สิม หอไตร ฮูปแต้มพระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก.
  • พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก.
  • พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก.
  • พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก.
  • พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก.
  • พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก.
  • พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก.
  • พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก.


    พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนยอดเขา รูปทรงคล้ายพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี โดยพระมหามณฑปนี้ จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเข้ามาสู่บริเวณวัดญาณฯ ซึ่งมีพื้นที่รวม 2,500 ไร่ โดยประมาณเส้นทาง
    การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 331 เลี้ยวขวา ตั้งอยู่ด้านหน้า วัดญาณสังวรารามฯ

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี
    พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. มีขนาดกว้าง 9.00 เมตร สูง 33.00 เมตร ปรารภสร้างด้วยความซาบซิ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งยิ่งใหญ่พ้นพรรณา เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ก็ได้ทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานที่องค์พระมหามณฑป ทั้งยังได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี เป็นผู้ออกแบบ
    พระมหามณฑปพุทธบาทนี้ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างบนพื้นที่ยอดเขา (เขาดินเดิม) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ทรงมณฑป ชั้นล่างแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นที่อยู่อาศัยของสงฆ์ ตอนที่ 2 เป็นถังเก็บน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ชั้นบนเป็นส่วนของอาคาร ที่จะประดิษฐานรอบพระพุทธบาทคู่ องค์พระมณฑปประดับด้วยโมเสสสีทองจรดยอด ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโมเสสีทอง ซึ่งรื้อมาจากการบูรณะปฏิสังขรณ์ พระเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม บริเวณพื้นองค์มณฑปปูด้วย หินแกรนิตไทย กำแพงแก้วทำหินล้างสีขาว ราวบันไดพญานาคขึ้นลงมณฑปประดับด้วยกระเบื้อง เคลือบเกล็ดพญานาคสีขาว ชั้นบันได 200 ชั้น ปูด้วยหินแกรนิตไทย ช่วงล่างของบันไดพญานาคสร้างศาลาทรงไทย 2 หลัง เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญองค์ใหญ่ 2 องค์ พื้นที่จากเชิงเขาถึงบริเวณสร้างมณฑปพระพุทธบาท มีประมาณ 35 ไร่เศษ โปรดเกล้าฯ ให้อนุรักษ์ธรรมชาติเดิมไว้ และโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกต้นไม้สำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้เต็มพื้นที่จากส่วนที่มีอยู่แล้วและรอบบริเวณเขาชั้นล่าง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนลาดยาง พร้อมน้ำฝนให้ไหลลงสู่บ่อพักน้ำทั้งหมด ส่วนน้ำที่ล้นไหลไปจากบ่อที่เก็บไว้ก็จักเป็นเหตุ ทำให้พื้นที่ชุ่มชื้นด้วยน้ำ ต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็จักเจริญงอกงามตามธรรมชาติ
    ศิลาที่สลักรอบพระพุทธบาทนี้เป็นหินแกรนิต มีขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 2.90 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 35 ตัน ได้นำมาจากป่าสวนยาง ข้างวัดซากไทย จังหวัดจันทบุรี บริษัทวิศวโยธาฯ (เขาชีจรรย์) จำกัด จัดถวาย ได้รับความอนุเคราะห์การขนส่งจาก ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบจากจังหวัดจันทบรีมาถึงวัดญาณสังวราราม ส่วนการนำหินขี้น ประดิษฐาน ณ มณฑปพระพุทธบาทนั้น กรมชลประทานเป็นผู้ดำเนินการ เจ้าพระคุณสมเด็จ พระญาณสังวร มองหมายให้อาจารย์โหมด ว่องสวัสดิ์ ออกแบบแกะสลักและควบคุมการ แกะสลักจนแล้วเสร็จเป็นรองพระพุทธบาทคู่ พร้อมทั้งพระสาวก 80 องค์ ลงปิดทองงามตระการตาอย่างยิ่ง
    พลับพลารับเสด็จฯ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยการใช้ต้นมะพร้าวเป้นเสา โครงหลังคงไม้มุงแฝก ให้เป็นพลับพลารับเสด็จชั่วคราว สมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาพระฤกษ์สร้างพระมหามณฑปพระพุทธบาท ภปร.สก. และทรงปฏิบัติพระราชกิจตาม โครงการพระราชดำริ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2527 ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกของมณฑป ชำรุดไปตามสภาพ จึงสร้างศาลาทรงไทยแบบจตุรมุขไว้ ณ ที่พลับพลาเดิม เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดพระราชทางแก่วัดญาณสังวรารามสืบต่อไป
    พระมหามณฑปพระพุทธบาท ภปร.สก. สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระผู้ทรงพระมหากรุณาธิตุณล้นกระหม่อมต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยแท้

สถานที่ตั้ง : เขาชีจรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ถ่ายภาพเมื่อ : 1 มกราคม 2548
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 16 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 4034 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : watyanasangvararam.com
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย