สิม หอไตร ฮูปแต้มพระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ
 • พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ

อุโบสถหรือสิมวัดพระธาตุเรืองรอง สิมวัวเทียมเกวียน ออกแบบเป็นสิมอีสานร่วมสมัย ทำเป็นรูปทรงยานพาหนะสำคัญทางบก วัวเทียมเกวียนขนาดใหญ่
    ตามเงื่อนไขตัวแปรสำคัญ คือ รสนิยมของทั้งตัวนายช่าง สมภาร คณะกรรมการวัด และเจ้าศรัทธา และในกลุ่มช่างพื้นบ้านก็มี ช่างพระ โดยเฉพาะสมภารเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเป็นต้นคิดในการออกแบบ สร้างสรรค์ตามจินตนาการใหม่ ทั้งในรูปแบบที่ต้องการแสดงถึงการตีความสัจธรรม คำสอน ผ่านการสร้างสรรค์
    หรือจะเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในแง่การใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น แนวคิดการออกแบบสร้างวัดล้านขวด เมืองศรีสะเกษ หรือคติการสร้างสิมในรูปลักษณะของเรือสำเภา หรือเรือสุพรรณหงส์ ซึ่งปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่ หรือบ้างก็จะสร้าง สิม วิหาร หอแจก รวมอยู่ในหลังเดียวกัน เป็นที่นิยมมากในวัดที่สร้างในยุคหลังๆ โดยเฉพาะวัดป่าที่เริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ เกี่ยวกับสถานที่

เส้นทาง
    การเดินทาง : จากตัวเมืองศรีสะเกษ ให้วิ่งออกเส้นทางสายศรีสะเกษ – อุทุมพรพิสัย แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 2373 ซึ่งจะมีป้ายบอกเส้นทางตลอด

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


พระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ : อยู่ไม่ไกลจากวัดบ้านคูซอด อุโบสถโบราณ
    พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านสร้างเรือง ในท้องที่บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 7.5 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยหลวงปู่ธัมมา พิทักษา เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับให้ชาวพุทธในถิ่นอีสานใต้ได้มาสักการบูชาแทนการเดินทางไปยังจังหวัดที่ห่างไกล

    พระธาตุเรืองรอง เป็นอาคารที่มีการผสมผสานศิลปะอีสานใต้ 4 เผ่า ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ มีความสูงทั้งสิ้น 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้น
    ชั้นที่ 1 เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าลาว ส่วย เขมร และเยอ โดยมีหุ่นจำลองซึ่งแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ในท้องถิ่น อีกทั้งบนขื่อคานยังมีภาพจิตรกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานและความเชื่อต่างๆ
    ชั้นที่ 2 – 3 เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือดักจับสัตว์ ตะเกียง แผ่นเสียง หนังสือ อาวุธ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ตามฝาผนังยังประดับไปด้วยภาพเขียนสวยงาม โดยในชั้นที่ 2 จะเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนชั้นที่ 3 จะเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษ
    ชั้นที่ 4 ใช้เป็นจุดพักผ่อนก่อนขึ้นไปยังชั้นถัดไป
    ชั้นที่ 5 เป็นชั้นสำหรับทำสมาธิ
    และ ชั้นที่ 6 หรือชั้นสุดท้าย เป็นที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นบ้านเรือน และท้องทุ่งเขียวขจีได้อย่างชัดเจน

    นอกจากนี้บริเวณโดยรอบพระธาตุยังมีการตกแต่งพื้นที่โดยการสร้างแบบจำลองปูนปั้นปริศนาธรรม และแบบจำลองปูนปั้นประเพณี พิธีกรรมที่สำคัญของภาคอีสาน รวมทั้งมีการจัดสถานที่สำหรับการร่วมทำบุญโดยการบริจาค บูชาวัตถุมงคล และจำหน่ายของที่ระลึก ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาพระธาตุเรืองรองต่อไป

สถานที่ตั้ง : พระธาตุเรืองรอง บ้านแสงเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ถ่ายภาพเมื่อ : 9 กันยายน 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 17 กันยายน 2559
วันปรับปรุงล่าสุด : 16 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 2746 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย, สิมอีสานสถาปัตยกรรมอันเป็นอัตลักษณ์อีสาน อ.ติ๊ก แสนบุญ
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Friday 14th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย