สิม หอไตร ฮูปแต้มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น (บางส่วน)
ข้อมูลจาก : www.virtualmuseum.finearts.go.th/khonkaen


 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อมา พ.ศ. 2511 –2512 ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์และก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2515 ดำเนินการจัดแสดงแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2515

    ปี พ.ศ. 2533 กรมศิลปากรมีโครงการที่จะพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานขอนแก่น จึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็น เงิน 3,000,000.- บาท เพื่อดำเนินการสร้างอาคารสำนักงานและห้องประชุม พ.ศ. 2535 กรมศิลปากรมีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแแห่งชาติขอนแก่น ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องประชุม เป็นเงิน 3,000,000.- บาท พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณ จำนวน 985,300.- บาท สำหรับเป็นค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และ การจัดแสดง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการจัดแสดงให้เป็นไปตามรูปแบบของการ จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานประจำเมือง โดยปรับปรุงการจัดแสดงถาวรที่มีอยู่เดิมและเพิ่มเติมเนื้อหาการจัดแสดงให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเมือง เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้พิพิธภัณฑสถานเป็นศูนย์กลางการศึกษานอกระบบที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลินและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือ อำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

    ปี 2541 ปรับปรุงและพัฒนาคลังพิพิธภัณฑ์ งบประมาณ 1,000,000.- บาท ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ห้องประชุมและศูนย์บริการข้อมูล จำนวน 3,100,000.- บาท ปี 2553 โครงการปรับปรุงอาคารจัดแสดง โครงการปรับปรุงอาคารจัดแสดง(ต่อเนื่อง)โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ปี 2555 โครงการปรับปรุงอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น งบประมาณ 4,900,000.-บาท

    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จึงนับเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญอีกแห่งหนึ่งในท้องถิ่นสำหรับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ให้ยังคงอยู่ต่อไป


    The Khon Kaen National Museum was opened by His Majesty King Bhumibol Adulyadej on the 20th of December, 1972. Most of the exhibitions are concerned with history, art, and archaeology. Besides the museum's static collection, temporary exhibitions are set up on a rotational basis throughout the year.
    Exhibitions on the geography, history, archaeology, culture, and ethnology of the museum are arranged as follows :
    - The Geography and Geology of Pre-historic Period
    - Settlements, utensils, burial rituals, major archaeological findings
    - Ancient cities and communities
    - Period of Recorded History
    - Dvaravati Culture
    - Bai sema boundary markers, religion and beliefs, costumes, script, architecture, votive tablets, archaeological objects taken from the Muang Fa Daet Song Yang excavation site, Kamalasai District Kalasin Province.
    - Khmer or Lopburi Culture
    - Ancient cities and communities, religion and beliefs, ceramics Thai-Lao culture
    - Religion and beliefs, utensils used in daily life
    - Evolution of art in Thailand Muang Khon Kaen
    - Traces of the past, history of the city, way of life, folk culture.

    The Khon Kaen National Museum has gathered its collection from important archaeological sites within North and Eastern Thailand (in particular, finds from Ban Chiang in Udon Thani province, which has been given UNESCO heritage site status). For a museum of its size, it has an extensive scope. Issan (or northeastern Thailand) once home to a few ancient civilizations, including those of the Ban Chiang, Dvaravati, Lopburi and Khmer.
    Khon Kaen has played an important role in the area’s history. The museum exhibits a range of architectural items, including: marble slabs (or Sema); ancient bas relief; stuccos and ancient tools.
    Amongst its other exhibits are: dinosaur fossils; human skeletal remains; ancient musical instruments along with displays of pottery. There is also a variety of other miscellaneous items, probably, the most important of these being the Buddha images.

สถานที่ตั้ง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ถ่ายภาพเมื่อ : 8 มีนาคม 2556
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 10 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 1724 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก www.finearts.go.th/khonkaenmuseum


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย