สิม หอไตร ฮูปแต้มกู่โพนวิท กู่โพนวิท กู่โพนวิท กู่โพนวิท กู่โพนวิท กู่โพนวิท กู่โพนวิท กู่โพนวิท กู่โพนวิท กู่โพนวิท กู่โพนวิท
 • กู่โพนวิท
 • กู่โพนวิท
 • กู่โพนวิท
 • กู่โพนวิท
 • กู่โพนวิท
 • กู่โพนวิท
 • กู่โพนวิท
 • กู่โพนวิท
 • กู่โพนวิท
 • กู่โพนวิท
 • กู่โพนวิท
   โบราณสถานสำคัญของชาติ
   กู่โพนวิท ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 124 ง หน้า 9 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2524 โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่โบราณสถานไว้ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา

   การดำเนินงานทางโบราณคดี
    กู่โพนวิท ได้รับการขุดแต่งทางโบราณคดีเมื่อปีพุทธศักราช 2545 โดย สำนักงานศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี (สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8 อุบลราชธานี ในขณะนั้น) ใช้งบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อขุดแต่งและเขียนแบบกู่โพนวิท และกู่โพนระฆัง จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
กู่โพนวิท ภาพหลังขุดแต่ง
กู่โพนวิท ภาพหลังขุดแต่ง (กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด)

ข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
 

กู่โพนวิท จ.ร้อยเอ็ด
   ก่อนการบูรณะ เนินโบราณสถานอยู่ในสภาพรกร้าง มีวัชพืชและต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วไป พบชิ้นส่วนฐานอาคาร ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมหินทรายและศิลาแลงตกอยู่ทั่วไปบนเนินดิน มีร่องรอยของฐานอาคารก่อด้วยศิลาแลงพ้นดินให้เห็นเป็นบางส่วนโดยเฉพาะทาง ด้านทิศตะวันตกพบแนวฐานอาคารขนาดเล็ก 3 แห่ง นอกจากนี้ยังมีฐานรูปเคารพหลายขนาดที่ถูกทุบแตกวางกระจายอยู่หลายชิ้น
    กู่โพนวิท ตั้งอยู่ห่างจากกู่กาสิงห์ทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร สภาพโบราณสถานปัจจุบันเป็นเนินดินขนาดใหญ่ ปกคลุมด้วยวัชพืชนานาชนิดอยู่ในสภาพปรักหักพัง คงเหลือเฉพาะร่องรอยส่วนฐานศิลาแลงให้เห็นเป็นบางส่วนและแท่งหินทรายขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ส่วนโบราณวัตถุที่พบและมีความน่าสนใจได้แก่ ฐานรูปเคารพขนาดต่างๆ ที่สลักจากหินทรายวางทิ้งอยู่บริเวณเดียวกัน อนึ่งได้มีการค้นพบประติมากรรมรูปบุรุษ(ทวารบาล) ปัจจุบันนำไปเก็บรักษาไว้ที่อาคารเก็บโบราณวัตถุกู่กาสิงห์ ลักษณะผ้านุ่งของประติมากรรมชิ้นนี้เปรียบเทียบได้กับประติมากรรมศิลปะขอมแบบเกลียงอายุประมาณพุทธศตรรษ ที่ 16 เป็นที่น่าเสียดายว่าส่วนเศียรของประติมากรรมถูกลักลอบตัดไป ประติมากรรมจากกู่โพนวิทเป็นประติมากรรมศิลปะขอมแบบเกลียงพบตัวอย่าง ไม่มากนักในประเทศไทย จึงนับเป็นหลักฐานสำคัญ ที่อาจช่วยกำหนดอายุของโบราณสถานแห่งนี้

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตบ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากกู่กาสิงห์มาทางทิศตะเหนือราว 500 เมตร
ถ่ายภาพเมื่อ : 1 มิถุนายน 2557
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 7 เมษายน 2558
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 3271 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย