สิม หอไตร ฮูปแต้มปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์
 • ปราสาทบ้านไพล จ.สุรินทร์

    ปราสาทบ้านไพล เป็นศาสนาสถานในชุมชน หรือสรุก เป็นปราสาทอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบ องค์ปราสาทมีแผนผังและขนาดเท่ากันทั้งสามองค์ คือ มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 4×4 เมตร มีประตูทางเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียว
    ทับหลังของปราสาทองค์กลางและองค์ด้านทิศเหนือสลักเป็นรูปบุคคลนั่งชันเข่าหนือหน้ากาล ส่วนทับหลังปราสาทองค์ด้านทิศใต้สลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งปราสาทองค์ด้านทิศใต้พังทลายไปหมดสิ้นแล้ว
(ผู้จัดทำเว็บ ไม่พบทับหลัง 6/11/2559)

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


ปราสาทบ้านไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ปราสาทบ้านไพล เป็นโบราณสถานศิลปะขอม สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู รูปแบบศิลปะขอมแบบปาปวน สร้างเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16-17 หรือประมาณ 900-1,000 ปี มาแล้ว
    รูปแบบเป็นปราสาท 3 หลัง ก่อสร้างด้วยอิฐ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
    ปราสาทยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ 2 หลัง คือ ปราสาทประธานองค์กลางและปราสาทบริวารด้านทิศเหนือ ส่วนปราสาทบริวารด้านทิศใต้ อยู่ในสภาพพังทลายเหลือเพียงอาคารบางส่วนและหินกรอบประตู บริเวณปราสาทมีคูน้ำล้อมรอบ เว้นเฉพาะทางเดินเข้าด้านหน้า
    กรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนปราสาทบ้านไพล เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอน 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478 และเล่มที่ 99 ตอน 155 วันที่ 21 ตุลาคม 2525 เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา

ผู้จัดทำเว็บไม่พบทับหลัง ตามข้อมูล
    ปัจจุบันปราสาทอยู่ในสภาพค่อนข้างดีอยู่ 2 หลัง คือ หลังที่อยู่ด้านทิศเหนือและหลังกลาง โดยเฉพาะปราสาททิศเหนือยังคงมีทับหลังติดอยู่ในตำแหน่งเดิม สลักภาพเทวดานั่งชันเข่าอยู่ในซุ้มเหนือหน้ากาลที่กำลังคายท่อนพวงมาลัย มือทั้งสองข้างยึดท่อนพวงมาลัยไว้ และมีทับหลังอีก 2 ชิ้นวางอยู่ที่พื้น สันนิษฐานว่าเป็นทับหลังของปราสาทหลังกลางและหลังทางทิศใต้ ชิ้นหนึ่งสลักภาพเทวดานั่งชันเข่าอยู่ในซุ้มเหนือหน้ากาลที่กำลังคายท่อนพวง มาลัย มือทั้งสองข้างยึดท่อนพวงมาลัยไว้ อีกชิ้นหนึ่งสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ข้อมูลจาก : สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฎสุรินทร์

สถานที่ตั้ง : ปราสาทบ้านไพล บ้านปราสาท ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (อยู่ข้างๆ วัดบ้านปราสาทพรหมคุณ)
ถ่ายภาพเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 7 พฤศจิกายน 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 420 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : ป้ายกรมศิลปากร, th.wikipedia.orgออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.239.129.52 =    Sunday 28th May 2023
 IP : 3.239.129.52   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย