สิม หอไตร ฮูปแต้ม


เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง
 • เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง

    " ที่มาของชื่อโนนเมือง "
    แต่เดิมภายในเมืองมีใบเสมาหินทรายตั้งอยู่หลายใบ ประกอบกับลักษณะพื้นที่ เป็นโนนสูงและมีคูน้ำล้อมรอบ ชาวบ้านในพื้นที่ จึงเข้าใจว่า เป็นเมืองเก่า มีสัญญลักษณ์เป็นเสาหลักเมืองตั้งอยู่ จึงเรียกที่นี่ว่า " โนนเมือง " เป็นสถานที่ที่ชาวชุมแพให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก
    หลักเมืองชุมแพและหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ก็คือ ใบเสมาที่นำมาจากเมืองโบราณแห่งนี้

 Isan Upload
รวมภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานที่

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

การเดินทาง ใช้เส้นทางขอนแก่น-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 12 ) ผ่านตัวอำเภอชุมแพ ถึงที่ทำการไปรษณีย์ เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


เสมาหิน เมืองโบราณโนนเมือง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    เมืองโบราณโนนเมือง เป็นการพบร่องรอยทางโบราณคดี ยุคสมัยศิลปะทวารวดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งความจริงสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 ขอนแก่นได้จัดเป็นโบราณสถานที่สำคัญของขอนแก่นไว้นานแล้วแต่เพิ่งจะขุดค้นพบเป็นบางส่วนไปเมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2525
    พบว่าใต้ดินลึกลงไปจากบริเวณโนนเมืองเป็นร่องรอยถิ่นฐานของสังคมประวัติศาสตร์สมัยหนึ่งในอดีตเมืองโบราณ สมัยทวารวดีแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า โนนเมือง เขตบ้านนาโพธิ์ อำเภอชุมแพ ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 80 กิโลเมตร เดิมทีชาวบ้านเล่าลือสืบต่อกันมาว่าบริเวณเนินดินกว้างที่เรียกว่าโนนเมืองนั้นเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณ

    จากการสำรวจของสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 ขอนแก่น
    พบ ใบเสมาหินทรายศิลปะทวารวดี บริเวณศาลเจ้าปู่ พบใบเสมาทั้งชนิดแบน ชนิดแท่งสี่เหลี่ยม แท่งแปดเหลี่ยมปักอยู่และล้มนอนอยู่ มีการแกะลวดลายเป็นบัวหงาย หม้อปูรณฆฏะ และสันสถูป รวมทั้งหมด 8 หลัก

    เสมาหินจากโนนเมือง
    ชาวบ้านบอกว่ามีเสมาหินหลักหนึ่งถูกนำไปเป็นหลักเมืองชุมแพ ตั้งอยู่ในศาลหลักเมือง ริมหนองนางเลิง (เดิมเรียก หนองอีเลิง) อ. ชุมแพ นอกตัวเมือง (นอกคูน้ำคันดิน) ที่สำคัญคือบริเวณวัดป่าพระนอนพัฒนาราม (ตั้งเมื่อปี 2519) ชาวบ้านเล่าว่าแต่เดิมมีพระยืนสลักหินอยู่ 1 องค์ มีคนมาลักขุดหาสมบัติจนองค์พระล้มนอน ชำรุดแตกเป็นเสี่ยงๆ ชาวบ้านที่มีศรัทธาจึงนำชิ้นส่วนมาต่อรวมๆ กัน แล้วปั้นปูนโอบไว้จนเป็นพระนอน แล้วสร้างศาลาเป็นวิหารประดิษฐานไว้ รอบๆ วิหารพระนอน ชาวบ้านได้รวบรวมใบเสมาทั้งที่อยู่ในบริเวณนี้และจากในตัวเมืองโบราณฯ มาปักไว้รอบๆ นับได้ 19 ชิ้น

    และบนผิวพื้นดินทั่วไปของเนินพบเศษภาชนะดินเผาเหล่านี้มีทั้งชนิดเขียนสีแดง ชนิดลายขูดขีด และลายเชือกทาบลักษณะของเนินเป็นเนินดินรูปไข่ พื้นที่ประมาณ 170 ไร่ มีคูเมือง 2 ชั้น ระยะห่างกันประมาณ 200 เมตร การขุดค้นของสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 ขอนแก่น โดยเปิดหลุมขุด 2 หลุมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ได้พบว่าตรงความลึกประมาณ 270 เซนติเมตร เป็นโครงกระดูกมนุษย์ อายุราว 2,500 ปี ที่มีพิธีฝังศพตามประเพณีโบราณ ที่มีธรรมเนียมการฝังเครื่องมือเครื่องใช้ลงไปพร้อมกับศพ เช่น หม้อและภาชนะดินเผาเขียนสีและลายขูดขีด ลายเชือกทาบ กำไลสำริด กำไลกระดูกสัตว์เช่น กระดูกหมู กระดูกควาย เขากวาง และกระดองเต่าใกล้กับโครงกระดูกด้วย

    สำหรับหลุมแรกพบโครงกระดูกจำนวน 5 โครงและหลุมที่ 2 จำนวน 2 โครง อย่างไรก็ดี ขณะนี้เพียงสันนิษฐานว่าโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นพบน่าจะเป็นคนในยุคสมัยทวารวดีจนกว่าจะมีการพิสูจน์ วิเคราะห์ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องด้านโบราณคดีต่อไปในภายหลัง

    ในบริเวณเมืองโบราณโนนเมืองมี “พิพิธภัณฑ์เปิด” ในแหล่งขุดค้น มีสิ่งก่อสร้างและหลักฐานต่างๆ คือ
    1. อาคารคลุมหลุมขุดค้น 5 หลัง
    2. อาคารศูนย์ข้อมูล 1 หลัง
    3. ศาลเจ้าปู่ (บริเวณที่มีใบเสมาหินปักอยู่)
    4. หอพระ ตั้งอยู่บนเนินดิน

    นอกจากนั้นยังมีการค้นพบเครื่องมือเหล็กประเภท จอบ เคียว และกระดูกของสัตว์ต่างๆ เช่น เก้ง กวาง และปลาหลายชนิด ทำให้ทราบว่าผู้คนที่นี่ดำรงชีวิต ด้วยการเกษตรกรรม มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่เรื่อยมาจนถึงสมัยลพบุรี(พุทธศตวรรษที่ 16-17) และทิ้งร้าง ไปในที่สุด

สถานที่ตั้ง : เมืองโบราณโนนเมือง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น
ถ่ายภาพเมื่อ : 24 ธันวาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 28 ธันวาคม 2559
ปรับปรุงล่าสุด : 6 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 3332 ครั้ง
ที่มาข้อมูล : finearts.go.th, sujitwongthes.com, thai.tourismthailand.org
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย