สิม หอไตร ฮูปแต้มวัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร
  • วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร
  • วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร
  • วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร
  • วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร
  • วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร
  • วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร
การดำเนินการทางโบราณคดี
    การดำเนินการทางโบราณคดีในบริเวณพื้นที่เจดีย์วัดป่าดอนธาตุ เป็นการดำเนินงานใน 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้
    1. การขุดแต่งทางโบราณคดี
    เพื่อตรวจลักษระรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์และเนินดินด้านข้าง เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการกำหนดแนวทางของการบูรณะ
    2. การขุดตรวจทางโบราณคดี
    เพื่อตรวจสอบร่องรอยหลักฐานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับตัวโบราณสถาน
    3. การขุดค้นทางโบราณคดี
    เพื่อศึกษาถึงลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรม ตลอดจนลำดับระยะเวลาในการใช้ประโยชน์โบราณสถานควบคู่กับหลักฐานทางสถาปัตยกรรม

 ข่าวอัพเดท ข่าวอัพเดทข้อมูล :
กู่บรรจุอัฐิของ เจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศา
เจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศาครองนครจำปาศักดิ์ ท่านเคยเป็นเจ้าฝ่ายหน้าผู้ปกครองบ้านสิงห์ ซึ่งได้รับการขอร้องจาก พระปทุมสุรราชเจ้าเมืองอุบลฯ ให้ไปช่วยปราบขบถอ้ายเชียงแก้วเขาโอง ที่เข้ายึดเมืองจำปาศักดิ์ท่านปราบสำเร็จและได้ประหารชีวิต ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเจ้าฝ่ายหน้าขึ้นเป็นเจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศาครองนครจำปาศักดิ์ และเมื่อเจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศาถึงแก่พิราลัย เจ้าราชวงศ์สิงห์ผู้เป็นบุตรหลังการปลงศพแล้ว ได้นำอัฐิกลับมา และก่อเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ใกล้กับพระธาตุพระอานนท์   1 ข่าว 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


วัดป่าดอนธาตุ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    วัดป่าดอนธาตุ ตั้งอยู่ในแนวป่า ระหว่างบ้านบ่อบึง กับบ้านน้อยโพนจาน ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย ตามลักษณะและสภาพโบราณสถาน น่าจะเป็นวัดร้าง เพราะมีกองอิฐซึ่งน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างประเภทพระอุโบสถ หรือที่ทางอิสานเรียกว่า สิม และมีเจดีย์ที่ปรักหักลงมา เหลือเพียงส่วนฐานขึ้นไปถึงส่วนฐานเอวขัน ตั้งอยู่มุมเฉียงด้านหน้าสิม
    ลักษณะของรูปแบบศิลปะเจดีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ เป็นลายปูนปั้นประเภทลายก้านขด มีก้นหอยอยู่ด้านบน มีกาบซ้อนหอยลงสู่เบื้องล่าง รูปแบบและขนาดคล้ายกันกับธาตุบรรจุอัฐิของเจ้าพระยาวิชัยราชขัติยวงศา วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร


ผลจากการดำเนินงานทางโบราณคดีทั้งหมด
    พบว่า เจดีย์ตั้งอยู่ต่ำกว่าผิวดินปัจจุบัน 60-80 เซนติเมตร รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเจดียืตั้งอยู่ ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 5.2 x 5.2 เมตร ประกอบด้วยฐานเขียง 2 ชั้น ถัดไปเป็นชั้นฐานย่อมุมซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น ส่วนขององค์เจดีย์หักหาย บริเวณฐานย่อมุมชั้นที่ 2 พบร่องรอยปูนปั้นเป็นลานก้านขด มีก้นหอยอยู่ด้านบน มีกาบซ้อนห้อยลงสู่เบื้องล่าง ปรากฏอยู่ทุกด้าน
    ส่วนของเนินดินเจดีย์นั้น พบฐานอาคารก่ออิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5.8 x 9.8 เมตร ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมก่อเป็นชุดฐานปัทม์ สูงประมาณ 80 เซนติเมตร พื้นภายในปูอิฐ
    โบราณวัตถุที่พบได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง และชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ชิง สามารถกำหนดอายุได้ราวพุทะศตวรรษที่ 23 - 24


    ปัจจุบันได้ดำเนินการทางโบราณคดี อีกทั้งได้ก่อสร้างสิมโปร่งหรือสิมโถงทับสิมเก่า ส่วนเจดีย์ก็ได้สร้างเจดีย์ใหม่ทับบนเจดีย์เก่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานที่ตั้ง : บ้านน้อยโพนจาน หมู่ 7 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
พิกัด : 15.426470, 104.245630
ถ่ายภาพเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 17 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 5227 ครั้ง
ข้อมูลจาก : lovethailand.biz, ข้อมูลโบราณคดีประชาสัมพันธ์ภายในวัด
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย