สิม หอไตร ฮูปแต้มปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


ปราสาทบ้านอนันต์ วัดโพธิญาณบ้านอนันต์ จ.สุรินทร์
    ปราสาทบ้านอนันต์ หรือ บ้านอนาร์ องค์ประกอบของโบราณสถาน มีลักษณะปราสาทองค์เดียว สร้างด้วยอิฐขัดเรียบไม่สอปูน และหินทราย ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง แผนผังของปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง
    ฝั่งทางด้านทิศตะวันออก มีประตูออก 1 ด้าน อีก 3 ด้านเป็นประตูหลอก สภาพพังทลาย เหลือเพียงส่วนเรือนธาตุ พบทับหลังหินทรายจำหลักภาพ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล ซ้ายขวาเป็นรูปสิงห์คายท่อนพวงมาลัย ลายใบไม้ม้วน คล้ายศิลปะเขมรแบบปาปวน
    กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17
    ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478
    ประกาศขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 104 วันที่ 30 มิถุนายน 2524 เนื้อที่ -ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา

สถานที่ตั้ง : ปราสาทบ้านอนันต์ หรือ บ้านอนาร์ วัดโพธิญาณบ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ถ่ายภาพเมื่อ : 20 สิงหาคม 2560
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 20 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม : 2337 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ข้อมูลจาก : ป้ายกรมศิลปากร ภายในวัด


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.200.112.172 =    Thursday 01st June 2023
 IP : 44.200.112.172   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย