สิม หอไตร ฮูปแต้มกู่เมืองบัว กู่เมืองบัว กู่เมืองบัว กู่เมืองบัว กู่เมืองบัว
  • กู่เมืองบัว
  • กู่เมืองบัว
  • กู่เมืองบัว
  • กู่เมืองบัว
  • กู่เมืองบัว

Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
การทวงคืนโบราณวัตถุ
เมื่อประมาณปี 2548 มีการทวงคืนเทวรูปหินทรายและครกหินบดยาโบราณ ที่ชาวบ้านขุดพบบริเวณปราสาทกู่เมืองบัว และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ซึ่งชาวบ้านต้องการนำวัตถุโบราณทั้งหมดกลับไปไว้ที่วัดศรีอริยวงษ์ตามเดิม (ไม่ประสบผลสำเร็จและไม่สามารถทำได้)

ข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
 

กู่เมืองบัว จ.ร้อยเอ็ด
   ตั้งอยู่ที่ดอนกู่ ทิศเหนือและทิศใต้ ล้อมรอบด้วยสระน้ำ เป็นที่เครพบูชาของชาวบ้าน
   ตัวโบราณสถานตั้งอยู่บนเนินดิน (ดอนกู่) ก่อด้วยศิลาแลงทั้งหลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีแนวคูน้ำล้อมรอบ บริเวณปราสาทพบทับหลังรูปพระอินทร์ทรงช้าง-เอราวัณ ศิลปะขอมแบบบาปวน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ตกอยู่ 1 ชิ้น จากการสัมภาษณ์กำนันตำบลเมืองบัว ทราบว่าเคยมีประติมากรรมรูปบุรุษและสตรีประดิษฐานอยู่บนฐานประติมากรรมที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของปรางค์ประธาน ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความเกี่ยวพันกับตำนานพื้นบ้านเรื่อง “สังข์ศิลป์ชัย” และยังพบเทวรูปมีเศียรเป็นช้างลำตัวเป็นมนุษย์ ซึ่งคงหมายถึงรูปพระคเณศรวมอยู่ด้วย จากข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่ารูปบุรุษและสตรีที่สูญหาย คงเป็นรูปพระศิวะและนางอุมาซึ่งเป็นต้นวงศ์ (บิดา-มารดา) ของพระคเณศและมักพบร่วมกัน ดังนั้น กู่เมืองบัวคงสร้างขึ้นในลัทธิไศวนิกาย ศิลปะขอมแบบบาปวนตามรูปแบบของทับหลังที่ปรากฏ โดยอาจมีการดัดแปลงอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 18 ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของการใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุก่อสร้างอาคารทั้งหลังเป็นที่นิยมในสมัยดังกล่าว
    กู่เมืองบัว ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 80ง ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2540 หน้า 4 เนื้อที่โบราณสถานประมาณ 9 ไร่ 91.43 ตารางวา

สถานที่ตั้ง : บ้านเมืองบัว หมู่ 6 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
ถ่ายภาพเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2557
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 14 เมษายน 2558
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 3958 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย