สิม หอไตร ฮูปแต้มกู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
   องค์ประกอบของโบราณสถาน
   กู่โพนระฆังเป็นศาสนสถานสร้างด้วยหินศิลาแลงเป็นวัสดุหลัก มีอิฐ และหินทรายเฉพาะในส่วนที่ต้องรับน้ำหนัก และแกะสลักลวดลาย

   แผนผังประกอบด้วย
   ปราสาทประธาน ๑ หลัง ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบรรณาลัย ๑ หลัง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีกำแพงแก้วก่อล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กึ่งกลางกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออก ซึ่งตรงกับด้านหน้าของปราสาทประธาน เจาะเป็นห้องรูปกากบาทเป็นซุ้มประตูทางเข้าที่เรียกว่าโคปุระ และมีลานทางเดินหินทรายเชื่อมจากหน้าปราสาทประธานถึงโคปุระ

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
กู่ร้อยเอ็ด ที่อยู่ใกล้ๆ กัน
กู่กาสิงห์ กู่โพนวิท กู่โพนระฆัง กู่กระโดน กู่พระโกนา อยู่ไม่ไกลกันมากนัก โดยเฉพาะกู่กาสิงห์ กู่โพนวิท กู่โพนระฆัง อยู่ห่างกันแค่ 500 เมตร

ข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
 

กู่โพนระฆัง จ.ร้อยเอ็ด
   กู่โพนระฆัง อยู่ห่างจากกู่กาสิงห์มาทางทิศตะวันออกราว 500 เมตร ปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแลง ล้อมรอบด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมซึ่งมีซุ้มประตู หรือโคปุระอยู่ด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีบรรณาลัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กรุด้วยศิลาแลง อยู่นอกกำแพงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่หนึ่งสระ กู่โพนระฆัง ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 172 (ฉบับพิเศษ) หน้า 26 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2525 โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่โบราณสถานไว้ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด
    จากการพิจารณาถึงการวางผังและเทคนิคการก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแลง ล้อมรอบด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมซึ่งมีโคปุระหรือซุ้มประตูอยู่ทางด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีบรรณาลัยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกรุด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่นอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สระ รูปแบบและผังของปราสาทแห่งนี้เป็น “อโรคยาศาล” หรือโรงพยาบาลโบราณที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นในเขตปกครองของพระองค์ เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตามที่กล่าวไว้ในจารึกปราสาทตาพรหมในประเทศกัมพูชา

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตบ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากกู่กาสิงห์มาทางทิศตะวันออกราว 500 เมตร
ถ่ายภาพเมื่อ : 1 มิถุนายน 2557
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 7 เมษายน 2558
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 810 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.211.31.134 =    Tuesday 23rd July 2024
 IP : 44.211.31.134   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย