สิม หอไตร ฮูปแต้มใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 • ใบเสมาหินทรายวัดสระพัง บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ศิลาจารึกวัดท่าแขก
เป็นศิลาจารึกเสาหินสี่เหลี่ยมด้านเท่า สูง 79 เซนติเมตร กว้างด้านละ 18 เซนติเมตร มีดวงฤกษ์ข้างบน จารึกด้วยอักษรธรรมอีสาน มี 6 บรรทัด ปัจจุบันยังคงอยู่ที่วัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน เนื้อเรื่องกล่าวถึงการบอกดวงชะตาฤกษ์ยาม วัน เดือน ปี ที่สร้างโบสถ์ ว่าสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2209

    ประวัติวัดที่ปรากฏในจารึกวัดท่าแขกระบุว่า วัดท่าแขกสร้างขึ้นเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีกาบสัน จ.ศ.1028 (พ.ศ.2209) สร้างโดย ท้าวสุวรรณแผ้วพ่าย ซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์ผู้ครองนครล้านช้างหลวงพระบาง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพระมเหสีและพระราชธิดาของพระองค์ที่ได้สวรรคตพร้อมกันจากเหตุการณ์เรือล่มในแม่น้ำโขงเขตเมืองเชียงคาน ระหว่างการเดินทางไปเมืองศรีสัตนาคนหุต (เมืองเวียงจันทร์)
    พ.ศ.2469 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิงห์ ขันตยาขโม หลวงปู่มหาปิ่น ปัญญาพโล หลวงปู่เทศ เทสรังสี หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และภิกษุสามเณรอีกกลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางธุดงค์ผ่านเชียงคาน และได้พักภาวนาที่วัดท่าแขกแห่งนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ในขณะนั้นยังเป็นวัดร้าง)
    พ.ศ.2470 หลวงปู่เสาร์ กัตสีโล หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่คำหล้า ขันติธโร และคณะทั้งหมด 5 รูป ได้เดินทางมาพักภาวนาอยู่ที่วัดร้างท่าแขก คณะสงฆ์ของหลวงปู่เสาร์ได้บูรณะซากปรักหักพังภายในวัดบางส่วน โดยหลวงปู่เสาร์นำเศษอิฐหินมาก่อเป็นแท่นเพื่อใช้เป็นฐานที่ตั้งชั่วคราวของพระพุทธรูปโบราณ 3 องค์ ที่ท่านพบอยู่ภายในโบสถ์
    วันรุ่งขึ้นมีชาวเมืองเชียงคานกลุ่มหนึ่งได้มาช่วยกันถากถางพื้นที่ภายในวัดร้างท่าแขก และได้นำเถาวัลย์ที่ปกคลุมเจดีย์และโบสถ์ออก ขณะที่หลวงปู่เสาร์ พระเณร และชาวบ้านเก็บเอาก้อนอิฐเก่าขึ้นมาเรียงซ้อนกันใหม่นั้น ได้พบพระพุทธรูปโบราณและเครื่องใช้ไม้สอยจำพวกถ้วยชามกระเบื้อง ซึ่งตามประวัติกล่าวว่าเป็นของใช้ของลาวหลวงพระบาง ส่วนพระพุทธรูปเก่าที่พบนั้นมีทั้งที่ทำจากทองคำ สำริด ชินเงิน และที่พบมากที่สุดคือพระพุทธรูปที่สลักจากไม้
    การบูรณะวัดครั้งนี้กระทำอยู่ประมาณ 14 วัน หลวงปู่เสาร์และคณะก็เดินทางต่อไปบังเมือแก่นท้าว ประเทศลาว
    พ.ศ.2519 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ดำริว่าจะฟื้นฟูวัดท่าแขก ท่านจึงมอบหมายให้พระราชศีลสังวร (ท่านคุณเจ้านาซ่าว) หลวงพ่อบัวคำ มหาวีโร หลวงพ่อก้อนทอง ปิยธัมโม หลวงพ่อบุญเรือง และพระพัง เข้ามาดำเนินการบูรณะวัดท่าแขกอีกครั้ง
    พระราชศีลวังวรและหลวงพ่อบัวคำ พาพระและชาวบ้านน้อยเชียงคานรื้อซากปรักหักพังของอุโบสถและซากเจดีย์เก่า เพื่อจัดเรียงขึ้นมาใหม่ สร้างศาลาชั่วคราวมุงด้วยสังกะสีสำหรับครอบพระพุทธรูปโบราณทั้ง 3 องค์ ก่อนจะเข้าพรรษาในปีนั้น หลวงปู้ชอบได้เดินทางมาพักค้างคืนที่วัดท่าแขก 2 คืน ก่อนที่จะเดินทางกลับไปจำพรรษาที่วัดป่าสัมมนุสรณ์ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง ส่วนพระลูกศิษย์ของหลวงปู่ชอบ คือ หลวงพ่อบัวคำ มหาวีโร หลวงพ่อทองก้อน ปิยะธัมโม และหลวงพ่อสอน จำพรรษาอยู่ ณ วัดท่าแขกแห่งนี้ เพื่อเผยแผ่พระธรรมให้กับชางเชียงคาน จากนั้นเป็นต้นมาวัดท่าแขกจึงมีพระภิกษุสามเณรที่เป็นลูกศิษย์สายของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เดินทางแวะเวียนเข้ามาพักและจำพรรษาอยู่เสมอจนปัจจุบัน
    พ.ศ.2523 พระอาจารย์แดง จันทวังโส ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดท่าแขก หลวงปู่ชอบจึงมอบหมายให้พระอาจารย์แดงเป็นเจ้าอาวาส

 Isan Upload
รวมภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานที่

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


    หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
ท่านเกิดเมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีฉลู ณ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นบุตรของนายมอ และ นางพิลา แก้วสุวรรณ แต่เดิมครอบครัวท่านอยู่อำเภอด่านซ้ายดินแดนอันศักดิ์สิทธ์แห่งพระธาตุศรีสองรักเนื่องจากตัวอำเภอด่านซ้ายอยู่กลางหุบเขาพื้นที่ราบมีไม่มากนัก ทำให้การทำมาหากินลำบากจึงได้พากันอพยพมาอยู่บ้านโคกมน
    บวชสามเณรเมื่ออายุ 19 ปี ณ วัดบ้านนาแก ตำบลบบ้านากลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นสามเณรอยู่ถึง 4 ปีกว่า และได้อุปสมบทเมื่ออายุ 23 ปี วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2467 ณ วัดศรีธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีพระครูวิจิตรวิโสธนาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์แดง เป็นพระกรรมวาจาจารย์
    หลวงปู่ชอบมีการสร้างวัดไว้มากมาย เป็นสถานบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และประเทศลาว ที่วัดหลักกิโลที่ 136 เส้นทางไปเวียงจันทร์ วัดที่หลวงปู่สร่างขึ้นส่วนใหญ่ จะตั้งขึ้นเป็นป่าช้าหรือในป่าลึก สำหรับที่จังหวัดเลย หลวงปู่ชอบได้สร้างวัดจำนวนทั้งสิ้น 8 แห่ง คือ วัดป่าห้วยลาด วัดป่าบ้านบง วัดป่าสานตม วัดป่าม่วงไข่ (ปัจจุบันหลวงพ่อขันตี จำพรรษาอยู่) วัดป่าฐานสโม วัดปาโคกมนและวัดป่าสัมมานุสรณ์ ในสายพระธุดงค์กรรมฐานที่เป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นที่ยกย่องว่าหลวงปู่ชอบ ฐานสโมถือว่าเป็นศิษย์ที่สำคัญอีกรูปหนึ่ง ที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในด้านความเพียร มีนิสัยมักน้อย สันโดษ ชอบแสวงหาความวิเวกอยู่เป็นนิจ ข้อปฏิบัติและธรรมของหลวงปู่ชอบ เป็นที่ยอมรับจากบรรดาคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป หลวงปู่ชอบมักอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณร ว่าแสวงหาที่สงัดวิเวก เร่งทำความเพียรถาวนาอย่างหนักอย่าประมาท หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย นับเป็นพระอริยสงฆ์ที่สำคัญรูปหนึ่งของจังหวัดเลย
    ปีพุทธศักราช 2514 อายุ 70 ปี ท่านป่วยเป็นอัมพาต ท่านละสังขารเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2538 สิริรวมอายุได้ 93 ปี 11 เดือน 27 วัน 70 พรรษา

วัดท่าแขก อ.เชียงคาน จ.เลย
    วัดท่าแขก เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอเชียงคาน มีความเงียบสงบร่มรื่นและมีทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขงที่สวยงาม เหมาะกับการสงบจิตใจ อีกทั้งยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปสามพี่น้องที่ได้รับเคารพสักการะอย่างมากจากชาวเชียงคานและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป สภาพของพระพุทธรูปได้รับการอนุรักษ์รักษาเป็นอย่างดี และทางวัดก็ได้ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดและพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์
    ในขณะที่จารึกวัดท่าแขก ซึ่งเป็นโบราณวัตถุสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ถูกวางแอบอยู่ที่พื้นภายในอุโบสถ จารึกชิ้นนี้สามารถนำมาจัดแสดงหรือเล่าเรื่องราวของวัดได้เป็นอย่างดี
    บริเวณใกล้เคียงวัดท่าแขก มีโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม และรูปปั้นเหมือนหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระอาจารย์สายกรรมฐานที่มีศิษยานุศิษย์มาก และท่านเป็นประธานองค์อุปถัมภ์การบูรณะและฟื้นฟูวัดท่าแขก อีกทั้งท่านมีดำริอยากสร้างโรงพยาบาล และสร้างโรงเรียนการกุศลเพื่อสงเคราะห์เด็กยากจน คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จึงได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2547 และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนใน พ.ศ.2548

    สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระพุทธรูปสมัยทวารวดี 3 องค์ และจารึกอักษรธรรมอีสาน อยู่ภายในอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่
    พระพุทธรูป 3 องค์ ชาวบ้านเรียกว่า พระพุทธรูปสามพี่น้อง มีลักษณะศิลปกรรมแบบสมัยทวารวดีตอนปลาย พระนามที่ชาวบ้านเรียกคือ หลวงพ่อแสนมงคล หลวงพ่อโชค และ หลวงพ่อชัย ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถด้านหลังเหนือพระประธาน (พระประธานมีพระนามว่า หลวงพ่อเชียงทองวัดท่าแขก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย)
    หลวงพ่อแสนมงคล เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ทำจากหินทราย หน้าตักว้างประมาณ 60 เซนติเมตร สูง 1.2 เมตร
    หลวงพ่อโชค เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ทำจากหินทราย หน้าตักว้างประมาณ 70 เซนติเมตร สูง 1.2 เมตร
    หลวงพ่อชัย เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ทำจากหินทราย หน้าตักว้างประมาณ 65 เซนติเมตร สูง 1.2 เมตร

    ตามประวัติการค้นพบพระพุทธรูปสามพี่น้องกล่าวว่า พ.ศ.2470 หลวงปู่เสาร์ กัตสีโล หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่คำหล้า ขันติธโร และคณะทั้งหมด 5 รูป ได้เดินทางมาพักภาวนาอยู่ที่วัดร้างท่าแขก หลวงปู่เสาร์ท่านพาหลวงปู่ชอบและพระเณร ร่วมกับเมืองเชียงคาน ทำการบูรณะซากปรักหักพังของอาคารแล้วพบพระพุทธรูปสามพี่น้องอยู่ภายในอุโบสถ
    จารึกวัดท่าแขก วางอยู่บริเวณหน้าประตูด้านหลังอุโบสถ เบื้องขวา (ด้านทิศใต้) ของพระประธาน ลักษณะจารึกเป็นจารึกบนหินชนวน รูปเสาสี่เหลี่ยม กว้าง 18 เซนติเมตร สูง 79 เซนติเมตร มีจารึก 6 บรรทัด ข้อความจารึกบอกฤกษ์ยามในการสร้างโบสถ์
    ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุ ศักราช 28 คือ จ.ศ.1028 ตรงกับ พ.ศ.2209 อันเป็นสมัยที่พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ.2181-2238)
    นอกจากนี้ รอบอุโบสถมีกองอิฐและส่วนประกอบสถาปัตยกรรมก่ออิฐถือปูนอยู่เป็นกลุ่มๆ สันนิษฐานว่าเป็นซากโบราณสถานหรืออุโบสถหลังเดิม ที่ถูกอุโบสถหลังปัจจุบันก่อสร้างทับ


    นอกจากนี้ วัดท่าแขกยังตั้งอยู่ในบริเวณแก่งคุดคู้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นแหล่งขายมะพร้าวแก้วที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเชียงคาน
    พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าสักการะและเยี่ยมชมได้ทุกวัน เวลา 6.00-18.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม

สถานที่ตั้ง : วัดท่าแขก หมู่ 4 บ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
พิกัด : 17.904931 N, 101.683407 E
ถ่ายภาพเมื่อ : 25 ธันวาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 30 ธันวาคม 2559
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 2871 ครั้ง
ที่มาข้อมูล : sac.or.th
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย