สิม หอไตร ฮูปแต้มกู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
 • กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ

    การเดินทาง สามารถเดินทางจากตัวอำเภอราษีไศล ไปตามเส้นทาง ราษีไศล-อำเภอมหาชนะชัย ประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา เข้าไปอีก 3 กิโลเมตร ก็จะถึงแหล่งโบราณคดี บ้านหว้าน โบราณสถาน ที่ขุดพบอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ ป่าช้าดงใหญ่ ห่างจากหมู่บ้านไปทาง ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 500 เมตร


ถ่ายภาพเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560


 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


กู่แก้วสี่ทิศ จ.ศรีสะเกษ
    ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าดงใหญ่ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโบราณสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลหว้านคำ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ค้นพบโดยพระครูสุวิมลธรรมรังสี เจ้าคณะตำบลหว้านคำ เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร ได้เข้ามาทำการตรวจสอบ พบว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดี อายุประมาณ 1,200 ปี
    จากโบราณวัตถุที่พบสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้คงเป็นชุมชนในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 มีการนับถือ ศาสนาพุทธ โดยประดิษฐ์ใบเสมาขึ้น เพื่อใช้ประกอบสังฆกรรม มีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่น่าจะเป็นศาสนสถาน และมีการสร้างคูน้ำคันดิน เพื่อใช้กักเก็บน้ำในการอุปโภคบริโภคของชุมชน
    สภาพทั่วไป มีลักษณะเป็นเนินดินรูปร่างค่อนข้างกลม มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ 2 ชั้น โดยก่อคันดินล้อมรอบคูน้ำด้านนอก ลักษณะเช่นนี้เชื่อว่าคงสร้างคูน้ำขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลัก ในการกักเก็บน้ำ ตัวแหล่งโบราณคดีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 60 เมตร
    ระหว่างทำการขุด และบูรณะซ่อมแซมได้พบโบราณวัตถุต่างๆ มากมาย ปัจจุบันเก็บไว้ที่วัดบ้านหว้าน ผู้สนใจสามารถขอเข้าชมได้ตลอดเวลา กู่แก้วสี่ทิศนี้ เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บ้านหว้าน มีเรื่องแปลกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้เกิดขึ้นมากมาย ชาวบ้านจึงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
    วันที่ 13 เมษายน 2547 มีพิธีทำบุญตักบาตร โดยมมี นายประทีป กีรติเลขา นายอำเภอราษีไศล สมัยนั้นมาเป็นประธานเปิดงาน และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งที่สองของตำบลต่อจากเมืองลิง จึงเติมคำว่าแก้วสี่ทิศเข้าไป เมื่อก่อนเรียกว่ากู่เฉยๆ จากวันนั้นมาจึงเรียกว่ากู่แก้วสี่ทิศจนถึงทุกวันนี้ทำพิธีเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประจำตำบลหว้านคำอย่างเป็นทางการ

    สภาพปัจจุบัน คูน้ำและคันดินบางส่วนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่นา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดเมืองคง ซึ่งเป็นวัดฝ่ายมหานิกาย รวมทั้ง รูปปั้นของพญากตะศิลา ซึ่งเป็นเจ้าเมืองผู้นำชาวเยอ มีการบวงสรวงกันทุกวันเพ็ญเดือนสาม
    หลักฐานที่พบ ซากโบราณสถานซึ่งอยู่ในสภาพพังทลาย เนื่องจากการถูกลักลอบขุดหาวัตถุโบราณ เหลือสภาพเพียงเศษอิฐ กระจายอยู่ทั่วไป กลุ่มใบเสมาหินทรายบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวแหล่ง เศษภาชนะดินเผาทั้งประเภทเนื้อหยาบ และเนื้อแกร่ง ก่อนที่จะได้รับการสำรวจและบูรณะจากกรมศิลปากร เมื่อ 13 กันยายน 2547
    มีการสร้างอาคารโครงเหล็กมุงด้วยสังกะสี ครอบโบราณสถานไว้ ดังนี้
    1.กู่แก้วสี่ทิศ เป็นโบราณสถานที่ใหญ่กว่าโบราณสถานอื่น (ลักษณะคล้าย เขาคลังนอก เมืองศรีเทพ) ก่อด้วยอิฐ เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมมีทางขึ้น 4 ทาง ตามทิศ 4 ทิศ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีทางขึ้นลงหนึ่งที่ ขนาดฐานโดยประมาณ 5 เมตร
    2.หลุมกรุด้วยอิฐ กว้างประมาณ 2.50 x 2.50 เมตร ลักษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 3 เมตร ตรงกลางขุดเป็นบ่อลึกประมาณ 4 เมตร ขอบบ่อก่ออิฐ
    3.กู่น้อย ก่อด้วยอิฐ เหลือแต่ส่วนฐาน ลักษณะเป็นเจดีย์เล็กๆ ทรงหกเหลี่ยมยอดแหลม ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร
    4.กู่ใหญ่ (ตั้งอยู่ในป่า บริเวณใกล้ๆ กัน) ก่อด้วยอิฐ สภาพสมบูรณ์ ลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยม ประมาณ ขนาด 3 x 3 เมตร

สถานที่ตั้ง : บ้านหว้าน หมู่1 ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ถ่ายภาพเมื่อ : 26 กรกฏาคม 2558, 22 พย. 2560
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 23 กุมภาพันธ์ 2559
ปรับปรุงล่าสุด : 22 พย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม : 9651 ครั้ง
ที่มาข้อมูล : m-culture.in.th, province.m-culture.go.th
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย