สิม หอไตร ฮูปแต้มแหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน
 • แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน
 • แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน
 • แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน
 • แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน
 • แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน
 • แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน
 • แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน
 • แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน
 ถ่ายภาพเมื่อ : 21 ธันวาคม 2559

    แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน
    อยู่ที่บ้านขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร ไม่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีร่องน้ำธรรมชาติไหลผ่านขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ เนินดินทางด้านทิศใต้ มีเศษภาชนะดินเผาทับถมเป็นชั้นหนา พบหินดุซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปั้นภาชนะ พบเศษภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ คือภาชนะดินเผาเคลือบน้ำดินสีแดง ที่ขอบปากมีการกดบากเป็นรอยคล้ายฟันปลา
    นอกจากนั้นยังพบใบเสมา แสดงถึงการนับถือพุทธศาสนา เช่นเดียวกับชุมชนโบราณบ้านตาดทอง ชุมชนโบราณแห่งนี้มีการอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาถึงสมัยทวาราวดี มีอายุอยู่ประมาณ 1,000 - 2,500 ปีมาแล้ว (ใบเสมาที่ขุดพบ นำไปติดตั้งไว้บริเวณวัดและรอบๆ พระอุโบสถ)

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


วัดบึงขุมเงิน บ้านขุมเงิน หมู่ 1 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร
    วัดบึงขุมเงิน เป็นวัดประจำหมู่บ้านซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 200 ปี มีเนื้อที่ 1 แปลงจำนวน 4 ไร่ 99 ตารางวา สถานที่ตั้ง บ้านขุมเงิน หมู่ 1 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
    ชื่อที่ว่า วัดบึงขุมเงิน เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ริมชายทุ่งซึ่งมีน้ำลึกอยู่เหนือวัด แต่ก่อนฤดูฝนจะลึกประมาณ 1.5 เมตร ถึง 2 เมตร ชาวบ้านจึงเรียกว่าบึง จึงให้ชื่อว่า วัดบึง ส่วนคำที่ต่อท้ายว่า ขุมเงิน เล่ากันว่า มีคนโบราณ (อาจเป็นขอม ) มาขุดเอาแต่แร่เงิน ตรงที่ตั้งวัดนี้ เมื่อมาตั้งวัดก็ปรากฏเป็นขุมอยู่แล้ว ซึ่งเรียกกันว่า ขุมเงิน ลึกประมาณ 2 เมตร พอตั้งวัดขึ้นจึงเรียกว่า วัดบึงขุมเงิน


    ก่อนการสร้างวัดนี้ แต่เดิมมีวัดอยุ่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ซึ่งติดกับป่า ชื่อว่า วัดป่าหนองสิม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2375 ซึ่งมี หลวงพ่อ ศรีแก่นไท้ เป็นเจ้าอาวาส เมื่อหลวงพ่อ ศรีแก่นไท้ ได้มรณภาพ มีเจ้าอาวาสสืบต่อมาดีงนี้
    1. หลวงพ่อ ฮังกะฮอก เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา ท่านเห็นว่าวัดป่าหนองสิมไม่เหมาะสมจึงย้ายมาวัดใหม่คือวัดบึงขุมเงิน ตั้งแต่วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2412 หลวงพ่อฮังกะฮอกได้สร้างกุฏิเป็นเสาไม้ถากกลม มุงด้วยแฝก ฝาสานด้วยไม้ไผ่ ปูพื้นด้วยไม้กระดานถากด้วยขวาน ทรงแบบเรือนไทย ท่านได้มรณภาพเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2415
    2. ญาคูหลักคำ เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา ได้มีการสร้างสืบต่อดังนี้ 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435 ได้สร้างโบสถ์ก่อด้วยอิฐดินก้อนใหญ่ กว้าง 3 วา ยาว 4 วา ฉาบด้วยยางบงผสมแกรบและน้ำอ้อย มุงด้วยหญ้าแฝก 2 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2440 ได้สร้างศาลาเสาไม้แก่นถากกลม จำนาน 8 ต้น มีระเบียงรอบศาลาเป็นศาลาที่ใช้ชั่วคราว 3 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2442 ซ่อมแซมกุฏิหลังเก่า ทำเป็น 3 ห้อง หลังคาแบบเรือนไทย ญาคูหลักคำได้มรณภาพเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446
    3. ญาคูพา เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2446 ถึง พ.ศ.2461 โดยในระยะเวลานี้ไม่มีการปฏิสังขรณ์วัด ญาคุพาได้มรณภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461
    4. ญาคูคำมา เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา มีการปฏิสังขรณ์วัดดังนี้ 1 สร้างโบสถ์ไว้ที่เดิม เมื่อนเดือนมีนาคม พ.ศ.2466 ด้วยเสาไม้แก่น ก่อด้วยอิฐเผา ฉาบด้วยผงแกลบ มุงด้วยกระดานไม้ 2 สร้างกุฏิใหม่ เมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2467 เป็น 3 ห้องเสาไม้แก่นถากกลม ขื่อ คร่าว จันทัน ระแนงถากด้วยขวาน มุงด้วยหญ้าแฝก ฝาไม้ ปูด้วยกรพดานถากด้วยขวาน 3 สร้างศาลาแทนหลังเดิมที่ชำรุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 เป็น 2 ห้อง มีมุขตรงกลาง เสาไม้แก้วถากกลม ขื่อ ตรง คาน คร่าว จันทัน เป็นไม้เลื่อยด้วยมือ ฝากระดานมุงตั้ง มุงหลังคาด้วยสังกะสี ญาคูคำได้มรณภาพเมื่อ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2486
    5. ญาคูหมัน เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมเมื่อ พ.ศ. 2486 ได้ปฏิสังขรณ์วัดดังนี้ 1 ซ่อมแซมหลังคาโบสถ์เปลี่ยนจากไม้กระดานเป็นสังกะสี เมื่อวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2490 2 ซ่อมแซมหลังคาศาลาเปลี่ยนจากไม้กระดานเป็นสังกะสี เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2492 ญาคูหมันได้มรณภาพเมื่อ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2493
    6. ญาคูน้อย เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาเมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2495 ในระยะนี้ได้ปฏิสังขรณ์วัดดังนี้ สร้างกุฏิใหม่ 2 หลัง หลังที่ 1 สร้าง 3 ห้อง มีมุขตรงกลาง เสาไม้แก่นถากเป็นเหลี่ยม ฝาไม้กระดานตั้ง มุงด้วยสังกะสี หลังที่ 2 นายประสงค์ ประสมศรี ถวายแบบมุขข้างมี 3 ห้อง บังใบด้วยกระดานไม้ มุงด้วยกระเบื้อง ญาคูน้อยย้ายสำนัก เมื่อปี พ.ศ. 2496
    7. ญาคูคูณ เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาเมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2496 ในระยะนี้ได้ปฏิสังขรณ์วัดดังนี้ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ได้สร้างศาลาการเปรียญ โดยใช้เสาคอนกรีตทั้งหมด เสา 10 ต้น เสารอบระเบียง 18 ต้น คานคอนกรีต หลังคา 3 ชั้น มุงด้วยสังกะสี ปูด้วยไม้กระดานของหลังเดิม 2 เมื่อวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2510 ขยายอาณาเขตวัด จากเดิมเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน เป็น 5 ไร่ 1 งาน โดยมีนายสิงค์ สังคะลุน และนางน้อย แก่นของ ได้สละที่ดิน 3 สร้างกุฏิ 1 หลังเมื่อวันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2511 เป็นเสาคอนกรีต ต่อด้วยไม้ ทรงบังกะโล 3 ห้อง มุงด้วยสังกะสี ญาคูคุณได้มรณภาพเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
    8. ญาคูเพียร ( พระครูวรธรรมสถิต ) เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสสืบต่อมาเมื่อวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ในระยะนี้ได้ปฏิสังขรณ์วัดหลายอย่าง เช่น สร้างโบสถ์ สร้างเมรุ สร้างศาลาการเปรียญ ญาคูเพียรได้มรณภาพเมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549
    9. ญาคูพิน ( พระครูจันทธรรมพินิจ ) เจ้าคณะตำบลขุมเงิน เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาเมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ปฏิสังขรวัดดังนี้ สร้างซุ้มประตู ด้านทิศตะวันตก สร้างหอระฆังใหม่ สร้างกุฏิหลังใหม่ ซ่อมบำรุงศาลาการเปรียญโดยมุงหลังคาใหม่เปลี่ยนจากหลังคากระเบื้องเป็นหลังคาเหล็ก ตกแต่งรอบโบสถ์ใหม่ โดยยกฐานใบเสมาขึ้นจากพื้นดิน
    นำใบเสมาที่พบที่บ้านขุมเงิน มาประดิษบานล้อมรอบพระอุโบสถ ใบเสมา คือแผ่นหินที่มีการแกะสลักให้เป็นลวดลายต่างๆ (ใบเสมามีลักษณะที่เหมือนกันกับใบเสมาที่ค้นพบที่บ้านตาดทอง) โดยใบเสมาที่โดเด่น คือ ใบเสมาที่ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถด้านทิศตะวันตก เป็นใบเสมาที่สลักลวดลาย เป็นภาพพระพุทธองค์ทรงพระทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองกอดอยู่เหนือพระนาภีเล็กน้อย พระพักตร์มองไปด้านหน้า ด้านหลังสลักภาพเป็นต้นโพธิ์ องค์ประกอบทั้งหมดสภาพสมบูรณ์มาก ซึ่งมีอายุมาแล้วไม่น้อยกว่า 1300 ปี

สถานที่ตั้ง : วัดบึงขุมเงิน บ้านขุมเงิน หมู่ 1 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร
ถ่ายภาพเมื่อ : 14 สิงหาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 15 สิงหาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 2700 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : totsaporn046.blogspot.com, yasothon.go.th
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย