สิม หอไตร ฮูปแต้มวัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

    การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว จากวงเวียนโปงลางใช้ ถ.กาฬสินธุ์ ไปทางอนุสาวรีย์พระยาไชยสุนทร ถึงห้าแยกอนุสาวรีย์แล้วให้เลี้ยวขวาเข้า ถ.โสมพะมิตร พบสี่แยกอีกครั้งให้เลี้ยวซ้ายไปเล็กน้อยวัดอยู่ทางขวามือ Isan Upload


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
    วัดศรีบุญเรือง หรือวัดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
    เป็นวัดเก่าแก่ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกวัดหนึ่ง ตั้งชื่อเพื่อให้จำง่าย คือ วัดเหนือ วัดกลาง วัดใต้ ตั้งอยู่ไม่ใกลกันมากนัก
    วัดเหนือ เป็นหนึ่งในสถานที่ 5 แห่ง ที่นำใบเสมาจากเมืองฟ้าแดดสงยางมาเก็บไว้ สถานที่ 5 แห่งนั้น คือ
    1. ปักไว้รอบๆ พระธาตุยาคู
    2. ที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม
    3. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่วฃงชาติขอนแก่น
    4. ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
    5. วัดศรีบุญเรือง หรือวัดเหนือ

    ใบเสมาเมืองฟ้าแดดสงยาง ที่นำมาปักไว้ที่พระอุโบสถ มีขนาดความสูงประมาณ 80 เซนติเมตร หนาประมาณ 12-17 เซนติเมตร แกะสหลักลายด้านเดียว อีกด้านแกะเป็นสันแกนกลาง
    แกะสลักเป็นรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาท ซุ้มเรือนแก้ว หลังคายก 2 ชั้น ด้านหลังเป็นต้นไม้ใหญ่ ทั้งฝังซ้ายและขวา
    ล่างสุด แกะสลักเป็นรูปบุคคล 3 คน ลักษณะทรงเครื่อง อีกคนฝังซ้ายมือ บุคคลสยายผม ตาโปน

    หมายเหตุ ใบเสมาหลักนี้ ยังไม่ได้ตีความจากนักวิชาการว่า เป็นเรื่องได
ตีความหมายว่า เป็นชาดกตอน : พระเวสสันดรประทานพระนางมัทรีแก่พระอินทร์ ซึ่งแปลงเป็นพราหมณ์มาขอ ที่มา : อ.ศรีศักร วัลลิโภดม. 2518


    ใบเสมาเป็นรูปพระเวสสันดรทรงเครื่องทรงแบบนักบวช ด้วยการไว้ผมทรงชฎามงกุฏ พระหัตถ์ด้านซ้ายกุมพระหัตถ์ขวาพระนางมัทรี พระหัตถ์ด้านขวาทรงหลั่งน้ำถวายแด่พราหมณ์ แสดงในลักษณะบุคคลปล่อยผมสยาย ตาโปน มือทั้งสองยกขึ้นรับน้ำจากพระเวสสันดร
    เบื้องหลังรูปบุคคลทั้ง 3 แสดงด้วยภาพอาคารและต้นไม้ สันนิษฐานว่า แท่นอาศรมของพระเวสสันดรที่อยู่ท่ามกลางป่าในเขาวงกต พร้อมทั้งยังปรากฏมีรูปเทวดา 2 องค์เหาะอยู่ด้านบน อันแสดงถึงการอนุโมทนาสาธุการของเหล่าเทวดาอีกด้วย

สถานที่ตั้ง : วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ถ่ายภาพเมื่อ : 3 สิงหาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 7 สิงหาคม 2559
ปรับปรุงล่าสุด : 7 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 3179 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : thai.tourismthailand.org/
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย