งเหนือหน้ากาล เป็นต้น
    กำหนดอายุปราสาท อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17
    ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 118 ตอนที่ 33 ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2544
    ปัจจุบันสภาพปราสาทชำรุดมาก แม้จะมีการขุดแต่งแล้ว ก็ยังคงสภาพเป็นเนินดิน และส่วนของการขุดแต่งบางส่วน ทับหลังต่างๆ ไม่มีให้ได้เห็น จากการพูดคุย ชาวบ้านยังมีแนวคิดที่ว่า กรมศิลปากร เป็นคนขุดและเอาของสำคัญๆ ไป มีความคิดแง่ลบ กับระบบของรัฐหรือกรมศิลปากร อาจเป็นเพราะไม่ได้มีการแจ้ง และไม่มีภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่า พบอะไรบ้างและนำไปจัดเก็บไว้ที่ได
    สนามฟุตบอลโรงเรียนแต่ก่อนเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ทางโรงเรียนได้ถมเพื่อทำสนามฟุตบอล ได้เกิดกรณีพิพาทกับกรมศิลปากรในขณะนั้น
    สอบถามเส้นทาง : องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทร.08-8590-9727

สถานที่ตั้ง : ปราสาททนง บ้านทนง ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (อยู่บริเวณโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) ข้างๆ สนามฟุตบอล)
ถ่ายภาพเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 7 พฤศจิกายน 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 4004 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : ป้ายกรมศิลปากร, thaitambon.com/tambon/320513ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.200.112.172 =    Thursday 01st June 2023
 IP : 44.200.112.172   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย