สิม หอไตร ฮูปแต้มจารึกบ้านกู่จาน จารึกบ้านกู่จาน จารึกบ้านกู่จาน จารึกบ้านกู่จาน จารึกบ้านกู่จาน จารึกบ้านกู่จาน จารึกบ้านกู่จาน จารึกบ้านกู่จาน จารึกบ้านกู่จาน จารึกบ้านกู่จาน
 • จารึกบ้านกู่จาน
 • จารึกบ้านกู่จาน
 • จารึกบ้านกู่จาน
 • จารึกบ้านกู่จาน
 • จารึกบ้านกู่จาน
 • จารึกบ้านกู่จาน
 • จารึกบ้านกู่จาน
 • จารึกบ้านกู่จาน
 • จารึกบ้านกู่จาน
 • จารึกบ้านกู่จาน

Isan Upload


รวมภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานที่


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร

จารึกบ้านกู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
       จารึกบ้านกู่จาน ทำด้วยหินทรายแดง ที่มีการถากโกลนให้เป็นแผ่นใบเสมา ขนาดกว้าง 37 ซม. สูงรวมฐาน 77 ซม. หนา 16 ซม. รูปแบบอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต จารึกมี 1 ด้าน 8 บรรทัด อายุสมัยพุทธศตวรรษ 12

       ขึ้นทะเบียนวัตถุ
1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ยส. ๗”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (กันยายน-ตุลาคม 2542) กำหนดเป็น “จารึกบ้านกู่จาน”

       เชิงอรรถอธิบาย
       1. “ศฺรีฆนํ” หมายถึง พระพุทธเจ้า ซึ่งใช้เฉพาะในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเท่านั้น พระพุทธรูปคือองค์แทนพระพุทธเจ้า ฉะนั้นในที่นี้ศฺรีฆนํจึงแปลว่า พระพุทธรูป
       2. “ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ในสีมา ที่กำหนดแล้ว” น่าจะหมายถึง ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ในพระอุโบสถ ไม่ทราบว่าบริเวณโบราณสถานกู่จานมีโรงเรือนพระอุโบสถ หรือสระน้ำ เป็นที่สร้างโรงเรือนสำหรับทำสังฆกรรมของพระสงฆ์หรือไม่ ข้อความที่ว่า “สีมาที่กำหนดแล้ว” หมายถึง เขตแดนที่ได้ผูกพัทธสีมาแล้ว หรือ หมายถึงเขตพื้นที่ของพระอุโบสถ อันเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์
       3. “ที่พระภิกษุสร้างแล้วด้วยศรัทธา” หมายถึง การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระอุโบสถ พระภิกษุเป็นผู้ทำการสร้างขึ้นด้วยความศรัทธา
       4. “ผู้มีศรัทธาร่วมกัน ได้ถวายจีวร” หมายถึง ประชาชนทั่วไปผู้มีศรัทธาร่วมได้ถวายจีวร เพราะจารึกชำรุด จึงไม่ทราบว่าถวายจีวรแก่พระพุทธรูป หรือแก่พระสงฆ์ แต่สามัญสำนึกโดยทั่วไป ผู้มีศรัทธาต่อการกระทำของพระภิกษุที่ช่วยกันสร้างพระพุทธรูป จึงน่าจะถวายจีวรแก่พระภิกษุเหล่านั้น
       5. “ชาวเมืองจะดำเนินไปสู่สภาวธรรมอันประเสริฐ” หมายความว่า ชาวเมืองผู้นับถือพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสงบสุข มีความสุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้า
       6. “ท่านผู้ถึงพระโพธิญาณ ได้กล่าวสรรเสริญ พระพุทธเจ้าแล้ว” จารึกชำรุด จึงแปลเฉพาะข้อความที่ปรากฏ อย่างไรก็ตาม จากข้อความดังกล่าวทำให้ทราบว่า เมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา ทำพระโพธิญาณให้แจ้งแล้ว จะมีประสบการณ์ตรง เห็นจริงว่า “หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ย่อมนำไปสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริง” เมื่อนั้น พวกเขาย่อมสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ชี้แนวทางแห่งความสุขที่แท้จริง

       ผู้อ่าน ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2542)
       ผู้แปล ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2542)


สถานที่ตั้ง : จารึกบ้านกู่จาน วัดบ้านกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร (สถานที่ใกล้เคียง ใบเสมาดอนปู่ตา กู่บ้านงิ้ว)
พิกัด : 15.675965, 104.382796
ถ่ายภาพเมื่อ : 5 สิงหาคม 2560
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 8 สิงหาคม 2560
ปรับปรุงล่าสุด :
ข้อมูลจาก : sac.or.th
จำนวนผู้เข้าชม : 828 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย