สิม หอไตร ฮูปแต้มปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท
 • ปราสาทบ้านปราสาท
 • ปราสาทบ้านปราสาท
 • ปราสาทบ้านปราสาท
 • ปราสาทบ้านปราสาท
 • ปราสาทบ้านปราสาท
 • ปราสาทบ้านปราสาท
 • ปราสาทบ้านปราสาท
 • ปราสาทบ้านปราสาท
 • ปราสาทบ้านปราสาท
 • ปราสาทบ้านปราสาท
 • ปราสาทบ้านปราสาท


    ปราสาทบ้านปราสาท เป็นโบราณสถานแบบขอมแห่งหนึ่ง ที่ถูกดัดแปลงในสมัยหลัง เช่นเดียวกับปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะส่วนหลังคาซึ่งคล้ายคลึงกันมาก แตามีขนาดสูงกว่า ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ในแนวเหนือ-ใต้ มีกำแพงล้อมรอบ พร้อมซุ้มประตูก่อด้วยศิลาแลง สันนิษฐานว่า เดิมมี 3 หรือ 4 ทิศ ปัจจุบันเหลือเพียงด้านทิศใต้เท่านั้น

    ปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อีก 2 องค์ ที่ขนาบข้างเล็กน้อย แต่ส่วนหลังคาเตี้ยกว่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูด้านหน้าทางทิศตะวันออก มีกรอบประตูหินทราย และทับหลังติดอยู่เป็นภาพบุคคลยืนอยู่เหนือหน้ากาล ส่วนท่อนพวงมาลัยมีลานมาแบ่ง ที่เสี้วภาพบุคคลยืนในซุ้มเรือนแก้ว ไม่อาจสันนิษบานได้ว่า เป็นผู้ได ด้วยลายสลักยังไม่แล้วเสร็จ

    ปรางค์สององค์ที่ขนาบข้าง ขนาดเดียวกัน ได้รับการดัดแปลงรูปแบบไปมาก โดยเฉพาะส่วนหลังคา และประตูซึ่งก่อทืบหมดทุกด้าน ยังคงปรากฏกรอบประตูหินทราย และชิ้นส่วนทับหลังสลักภาพการกวนเกษียนสมุทรตกอยู่หน้าประตูปรางค์องค์ที่อยู่ด้านทิศใต้

    จากลักษณะทางด้านศิลปกรรมของทับหลังที่ปรากฏ อาจสันนิษฐานได้ว่า ปราสาทแห่งนี้มีอายุอยู่ในราว พุทธศตวรรษที่ 16 ร่วมสมัยศิลปะขอมแบบคลัง-ปาปวน ของเขมร

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


ปราสาทบ้านปราสาท    (ชาวบ้านเรียก ปราสาทโนนธาตุ) จังหวัดศรีสะเกษ
    ปราสาทบ้านปราสาท ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท มีลักษณะเป็นอาคารก่อด้วยอิฐ จำนวน 3 หลัง ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต้ บนฐานศิลาแลงเดียวกัน องค์ปราสาทมีแนวกำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบ มีโคปุระหรือซุ้มประตูอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ด้านทิศใต้มีห้องที่กำแพงนอกกำแพงทางทิศตะวันออก ห่างออกไปประมาณ 300 เมตร มีบาราย (สระน้ำขนาดใหญ่) กำหนดอายุโบราณสถาน ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17

    ปรางค์ปราสาทที่เห็นในปัจจุบัน เป็นการบูรณะดัดแปลงในสมัยหลัง ซึ่งมีลักษณะเป็นธาตุตามแบบศิลปะล้านช้าง โดยก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเพิ่มมุม เหนือเรือนธาตุมีลักษณะเป็นซุ้มจำลองอาคารขนาดลดหลั่นซ้อนกันไป องค์กลางมีประตูทางเข้า-ออก เฉพาะด้านหน้า อีกสามด้านก่อทึบเป็นประตูหลอก สำหรับองค์ด้านข้างทั้งสองหลัง ไม่มีประตูทางเข้า แต่จะก่อทึบเป็นประตูหลอกทั้งสี่ด้าน การบูรณะดัดแปลงปราสาทนี้ ทำให้ปราสาทบ้านปราสาท มีลักษณะผิดแปลกไปจากปราสาทแห่งอื่นๆ

    กรมศิลปากร ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเินินการขุดแต่ง เขียนแบบบูรณะโบราณสถานปราสาทบ้านปราสาทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และดำเนินการบูรณะเสริมความมั่นคง ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556

    การขุดค้นทางโบราณคดี มีหลุมขุดค้นให้เห็นด้วย 1 หลุม พบโครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา ลูกปัดหิน กำไรสำริด กระสุนดินดำ จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ปราสาทโนนธาตุครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่ คือ คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,000-1,500 ปีมาแล้ว และเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับพื้นที่อื่นๆ เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ทางทิศเหนือ หรือ ทุ่งสำริดทางทิศตะวันตก ผู้คนที่นี่เลือกใช้ข้าวของเครื่องครัวหรือเครื่องประดับแบบเดียวกับคนในพื้นที่อื่นๆ ใช้กัน ซึ่งทันสมัยไม่แพ้กัน แม้การฝังศพก็คล้ายกัน และที่สำคัญเป็นเกษตรกรทำนาปลูกข้าวเช่นกัน จนเมื่อวัฒนธรรมคลี่คลาย ผู้คนเคลื่อนคล้อยถอยห่างออกไปจากที่นี่ สักระยะก็มีวัฒนธรรมใหม่ ความเชื่อศาสนาใหม่เข้ามา เป็นศาสนาพราหมณ์ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-18 มีการก่ออิฐสร้างปราสาท บูชาเทพเจ้าบนเนินดินแห่งนี้ ที่สมมุติเป็นเขาพระสุเมรุ แต่เหตุใดไม่ชัดแจ้งเทพเจ้าสูงส่งถึงถูกผู้คนเสื่อมศรัทธา จนบ้านเรือนทิ้งร้างโยกย้ายไปถิ่นอื่นๆ และด้วยทำเลทีดี โคกเนินสูง เหมาะสำหรับตั้งบ้านปลูกเรือน ชาวลาวล้านช้าง จึงเคลื่อนชุมชนมาที่นี่และบูรณะปราสาทเก่าเป็นยอดปรางค์แบบลานช้าง
    (ข้อความบางส่วน จากป้ายข้อมูลที่วัด ปราสาทโนนธาตุ วิถีชีวิต วัฒนธรรม พิธีกรรมและอารยะธรรม กว่าสามพันปี)

สถานที่ตั้ง : บ้านปราสาท หมู่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ถ่ายภาพเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 31 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 3896 ครั้ง
ข้อมูล : ป้ายข้อมูลที่ปราสาท, ป้ายกรมศิลปากร
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชม และถ่ายภาพเอง
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.239.129.52 =    Sunday 28th May 2023
 IP : 3.239.129.52   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย