สิม หอไตร ฮูปแต้มปรางค์กู่สมบูรณ์ ปรางค์กู่สมบูรณ์ ปรางค์กู่สมบูรณ์ ปรางค์กู่สมบูรณ์ ปรางค์กู่สมบูรณ์ ปรางค์กู่สมบูรณ์ ปรางค์กู่สมบูรณ์ ปรางค์กู่สมบูรณ์ ปรางค์กู่สมบูรณ์ ปรางค์กู่สมบูรณ์
 • ปรางค์กู่สมบูรณ์
 • ปรางค์กู่สมบูรณ์
 • ปรางค์กู่สมบูรณ์
 • ปรางค์กู่สมบูรณ์
 • ปรางค์กู่สมบูรณ์
 • ปรางค์กู่สมบูรณ์
 • ปรางค์กู่สมบูรณ์
 • ปรางค์กู่สมบูรณ์
 • ปรางค์กู่สมบูรณ์
 • ปรางค์กู่สมบูรณ์


    Ku Somboon
    Prasat (Prang), Bueng Bun, is another ancient Khmer sanctuary that was constructed and established as the temple under Brahmanism-Hinduism belief, during the 11th century AD. This ancient monument has been completely reconstructed under a restoration project with archaeological research since nearly last three decades.
    Prasat Prang Ku Somboon is a khmer temple located in the province of Sisaket, Wat pa neranchara, Ban nong ku, Bueng bun,Thailand.    เส้นทางเข้าสู่ปรางค์กู่สมบูรณ์
    ตามถนนลาดยางสายส้มป่อย - ราษีไศล ถึงแยกหัวช้าง เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 9 กิโลเมตร ให้สังเกตุทางเลี้ยวเข้าปรางค์กู่จะอยู่ตรงหัวโค้งพอดี มีป้ายอกทาง ให้เลี้ยวขวา ขับรถผ่านหมู่บ้าน ผ่านทุ่งนา ไม่ไกลมากนัก จะเห็นป่ามีลักษณะคล้ายเกาะ เมื่อขับรถไปถึงป่า จะเห็นป้ายวัด (วัดป่าเนรัญชราวนาราม) ปรางค์กู่สมบูรณ์จะตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด Isan Upload


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


ปรางค์กู่สมบูรณ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดป่าเนรัญชราวนาราม อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประวัติความเป็นมา ปรางค์กู่สมบูรณ์ปรางค์กู่สมบูรณ์หรือกู่บ้านหนองคู สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณปี พ.ศ. 1650-1700 สันนิษฐานว่าคงจะสร้างในเวลาใกล้เคียงกับปราสาทปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ เพื่อใช้เป็นเทวสถานหรือเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์
    ลักษณะทั่วไป
    ปรางค์กู่สมบูรณ์ มีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์ สร้างเรียงกันอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกคล้ายกับปรางค์กู่ ที่อำเภอปรางค์กู่ บริเวณรอบ ๆ มีสระน้ำโบราณ ปรางค์องค์กลางสร้างด้วยศิลาแลงปนอิฐ ผนังด้านในเป็นศิลาแลงทั้งหมด ภายในคูหาของปรางค์มีแท่นหินสี่เหลี่ยมจัตุรัสแท่นหนึ่ง น่าจะเป็นแท่นสำหรับตั้งศิวลึงค์หรือเทวรูป ปรางค์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ปรักหักพังเกือบหมดสิ้น เหลือเพียงเนินดินเพราะได้มีการขุดค้นหาเทวรูปและทรัพย์สินมีค่า ซึ่งเชื่อว่าคนในสมัยโบราณฝังดินเอาไว้
    หลักฐานที่พบ
    บัวยอดปราสาทซึ่งแกะสลักด้วยศิลาทรายและภาพศิลาทับหลัง มีสระน้ำล้อมรอบและคันดินที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองโบราณ


    จากการสนทนา กับท่านพระครูวีรญาณโสภณ (หลวงพ่อหมอ) สมัยที่ท่านเป็นเด็ก ได้พูดถึงการลักลอบขุดเทวรูป และโบราณวัตถุหลายๆ ชิ้น จนสูญหายไปหมด


ปรางค์กู่สมบูรณ์ สิมอีสาน กับการให้ความหมายใหม่ กับเสรีภาพการแสดงออกผ่านการตีความใหม่ภายใต้ปรัชญาธรรม ณ วัดป่าเนรัญชราวนาราม อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ สร้างใน พ.ศ. 2540-42 โดยการนำสร้างของหลวงพ่อหมอ (พระครูวีรญาณโสภณ เจ้าอาวาส) ตามที่ท่านได้นิมิต โดยต้องการให้เรือแห่งนี้มีการใช้งานหลายอย่างโดยเป็นทั้งโบสถ์ วิหาร เจดีย์ และศาลาการเปรียญในอาคารหลังเดียวกัน ซึ่งท่านออกแบบให้เป็นเสมือนเรือพิฆาตสังสารวัฏ

    อุโบสถในรูปแบบที่แปลกตาคล้ายเรือรบ นักท่องเที่ยวเดินทางมากันไม่ขาดสายต้องมาดูของจริง พระครูวีรญาณ โสภณ ท่านเจ้าอาวาส เล่าว่า ได้ตั้งชื่อว่า “อุโบสถเรือนาวาพิฆาตสันสารวัฏ” ซึ่งแปลตามหลักธรรมะ คือ การพิฆาต ทำลายความทุกข์ โลภ โกรธ หลง กิเลส ตัณหา เมื่อทำลายความทุกข์หมดไป ก็จะส่งผลทำให้ใจเรานิ่งและมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น ที่สำคัญอยากให้เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว และญาติโยมให้หันมาเข้าวัดทำบุญอุโบสถมีความยาว 55 เมตร กว้าง 14 เมตร สูง 24 เมตร และมีเจดีย์สูงบนหลังเรือ ด้านบนยอดเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเป็นศาลาประกอบพิธีทางศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร ส่วนชั้นใต้ดิน ได้สร้างขึ้นเพื่อจำลองเป็นถ้ำใช้สำหรับนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม

    ใน พ.ศ. 2534 ถือเป็นช่วงสิ้นสุดสงครามเย็น มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเมือง การปกครอง ที่เน้นการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลาง ลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น นักการเมืองท้องถิ่นสร้างอิทธิพลมากขึ้นโดยเชื่อมโยงกับการเมืองในระดับชาติ มีการแสดงออกทางความคิดทางการเมืองที่เข้มข้นเสรีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ชนชั้นล่างชาวนาชาวไร่ที่เป็นชนชั้นแรงงาน มีความรู้เท่าทันทางการเมืองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรุ่งเรืองของสื่อวิทยุท้องถิ่น ทำให้คนอีสานก้าวข้ามความเป็นสังคมชนบทสู่สังคมเมือง โดยมีแรงขับเคลื่อนผ่านผู้แทนพรรคการเมือง สร้างสิทธิความชอบธรรมเสมอภาคจากชนชั้นกลางในเมือง แรงปรารถนาแห่งความอยากมี อยากเป็น ทำให้วิถีสังคมอีสานเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีสังคมเกษตรแบบพอเพียงในโลกอุดมคติได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง


ถ่ายภาพเมื่อ : 13 เมษายน 2561
สถานที่ตั้ง : ปรางค์กู่สมบูรณ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดป่าเนรัญชราวนาราม บ้านหนองคู ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
ถ่ายภาพเมื่อ : 14 สค. 2559, 13 เมย. 2561
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 16 สิงหาคม 2559
วันปรับปรุงล่าสุด : 7 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 3732 ครั้ง
ข้อมูลจาก : prapayneethai.com, silpa-mag.com, news.ch7.com, อ.ติ๊ก แสนบุญ
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย