สิม หอไตร ฮูปแต้มวัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์


    พิพิธภัณฑ์ "อาจารย์ใหญ่" ก่อตั้งมาประมาณ 15 ปีแล้ว โดยศพเหล่านี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น ที่ผู้ตายหรือญาติผู้ตาย ได้บริจาคให้เป็น "อาจารย์ใหญ่" แก่นิสิตแพทย์ เพื่อการศึกษาค้นคว้า ซึ่งทางวัดได้ทำเรื่องขอยืมมาเป็นอาจารย์ใหญ่ ให้ผู้มาศึกษาธรรมหรือผู้สนใจได้มองเห็นสัจธรรม อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา "อาจารย์ใหญ่" ถูกนำมาเที่ยวละ 10-15 ศพ และทุกๆ 6 เดือน แล้วจะนำกลับไปรับพระราชทานเพลิงศพที่ จ.ขอนแก่น จากนั้นจะนำศพชุดใหม่มาไว้แทนที่ชุดเก่า สับเปลี่ยนเช่นนี้เรื่อยมาเส้นทาง
    การเดินทาง : วัดป่ามัชฌิมาวาส ห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ในกำแพงล้อมรอบประมาณ 85 ไร่ และบริเวณรอบกำแพงที่มีผู้ซื้อที่ถวายอีกหลายแปลง ตลอดทั้งทางวัดซื้อที่เพิ่ม อีกประมาณ 40 ไร่ รวมประมาณ 125 ไร่ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อันสงบเรียบง่าย ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ ในเขตอภัยทานหลากชนิด อาทิ ไก่ป่า กระรอก กระแต กระต่าย เต่า แย้ นกยูง ฯลฯ

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


วัดป่ามัชฌิมาวาสหรือ วัดบ้านดงเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
    วัดป่ามัชฌิมวาส อยู่ที่ บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2474 โดย พระอาจารย์ ทุ่ม ปิยธโร จากวัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร ท่านเป็น ชาวอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้มาเริ่มสร้าง วัดป่ามัชฌิมาวาส ขึ้น หลังจากนั้นท่านก็ได้เดินทาง ไปจำพรรษา และสร้างวัดใหม่ที่อำเภอชนบท ต่อมาได้มีเจ้าอาวาสอีกหลายองค์ จนประมาณปี พ.ศ.2510 พระอาจารย์ เมือง พลวฑฺโฒ เป็นเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน
    ประวัติวัดป่ามัชฌิมวาสแห่งนี้ สร้างขึ้นราวปี 2474 มีพระเณรจำพรรษอยู่ร่วม 30 รูป ปัจจุบัน มีหลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ พระเกจิสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวาง อุดมด้วยแมกไม้ที่ร่มครึ้มทั่วบริเวณวัดแล้ว ยังมี "อาจารย์ใหญ่" หรือซากศพมนุษย์ ภายในศาลาอัศวินวิจิตร หรือพิพิธภัณฑ์ศพ ไว้ให้ศึกษาสัจธรรมชีวิต
    ศาสนสถาน-ถาวรวัตถุ
    1.พระมหาเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสาริกธาตุ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
    2.ศาลาพุทโธ สำหรับใช้รับแขกและพบปะญาติโยม
    3.พระอุโบสถไม้ กลางน้ำ สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
    4.ศาลาอัศวินวิจิตร สถานที่ที่นำศพคนเสียชีวิตมาแสดงเพื่อให้เห็นถึงความไม่เที่ยงในชีวิตของมนุษย์
    5.พุทธสถาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ ฯลฯ
    6.กุฏิสงฆ์ ของวัดป่ามัชฌิมาวาส จะปลูกอยู่ในระยะห่างกันพอสมควร ทั้งนี้มีเหตุเนื่องจากการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลปลายทางอันสูงสุดของพระพุทธศาสนานั้น จำเป็นต้องใช้สถานที่ที่ต้องมีความสงบและอยู่ห่างไกลต่อการรบกวนจากเรื่องราวต่างๆ ของโลกภายนอก
    7.พุทธบูชาคลินิก ซึ่งเป็นคลินิกที่ให้การรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรที่จำพรรษาที่วัดมัชฌิมวาส และวัดอื่นๆ ทั้งในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยในอาคารอเนกประสงค์พื้นที่ประมาณ 25 ตารางเมตร มีห้องตรวจรักษาฟัน และโรคทั่วไปอย่างละ 1 ห้อง ต่อมาหลวงพ่อเมืองมีดำริให้เพิ่มเติมการบริการทางด้านการแพทย์ไปสู่ประชาชนด้วย ส่งผลให้มีประชาชนทั่วไปมารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สถานที่ตั้ง : บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ถ่ายภาพเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2554
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 11 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 10368 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย, sakulthaionline.com
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.211.31.134 =    Tuesday 23rd July 2024
 IP : 44.211.31.134   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย