สิม หอไตร ฮูปแต้มกู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


กู่พราหมณ์จำศีล จ.นครราชสีมา
    กู่พราหมณ์จำศีล อยู่ถัดจากปราสาทนางรำไปทางทิศใต้ประมาณ 80 เมตร ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกปราสาทหลังนี้ว่า " กู่พราหมณ์จำศีล " เป็นปราสาท 3 องคื ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน เรียงกันจากทิศเหนือ - ใต้ โดยปราสาทประธานอยู่ตรงกลางขนาบด้วยปราสาทบริวาร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
    ด้านหน้าปราสาท มีวิหารหรือบรรณาลัย 2 หลัง ก่อด้วยศิลาแลง มีทางเข้าด้านทิสตะวันตก อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงก่อด้วยศิลาแลง มีซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกและทิสตะวันตก ที่กำแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้ ก่อเป็นห้องอยู่ตรงกลาง ถัดจากกำแพงออกมามีคูน้ำล้อมรอบ เว้นทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านนอกคูน้ำด้านทิศตะวันออกประมาณ 50 เมตร มีฐานอาคารขนาดเ็ล็กอยู่อีกแห่งหนึ่ง
    หลักฐานที่พบจากการขุดแต่งปราสาทแห่งนี้ เช่น ทับหลังสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ทับหลังสลักภาพพระนารายณ์ 4 กรภายในซุ้ม ทับหลังสลักภาพพระวรุณทรงหงส์ เป็นต้น มีรูปแบบของศิลปะเขมรแบบปาปวน อายุราวพุทะศตวรรษที่ 16 ดังนั้น ปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
    กรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนปราสาทนางรำเป็นโบราณสถาของชาติ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 ตอนที่ 34 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479 และเล่ม 98 ตอนที่ 104 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2524 เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ตามลำดับ (พื้นที่เดียวกันกับ กู่พราหมณ์จำศีล )

สถานที่ตั้ง : กู่พราหมณ์จำศีล บ้านนางรำ ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา (ข้างๆ ปราสาทนางรำ)
ถ่ายภาพเมื่อ : 29 สิงหาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 11 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3349 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจากป้ายกรมศิลปากร


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Friday 14th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย