สิม หอไตร ฮูปแต้มวัดพระธาตุดุม วัดพระธาตุดุม วัดพระธาตุดุม วัดพระธาตุดุม วัดพระธาตุดุม
  • วัดพระธาตุดุม
  • วัดพระธาตุดุม
  • วัดพระธาตุดุม
  • วัดพระธาตุดุม
  • วัดพระธาตุดุม


ปราสาทพระธาตุดุม หลังกลาง
ปราสาทพระธาตุดุมหลังกลาง เป็นปราสาทอิฐซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมในศิลปะขอมในประเทศไทย มีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกส่วนประตูอื่นเป็นประตูหลอก ทางด้านทิศใต้ปรากฏทับหลังที่มีรูปแบบพิเศษ ที่น่าสนใจคือการปรากฏเสานางเรียงมาปักไว้รอบปราสาทซึ่ทำให้นึกถึงการปักใบเสมารอบอาคารในสมัยหลัง อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อชาวลาวได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้ ได้นำเอาเสานางเรียงเหล่านี้มาปักใหม่รอบปราสาท

ทับหลังด้านทิศใต้ของปราสาทพระธาตุดุม
ทับหลังด้านทิศใต้ของปราสาทพระธาตุดุม เป็นทับหลังที่มีรูปแบบพิเศษ แตกต่างอย่างมากไปจากทับหลังในศิลปะขอมโดยทั่วไป กล่าวคือ มีการออกแบบให้ทับหลังประดับด้วยก้านขดถึง 3 แถว โดยแถวกลางมีลายรูปสัตว์ เช่นน สิงห์ ช้าง แทรกอยู่ รูปแบบพิเศษนี้อาจถือเป็นหนึ่งในลักษณะพื้นเมืองของศิลปะขอมในประเทศไทยได้ แม้ว่าจะมีรูปแบบพิเศษ แต่รูปแบบของหน้ากาลและลายก้านขดก็ทำให้สามารถกำหนดอายุของทับหลังรวมถึงปราสาทแห่งนี้ว่าอาจมอายุอยู่ในสมัยบาปวน
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    

พระธาตุดุม จ.สกลนคร
    วัดพระธาตุดุม โบราณสถานแห่งนี้โดยลักษณะดั้งเดิมเป็นพระปรางค์ก่ออิฐ 3 หลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีร่องรอยของคูน้ำล้อมรอบเห็นได้ชัด ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้
    ปัจจุบันลักษณะคงเหลือเพียงพระปรางค์องค์เดียว สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง แต่องค์ปราสาทเล็กกว่าพบทับหลังทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ นอกจากนี้ยังมีภาพเทวดาทรงพาหนะเหนือหน้ากาลประกอบด้วยสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง สิงห์ และลายใบไม้ม้วน การกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 ศิลปะเขมรแบบบาปวน
    น่าเชื่อว่า เมืองสกลนครสมัยพุทธศตวรราที่ 16-18 นั้น คงเป็นชุมชนในวัฒนธรรมขอมโบราณขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนี่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากพบปราสาทขอมในศิลปะบาปวน-บายนจำนวนมาก เช่น ปราสาทนารายณ์เจงเวง สะพานขอม ปราสาทพระธาตุเชิงชุม และ พระธาตุดุม นอกจากนี้ ยังพบปราสาทที่ตั้งอยู่ไกลออกไป เช่นปราสาทภูเพ็ก อีกด้วย ปราสาทพระธาตุดุม เป็นปราสาทก่ออิฐจำนวน 3 หลัง ปัจุบันเหลือปราสาทเพียงหลังเดียว ส่วนปราสาทหลังอื่นๆนั้นงปรากฏเฉพาะฐานศิลาแลง ปราสาทองค์กลางนั้นยังคงหลงเหลือทับหลังซึ่งทำให้สามารถกำหนดอายุได้ว่าอาจสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งตรงกับศิลปะบาปวน

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
สถานที่ตั้ง : วัดพระธาตุดุม ถ.ไอ ที ยู อ.เมือง จ.สกลนคร
ถ่ายภาพเมื่อ : 23 มีนาคม 2556
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 3 เมษายน 2558
ปรับปรุงล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3510 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง ข้อมูลจาก : th.wikipedia.org, archae.su.ac.th


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Friday 14th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย