สิม หอไตร ฮูปแต้ม พระธาตุอานนท์ พระธาตุอานนท์ พระธาตุอานนท์ พระธาตุอานนท์ พระธาตุอานนท์ พระธาตุอานนท์ พระธาตุอานนท์ พระธาตุอานนท์ พระธาตุอานนท์
 • พระธาตุอานนท์
 • พระธาตุอานนท์
 • พระธาตุอานนท์
 • พระธาตุอานนท์
 • พระธาตุอานนท์
 • พระธาตุอานนท์
 • พระธาตุอานนท์
 • พระธาตุอานนท์
 • พระธาตุอานนท์


    พระธาตุอานนท์ ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง เป็นวัดคู่ยโสธรมาตั้งแต่สร้างเมือง (บ้านท่าสิงห์เดิม) โบราณสถาน ที่สำคัญในวัดมี 2 แห่ง คือ พระธาตุยโสธร(พระธาตุอานนท์) และหอไตร
    พระธาตุอานนท์
    พระธาตุพระอานนท์ เป็นพระธาตุเก่าแก่ และ เป็นพระธาตุที่สำคัญองค์หนึ่งในประเทศไทยทางภาคอีสาน ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ วัดมหาธาตุ พระธาตุพระอานนท์ มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สถาปัตยกรรมของพระธาตุอานนท์ ก่อด้วยอิฐถือปูน มีความสูง 25 เมตร 30 เซ็น ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 8 เมตร ส่วนเจดีย์มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ส่วนของยอดคล้ายพระธาตุพนม ส่วนฐานประกอบด้วยฐานเขียงซ้อนกัน 3 ชั้น ประดิษฐานรูปพระอานนท์ยืนอยู่กึ่งกลางขององค์พระธาตุทั้ง 4 ทิศ ส่วนยอดทรงดอกบัวเหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากทรวดทรงบัวเหลี่ยมของพระธาตุองค์อื่นคือ พระธาตุอานนท์ จะมีกระเปาะยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน เบื้องบนสุดเป็นยอดฉัตรและด้านข้างพระธาตุอานนท์ จะมีธาตุเล็กอีกองค์อยู่ ซึ่งเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิ ของเจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศา สร้างขึ้นโดยฝีมือช่างหลวง ลักษณะพระธาตุได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะเมืองหลวงพระบาง มีรูปร่างทรงสี่เหลี่ยม ตั้งตระหง่านอย่างเด่นชัด


ภาพถ่ายเมื่อ : 25 มกราคม 2559, : 14:57:05 Isan Upload
พระพุทธบุษยรัตน์
 Isan Upload
พระธาตุอานนท์
 Isan Upload
หอไตร
 Isan Upload
กู่บรรจุอัฐิของ เจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศา
 Isan Upload
พระพุทธวรนาถมหาธาตุยโสธร
 Isan Upload
พระอุโบสถ

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่


 

พระธาตุอานนท์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จ.ยโสธร

    วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวง สังกัดมหานิกาย ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่แรกสร้างเมือง ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร สิ่งสำคัญถายในวัด คือ
    1. พระพุทธบุษยรัตน์ หรือ พระแก้วหยดน้ำค้าง เป้นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน เป้นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยโสธร ที่พระบาทสมเด้จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้า พระราชทานให้พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคนแรก
    ประวัติความเป็นมา
    พระพุทธบุษยรัตนหรือพระแก้วหยดน้ำค้าง พระพุทธบุษยรัตน์ ตามข้อสันนิษฐานที่สืบทราบความว่า เมื่อครั้งเจ้าพระยาราชสุภาวดียกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ เจ้าอุปฮาดบุตรของท้าวคำ ท้าวฝ่าย ท้าวสุวอ ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของเจ้าพระยาขัตติยวงศาได้ไปช่วยทำการรบด้วย มีท่านพระครูหลักคำกุผู้มีภูมิความรู้ถนัดในทางโหราศาสตร์ เป็นผู้ให้ฤกษ์และทำพิธีคัดไม้ข่มนาม ซึ่งเป็นพิธีปฐมกรรมอันเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่ทหาร จึงทำให้การรบในครั้งนี้ประสบชัยชนะ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จึงได้มีรับสั่งให้พาตัวเข้าเฝ้าโดยด่วน โดยมีท้าวฝ่ายหน้า และพระครูหลักคำกุเป็นผู้เข้าเฝ้าที่กรุงเทพมหานคร แล้วโปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรให้ท้าวฝ่ายเป็น “พระสุนทรราชวงศา” พระครูหลักคำกุ เป็น “พระครูวชิรปัญญา” แล้วทรางพระราชทานปืน “นางป้อง 1 กระบอก” ให้พร้อมกับ “พระพุทธบุษยรัตน์” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เมืองยโสธรนับแต่นั้นเป็นต้นมา พระพุทธบุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นศิลปะสมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง 1.9 นิ้ว เป็นพระบูชาคู่บ้านคู่เมืองของชาวยโสธร

    2. พระธาตุอานนท์ หรือ พระธาตุยโสธร สูง 25 เมตร 30 เซนติเมตร ตั้งอยู่ภายใน วัดมหาธาตุ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดยโสธร เป็นวัดคู่ยโสธรมาตั้งแต่สร้างเมือง อีกทั้ง พระธาตุอานนท์ ยังเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน ภายใน พระธาตุอานนท์ บรรจุพระอัฐิธาตุของ พระอานนท์ พระเถระของพระพุทธเจ้า ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลาว และเมื่อปี พ.ศ.2490 มีการขุดพบจารึกใบลานอักษรขอม บรรจุไว้ในขวดเก่า ๆ ฝังลึกลงไปประมาณ 2 เมตร บริเวณกำแพงพระธาตุ
    ตามประวัติสันนิษฐานกันว่า พระธาตุอานนท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1218 ผู้ก่อสร้างคือ เจตตานุวิน และ จินดาชานุ ชาวเวียงจันทน์ กับ เอียงเวธา ชาวขอม เมื่อสร้างเสร็จจึงอัญเชิญพระอัฐิของ พระอานนท์ มาบรรจุไว้ ซึ่งพระอัฐิของพระอานนท์ที่นำมาบรรจุใน พระธาตุอานนท์ นั้น ถูกบรรจุไว้ในผอบ ชั้นนอกเป็นหีบเงิน 3 ชั้น ชั้นถัดไปเป็นหีบทอง 7 ชั้น ถัดจากนั้นเป็นหีบแก้วไพฑูรย์ 2 ชั้น (รวมเป็นหีบ 12 ชั้น) แล้วมีผ้ากะจ๋าคำ(ผ้าลายทอง) ห่อไว้อีก 500 ชั้น ถัดเข้าไปเป็นผ้าสีขาวอ่อนนุ่มเหมือนสำลีห่อพระอัฐิธาตุอยู่
    โดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสร้าง พระธาตุอานนท์ ต่อ ๆ กันมาว่า เจตตานุวิน และ จินดาชานุ ชาวเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน หลังจากออกบวชทำความเพียรได้ 3 ปี 25 วัน ทั้งคู่ก็เห็นว่าชาวเมืองเวียงจันทน์ต่างนับถือ พากันไปกราบไหว้ ดอนปู่บาว จึงคิดนำของศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่ ดอนปู่บาว เพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้น จึงออกธุดงค์โดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี 10 เดือน 11 วัน เดินทางมาถึงเมืองเทวทหะ แคว้นโกลิยะ ปกครองโดย ท้าวพระยา ซึ่งขณะนั้นชาวเมืองกำลังก่อสร้างเจดีย์องค์หนึ่งอยู่ ครั้นก่อสร้างเสร็จ ท้าวพระยา จึงเข้าไปอัญเชิญพระอัฐิธาตุ ซึ่งต้องไขประตูเข้าไป 3 ชั้น จึงจะพบหีบพระอัฐิธาตุ เจตตานุวิน และ จินดาชานุ จึงสอบถามชาวเมืองได้จนได้ความว่าเป็นพระอัฐิธาตุของ พระอานนท์ พระเถระคนสำคัญของพระพุทธเจ้า ซึ่งเล่ากันว่า พระอานนท์ นิพพานบนอากาศกลางแม่น้ำโรหิณี (กั้นระหว่าง กรุงกบิลพัสดุ์ กับ กรุงเทวทหะ) พระองค์ได้อธิษฐานร่างกายให้แตกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งตกลงทางกรุงกบิลพัสดุ์ ส่วนที่สองตกลงทางกรุงเทวทหะ เจตตานุวิน ได้ฟังดังนั้นจึงจัดเครื่องสักการะบูชา แล้วอธิษฐานจิตขอเห็นอภินิหาร ซึ่งก็บังเกิดมีลมพัดห่อผ้าอัฐิธาตุ (ห่อผ้ากะจ๋าคำ) ลอยขึ้นสู่อากาศเป็นอัศจรรย์ เจตตานุวิน จึงอธิษฐานจิตให้ห่อผ้าพระอัฐิธาตุลอยลงมา ห่อผ้าก็ลอยลงมาเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก ต่อมา เจตตานุวิน และ จินดาชานุ จึงอ้อนวอนขอแบ่งพระอัฐิธาตุจาก ท้าวพระยา อยู่หลายวัน จน ท้าวพระยา ใจอ่อนยอมแบ่งผงธุลีประมาณเต็ มเปลือกไข่นกกระเรียน กับอัฐิธาตุ 1 องค์ ประมาณเท่าดอกสังวาลย์ (คล้ายดอกลีลาวดี) ให้ เจตตานุวิน และ จินดาชานุ จึงเดินทางกลับเมืองเวียงจันทน์ และเตรียมจัดสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุที่ ดอนปู่ปาว แต่ชาวเมืองเวียงจันทน์ไม่ยินยอม ด้วยหาว่าผิดผีบ้านผีเมือง ทั้งยังขับไล่ออกจากเมือง เจตตานุวิน และ จินดาชานุ จึงหนีมาอยู่กับเจ้าเมืองขอม ชื่อว่า เอียงเวธา ครั้นผ่านไป 3 ปี จึงชักชวนให้ เอียงเวธา เป็นผู้นำสร้างเจดีย์ ซึ่ง เอียงเวธา ได้เลือกสถานที่สร้างเจดีย์ที่ ดงผีสิง (จังหวัดยโสธรในปัจจุบัน) ป่าทึบขนาดใหญ่ ไกลจากบ้านคนประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาสร้างเจดีย์ 8 เดือน 25 วัน จึงแล้วเสร็จ
    สำหรับลักษณะของ พระธาตุอานนท์ เจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงพรหมสี่หน้า ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 81 เมตร ก่ออิฐถือปูนเอวฐานคอดเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงาย เหนือขึ้นไปเป็นเรือนธาตุ มีซุ้ม 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน ยอดธาตุมียอดปลีเล็กแซมทั้ง 4 ด้าน ยอดกลางทรงสี่เหลี่ยมสอบ มี 2 ชั้น รูปแบบการก่อสร้างคล้ายกับพระธาตุก่องข้าวน้อยฐาน
    3. หอไตร
    เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานของวัด ตั้งอยู่ตรงกลางสระทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะแบบหอไตรภาคอีสานทั่วไป มีทางเดินโดยรอบติดกันใต้ชายคา บริเวณนี้เป็นที่เก็บรักษาตู้พระธรรม หีบพระธรรม เสลี่ยงชั้นวางคัมภีร์ซึ่งนำมาจาก เวียงจันทน์ มีซุ้มประตู และบานประตูไม้สลักลวดลายเครือเถาลงรักปิดทองอย่างสวยงาม มีลวดลายการตกแต่ง ฝาผนัง ซึ่งเป็น ลักษณะผสมแบบภาคกลางทำให้กล่าวได้ว่า หอไตรน่าจะสร้างขึ้นประมาณสมัยรัชกาลที่ 4-5 แห่งกรุง รัตนโกสินทร์
    4. กู่บรรจุอัฐิของ เจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศา
    เจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศาครองนครจำปาศักดิ์ ท่านเคยเป็นเจ้าฝ่ายหน้าผู้ปกครองบ้านสิงห์ ซึ่งได้รับการขอร้องจาก พระปทุมสุรราชเจ้าเมืองอุบลฯ ให้ไปช่วยปราบขบถอ้ายเชียงแก้วเขาโอง ที่เข้ายึดเมืองจำปาศักดิ์ท่านปราบสำเร็จและได้ประหารชีวิต ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเจ้าฝ่ายหน้าขึ้นเป็นเจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศาครองนครจำปาศักดิ์ และเมื่อเจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศาถึงแก่พิราลัย เจ้าราชวงศ์สิงห์ผู้เป็นบุตรหลังการปลงศพแล้ว ได้นำอัฐิกลับมา และก่อเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ใกล้กับพระธาตุพระอานนท์
    5. พระพุทธวรนาถมหาธาตุยโสธร หลวงพ่อองค์ยิ้มประทานพร หรือ พระพุทธวรนาถมหาธาตุยโสธรศิลปะลาว พระประธาน ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ
    6. พระอุโบสถ พระอุโบสถหรือสิม ถือได้ว่าเป็นสิมพระอารามหลวงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร ได้สัดส่วนที่ลงตัว แสดงเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ อย่างเด่นชัดสถานที่ตั้ง : วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร
ถ่ายภาพเมื่อ : 25 มกราคม 2559, : 14:57:05
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 28 มกราคม 2559
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 7785 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง ข้อมูลจาก : อินเตอร์เน็ต


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Friday 14th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย