สิม หอไตร ฮูปแต้มวัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร

      การเดินทางไป วัดสิงห์ท่าจ.ยโสธร
       วัดสิงห์ท่า ตั้งอยู่ใกล้ๆ วัดศรีธรรมาราม, หอมเหศักดิ์, เจดีย์บ้านสิงห์ท่า, บ้านสิงห์ท่า, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
Isan Upload


รวมภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานที่


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร
วัดสิงห์ท่า
วัดสิงห์ท่าจ.ยโสธร
       วัดสิงห์ท่า ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านสิงห์ท่าริมแม่น้ำชีที่เป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองยโสธรในอดีต ปัจจุบันยังปรากฏสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของเมือง ได้แก่ อาคารบ้านเรือนห้องแถวแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก สมัยฝรั่งเศสปกครองแม่น้ำโขงทางฝั่งซ้าย ช่วงรัชกาลที่ 6-7 ตามประวัติชุมชนบ้านสิงห์ท่าตั้งขึ้นโดยท้าวคำสู ในต้นพุทธศตวรรษที่ 24
       ส่วนวัดท่าสิงห์สร้างในปี พ.ศ. 2324 บนพื้นที่วัดร้าง ซึ่งได้ขุดค้นพบสิงห์หิน และพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ที่มีหน้าตักกว้าง 3 เมตร จึงเรียกว่าวัดพระเจ้าใหญ่ ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น " วัดสิงห์ท่า "
       ภายหลังได้บูรณะพระพุทธรูปแล้วจึงนำมาประดิษฐานเป็นพระประธานของวัดสืบมา พระพุทธรูปมีลักษณะแบบพื้นถิ่นอีสาน ประทับนั่งปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ พระเศียรใหญ่เมื่อเทียบกับพระวรกาย พระพักตร์กลม พระขนงโค้ง พระปรางอูม พระเนตรเปิด พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา พระกรรณยาว ครองจีวรแบบห่มดอง สังฆาฏิเป็นแผ่นแบน ยาวจรดพระนาภีที่เจาะเป็นรูแต่งขอบให้เป็นดอกไม้ หลวงพ่อใหญ่ หรือปัจจุบันเรียกว่า " หลวงพ่อสิงห์ฤทธิ์ปราบปวงมาร " ส่วนประกอบประดับประดาต่างๆ ภายในวัด ผู้ออกแบบจะเน้นสิงห์ ให้มีรูปแบบเป็นสิงหคล้องจองกับชื่อวัดเป็นส่วนใหญ่


สิ่งที่น่าสนใจ
       หลวงพ่อสิงห์ฤทธิ์ปราบปวงมาร หรือหลวงพ่อใหญ่ พระประธานในพระอุโบสถ สร้างด้วยกิฐสอปูน ประทับนั่งปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ
       อุโบสถวัดสิงห์ท่า เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น รูปแบบสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร
       สิงห์ ที่ขุดพบได้จำลองประดิษฐานไว้หน้าพระอุโบสถ ลักษณะคล้ายกันกับสิงห์ที่วัดศรีธาตุ และที่แหล่งโบราณคดีดงเมืองเตย
       ใบเสมาหินทราย รอบๆ พระอุโบสถยังพบใบเสมาหินทรายปักอยู่โดยรอบ แต่ที่เด่น สวยงาม เป็นใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ ซึ่งปักอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ จำลักเป็นรูปกลีบบัวในวงกลมสองวง คั่นกลางด้วยจุดกลมๆ โดยรอบ (ใบเสมาที่ วัดศรีธรรมาราม วัดโพธิ์ศรีมงคล วัดอัมพวันเหนือ นำมาจาก ธาตุก่องข้าวน้อยหรือพระธาตุตาดทองในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่า จะมาจากแหล่งเดียวกัน)


       กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดสิงห์ท่า ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ เนื้อที่ประมาณ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา โดยเจดีย์ได้รับการบูรณะครั้งหลังสุดในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ผู้ใดบุกรุกทำลายโบราณสถานมีความผิดตามกฎหมาย


สถานที่ตั้ง : วัดสิงห์ท่า 38 ถนนอุทัยรามมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
พิกัด : 15.537500, 104.188336
ถ่ายภาพเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2561
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 5 สิงหาคม 2561
ปรับปรุงล่าสุด :
ข้อมูลจาก : finearts.go.th,
จำนวนผู้เข้าชม : 4058 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย