สิม หอไตร ฮูปแต้มกู่กระโดน กู่กระโดน กู่กระโดน กู่กระโดน กู่กระโดน กู่กระโดน กู่กระโดน กู่กระโดน กู่กระโดน กู่กระโดน กู่กระโดน กู่กระโดน
 • กู่กระโดน
 • กู่กระโดน
 • กู่กระโดน
 • กู่กระโดน
 • กู่กระโดน
 • กู่กระโดน
 • กู่กระโดน
 • กู่กระโดน
 • กู่กระโดน
 • กู่กระโดน
 • กู่กระโดน
 • กู่กระโดน

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
โครงการบูรณะโบราณสถาน
พิธีบวงสรวงกูกระโดน โครงการบูรณะโบราณสถานที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ประจําป พ. 2555 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

การบูรณะกู่กระโดน
20  มกราคม  2553  เวลา  09.00 น.  พี่น้องชาวอำเภอเกษตรวิสัย  ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยได้ทำพิธีบวงสรวงกู่บ้านกระโดน ก่อนจะดำเนินการขุดแต่งทำการบูรณะปฏิสังขรณ์  ตามที่สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด

ข่าวทั้งหมด 2 ข่าว
 

กู่กระโดน จ.ร้อยเอ็ด
   ตัวโบราณสถานก่อด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่นออกมาทางด้านหน้า มีทางเข้าเพียงด้านเดียว ส่วนด้านทิศอื่นๆ ทำเป็นประตูหลอก พบทับหลังตกอยู่ในบริเวณโบราณสถาน เป็นภาพเล่าเรื่อง 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นภาพบุคคลหลายคน ทางขวาสุดของภาพเป็นภาพวานรมอบสิ่งของกับสตรี สันนิษฐานว่าเป็นภาพในเรื่องรามเกียรติ์ตอน “หนุมานถวายแหวน” ส่วนทับหลังอีกชิ้นหนึ่งสลักเป็นรูปบุคคลลักษณะคล้ายเป็นรูปสตรีอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบก สิ่งของซึ่งอาจเป็นคานหรือคันศรอยู่บนบ่า มีรูปบุคคลขนาดเล็กกว่า นั่งแสดงความเคารพอยู่ด้านข้าง ไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นภาพสลักจากวรรณกรรมเรื่องใด เมื่อพิจารณารูปแบบของทับหลัง โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายของบุคคลแล้วทำให้กำหนดได้ว่าอยู่ในศิลปะขอมแบบบาปวนตอนปลายถึงนครวัดตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-17 กู่กระโดน ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติในประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2474
    กู่กระโดน เป็นโบราณสถานในวัฒนธรรมขอม สร้างขึ้นในเมืองโบราณเกษตรวิสัย ลักษณะเป็นปราสาทศิลาแลง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบราณสถานที่เรียกว่าธรรมศาลา เป็นศาสน สถานประจําที่พักคนเดินทาง หรือเป็นศาสนสถานประจําชุมชน สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในศิลปะเขมรแบบบายน อาจจะเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยทางร่างกาย มี หลักฐานที่พบเป็นหินบดยา และแท่นหินบดยา จํานวนหลายชิ้น

สถานที่ตั้ง : วัดธาตุ บ้านกระโดน ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ถ่ายภาพเมื่อ : 1 มิถุนายน 2557
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 7 เมษายน 2558
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 4171 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย