สิม หอไตร ฮูปแต้มวัดอัมพวันเหนือ วัดอัมพวันเหนือ วัดอัมพวันเหนือ วัดอัมพวันเหนือ วัดอัมพวันเหนือ วัดอัมพวันเหนือ วัดอัมพวันเหนือ วัดอัมพวันเหนือ
 • วัดอัมพวันเหนือ
 • วัดอัมพวันเหนือ
 • วัดอัมพวันเหนือ
 • วัดอัมพวันเหนือ
 • วัดอัมพวันเหนือ
 • วัดอัมพวันเหนือ
 • วัดอัมพวันเหนือ
 • วัดอัมพวันเหนือ

    ใบเสมาชนิดแผ่น มีลักษณะโกลนเป็นรูปสถูป มีเส้นขอบวิ่งโดยรอบ 1-3 เส้น มีสันตรงกลางแผ่น สลักรูปหม้อปูรณฆฏะต่อด้วยกรวยประกอบลายไว้ ส่วนฐานประดับลายบัวคว่ำบัวหงายมีริ้วเกสรบัวให้เห็นแสดงถึงความปราณีตในการแกะสลัก

ถ่ายภาพเมื่อ : 31 ธันวาคม 2559    หลังตลาดสดบ้านตาดทอง หน้าวัดอัมพวันเหนือ บริเวณศาลเจ้าปู่ พบเสมาแท่งทำด้วยศิลาแลง และใบเสมาหินทรายชนิดแผ่นปักอยู่รอบๆ และด้านหน้าของศาลเจ้า ไม่ทราบประวัติ
ถ่ายภาพเมื่อ : 31 ธันวาคม 2559

 Isan Upload


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


ใบเสมาบริเวณวัดอัมพวันเหนือ บ้านตาดทอง จ.ยโสธร
    ส่วนใหญ่เป็นใบเสมารูปทรงแบบแผ่น บางแผ่นสลักรูปหม้อต่อด้วยกรวยซึ่งอาจเป็นเครื่องบวงสรวงบูชา หรือบางท่านเชื่อว่าเป็นสถูปทรงหม้อน้ำ บางใบมีฐานบัวซึ่งพบที่วัดบึงขุมเงิน ธาตุก่องข้าวน้อย เป็นต้น
    วัดอัมพวันเหนือ ตั้งอยู่หลังตลาดบ้านตาดทอง ใบเสมาฝังไว้หน้าพระอุโบสถซ้าย-ขวา และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบใน " ศาลาใบเสมาหินพันปี " สามารถเข้าชมได้ทั้งวัน
    ใบเสมาที่พบในวัฒนธรรมทวารวดีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่ อาจเป็นลักษณะแท่งหินธรรมชาติ หรือแผ่นหินที่ไม่มีการโกลนให้เป็นรูปร่าง แบบแผ่นหิน (Slab Type) ที่มีการถากโกลนให้เป็นแผ่น หรือแบบแท่งเสา (Pillar Type) ที่มีการถากโกลนให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม มีการตกแต่งลวดลายโดยการแกะสลักลงบนใบเสมา
    ใบเสมา วัดอัมพวันเหนือ มีให้เห็นทั้งแบบแผ่นหินและแบบแท่งเสา ความสูงตั้งแต่ 50 เซนติเมตร จนถึง 2 เมตร พบเสมาแบบที่โกลนเป็นแผ่น เป็นรูปทรงสมบูรณ์ และแบบที่ยังไม่โกลน ไม่พบที่วัดศรีธรรมารามและวัดโพธิ์ศรีมงคล ซึ่งเป็นวัดที่นำใบเสมาจากแหล่งเดียวกันไป แม้กระทั่งบริเวณพระธาตุตาดทอง (ธาตุก่องข้าวน้อย) สถานที่พบใบเสมาเหล่านี้ ยังไม่พบใบเสมาชนิดแท่ง และแบบที่ยังไม่ได้โกลนให้เห็น ลายสลักเป็นสันสถูปหม้อต่อด้วยกรวยประดับลาย

    ด้านหน้าศาลาใบเสมาหินพันปี ยังพบแท่นหินสี่เหลี่ยมเจาะรูตรงกลาง แท่นหินสี่เหลี่ยมเจาะรูทั้ง 4 มุม และแท่นหินหลายๆ ลักษณะอีกจำนวนหนึ่ง

    ศาลาใบเสมาหินพันปี จัดแสดงใบเสมาหลายรูปแบบ ทั้งแบบแผ่นและแบบแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่า มีการตกแต่งใบเสมาด้วยรูปสถูปหรือหม้อปูรณฆฏะ ตามที่ได้กล่าว ไว้แล้วว่า การปักใบเสมาแบบใบเดียวที่กลางลานนั้น อาจหมายถึงเครื่องหมายแทนสถูป โดยสังเกตจากรูปแบบของใบเสมาที่มีการสลักรูปสถูปหรือหม้อปูรณฆฏะไว้ หม้อปูรณฆฏะ เป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ที่พบมาก่อนแล้ว ตั้งแต่ศิลปะอินเดียโบราณ และยังพบอีกในศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระ ในราวพุทธศตวรรษที่ 8-10 ปูรณฆฏะ เป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นสัญลักษณ์ในการอวยพรผู้มาศาสนสถานให้มีความสุขไปด้วย และด้วยเหตุนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันการรับสืบ ทอดวัฒนธรรมศาสนา และศิลปกรรมมาจากอินเดีย และลังกาด้วยเช่นกัน


สถานที่ตั้ง : วัดอัมพวันเหนือ บ้านตาดทอง หมู่ 9 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
ถ่ายภาพเมื่อ : 14 สค. 59, 31 ธค. 59
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 15 สิงหาคม 2559
ปรับปรุงล่าสุด : 5 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 3085 ครั้ง
แหล่งที่มาข้อมูล : archae.su.ac.th, finearts.go.th, manager.co.th หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Friday 14th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย