สิม หอไตร ฮูปแต้มวัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์ วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์ วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์ วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์ วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์ วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์
  • วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์
  • วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์
  • วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์
  • วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์
  • วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์
  • วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์
 Isan Upload


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ (วัดเหนือหนองห้าง) จ.กาฬสินธุ์
    ใบเสมาหิน วัดนี้อยู่ไม่ไกลจาก วัดโพชัยบ้านหนองห้างมากนัก ประมาณ 500 เมตร ขับรถตรงมาเรื่อยๆ ก็จะพบประตูวัด ภายในวัดแห่งนี้ พบใบเสมาหินทราย ขนาดสูงประมาณ 70 เซนติเมตร หนา 10ถึง15 เซนติเมตร
    ส่วนฐาน มีการแกะสลักฐานบัวหงายและเกสร เหนือขึ้นไป แกะสลักเป็นชาดก สันนิษฐานว่า เป็นชาดกตอน " พระวิธูร " แสดงเนื้อหาพระวิธูรบัณฑิต กำลังแสดงธรรม ให้ปุณณกยักษ์ฟัง ชาดกเรื่องนี้แสดงถึง การบำเพ็ญสัจจะบารมี คือความสัตย์ เป็นพระชาติที่9 ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีทั้งหมด 10 พระชาติ
    ใบเสมาหลักนี้ เป็นศิลปะแบบทวารวดี กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 มีอายุประมาณ 1,000 -1,400 ปี

    พระวิธูรบัณฑิต
    พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงพระปรารภปัญญาบารมีจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้.
    ความพิศดารว่า วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสนทนากัน ที่โรงธรรมสภาว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย น่าอัศจรรย์จริงหนอ พระศาสดา ทรงมีพระปัญญามาก มีพระปัญญากว้างขวาง มีพระปัญญาเร็วไว มีพระปัญญาร่าเริง มีพระปัญญาเฉียบแหลม มีพระปัญญาปรุโปร่ง ทรงย่ำยีถ้อยคำกล่าวร้ายของคนอื่น ทรงทำลายปัญหาอันละเอียด ที่กษัตริย์และบัณฑิตเป็นต้นแต่งขึ้นได้ด้วยอานุภาพแห่งพระปัญญาของพระองค์ ทรงทรมานให้หมดพยศ แล้วให้ตั้งอยู่ในสรณะ และศีล และให้ดำเนินไปตามหนทางอันจะนำสัตว์ไป สู่อมตมหานิพพานพร

    พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะครองเมืองอินทปัตย์แคว้นกุรุวันหนึ่งพระองค์ทรงแสวงหาความ สงบสุขในมิคาชินอุทยานพระองค์ได้ พบแปลง 3 คน คือ ท้าวสักกะ พญาครุฑ พญานาค คนทั้ง 4 หาที่วิเวกรักษาอุโบสถศีล เมื่อ ได้พบกันถูกชะตากัน เพราะเคยเป็นเพื่อน กันมาแต่อดีตชาติ พระองค์ได้สนทนากันว่า ใครรักษาศีลได้ดีกว่ากัน เมื่อตกลงกันไม่ได้ พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะจึงพาชายแปลงทั้ง 3 คนมาหาวิธูรบัณฑิต ซึ่งเป็นบัณฑิตประจำราช สำนัก วิธูรบัณฑิตวินิจฉัยให้ทั้ง 4 พระองค์ ทำความดีสนับสนุนศีลให้สมบูรณ์เสมอกัน ถ้ามีพร้อมใหนบุคคลใด ก็เป็นเหมือนกำเกวียนที่รวมมั่นอยู่ในดุมเกวียน จะทำให้สงบระงับบาปได้

    เมื่อพญานาคกลับถึงนาคพิภพ ได้เล่าให้นางวิมลามเหสีฟัง นางมีความศรัทธาใคร่ได้ฟังธรรมจากวิธูรบัณฑิต นางแสร้งป่วย และบอกพญานาคว่า ต้องการหัวใจของวิธูรบัณฑิต นางอิรันทตีซึ่งเป็นธิดาของพญานาคกับนางวิมลา มีรูปร่างสวยงาม ฉลาด เมื่อ ทราบถึงความต้องการมารดา ก็รับอาสาและขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ เหาะไปที่ ภูเขากาลคีรี แล้วขับร้องเพลงซึ่งมีเนื้อความว่า ผู้ใดนำหัวใจ วิธูรบัณฑิตมาได้ นางจะยอมเป็นภรรยา ขณะนั้นปุณณกยักษ์ควบม้าเหาะผ่านมา เห็นนางอิรันทตีก็เกิดหลงรัก จึงเข้ารับอาสา ปุณณกยักษ์แปลงเป็นหนุ่มน้อย เข้าไป ท้าเล่นสกากับพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ ซึ่งกำลังเป็นประธานในที่ประชุมกษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีป

    ในที่สุดปุณณกยักษ์เป็นฝ่ายชนะ ขอสิ่ง พนัน คือ วิธูรบัณฑิต พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะไม่ทรงยินยอม เมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้ก็ไปหาวิธูรบัณฑิตตัดสิน วิธูรบัณฑิตตัดสินให้ปูณณกยักษ์เป็นฝ่ายถูกวิธูรบัณฑิตแสดงธรรมถวาย พระเจ้าธนัญชัย และร่ำลาบุตรภรรยา สั่งสอนให้บุตรชายทั้ง สอง รู้ถึงข้อวัตรปฏิบัติที่ดีของข้าราชการ ต่อจากนั้นก็เดินทางไปกับปุณณกยักษ์ ระหว่างทาง ปุณณกยักษ์พยายามฆ่าวิธูรบัณฑิตครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ด้วยบุญบารมีของวิธูรบัณฑิต ทำให้แคล้วคลาดจากความตาย มาตลอด วิธูรบัณฑิตได้แสดงธรรมแก่ปุณณกยักษ์ ปุณณกยักษ์เกิดความเลื่อมใส จึงพาไปนาคพิภพ วิธูรบัณฑิตได้แสดงธรรมแก่พญานาค และนางวิมลา ให้ทั้งสองมีเมตตาจิตต่อนาคบริวาร ปรารถนาให้เขาทั้งหลายมีความสุขพญานาคกับนางวิมลายกนางอินันทตีให้ปุณณกยักษ์ ตามสัญญา ปุณณกยักษ์ปลาบปลื้มใจมาก และนำวิธูรบัณฑิตกลับสู่เมืองอินทปัตถ์

    ผู้มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่นเป็นคนดี เมื่อประสบภัยย่อพ้นภัยได้

สถานที่ตั้ง : วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ ต.สองห้อง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ถ่ายภาพเมื่อ : 2 มกราคม 2557
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 9 กรกฎาคม 2559
ปรับปรุงล่าสุด : 6 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 3466 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ยังไม่มีข้อมูล
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย