สิม หอไตร ฮูปแต้มกู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  • กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  • กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  • กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  • กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  • กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  • กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
 Isan Upload


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    กู่บัวมาศ เป็นศาสนสถานศิลาแลง มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบ ภายในมีปราสาทประธานด้านบนเป็นอิฐซึ่งก่อสร้างในสมัยหลัง ด้านทิศตะวันตกมีร่องรอยคล้ายโคปุระแต่หักพังมาก ส่วนด้านทิศตะวันออกหักพังไปมากเห็นเพียงแนวศิลาแลง มีคูน้ำรูปเกือกม้าล้อมรอบโบราณสถานอีกชั้นหนึ่ง
    กู่บัวมาศเป็นศาสนสถานในช่วงสมัยวัฒนธรรมลพบุรี ราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 และได้ทำการขุดแต่ง-บูรณะ พ.ศ. 2543
    การขึ้นทะเบียน : ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122ตอนพิเศษที่ 98ง วันที่ 22กันยายน 2548

สถานที่ตั้ง : กู่บัวมาศ บ้านกกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ถ่ายภาพเมื่อ : 22 เมษนยน 2555
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 1 สิงหาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3722 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : www.finearts.go.th
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย