สิม หอไตร ฮูปแต้มอเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน
 • อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน


    อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ทางเข้าอยู่ก่อนถึงวัดวัดญาณสังวรารามเล็กน้อย มีทางแยกตรงสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำไปอีก 800 เมตร เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงของจีน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุอันมีค่า ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ รูปปั้นทหารและม้าจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ พระแท่นบัลลังก์ทองของจักรพรรดิ ภาพเขียนเก่า และเครื่องปั้นดินเผา
    เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 08.00–17.00 น. (เก็บค่าเข้าชม) โทร. 038 238 367เส้นทาง
    การเดินทาง : อเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียนตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดญาณสังวราราม เดินทางมาได้หลายทางเพียงสังเกตุป้ายวิหารเซียนหรือวัดญาณสังวรารามก็ได้ ตำแหน่งที่ตั้งของวิหารเซียนอยู่ที่ทางแยกพอดี ทางหนึ่งไปวัดญาณสังวราราม อีกทางหนึ่งไปพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ อีกด้านหนึ่งมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


อเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียน จังหวัดชลบุรี
    อเนกกุศลศาลา หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม "วิหารเซียน" และมีชื่อในภาษาจีนว่า "ต้า ผู้ อี่" (จีนแต้จิ๋ว) หรือ "ต้าน ฝู เยวี้ยน" (จีนกลาง) ซึ่งมีความหมายว่า "สถานที่ที่มีบรรยากาศดั่งสรวงสวรรค์" เป็นแหล่งรวมงานศิลปะไทย-จีน ชั้นสูงที่สำคัญยิ่งในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยสถานที่แห่งนี้ได้ก่อกำเนิดจากแรงบันดาลใจของ อาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ ในการที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวทีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีต่อประเทศชาติ พระราชวงศ์ และองค์พระมหากษัตราธิราชเจ้า โดยอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ เป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างออกแบบและดูแลการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ก่อสร้างบนที่ดินบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 7 ไร่ ที่ได้รับพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช 2530 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานฤกษ์ในการก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2531 เวลา 09.19 น. และพระราชทานนามอาคารนี้ว่า "อเนกกุศลศาลา"
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอเนกกุศลศาลา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2536 โดยอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ พร้อมด้วยคณะชาวไทยเชื้อสายจีน ได้พร้อมใจน้อมเกล้าฯ ถวายอเนกกุศลศาลา พร้อมด้วยโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    การตกแต่งและการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุนั้น ก็ได้ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย-จีน ให้เข้ากันได้อย่างกลมกลืน และยังมีศิลปวัตถุอันมีค่ายิ่งที่รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มอบให้จำนวนมากเพื่อจัดแสดงเป็นการถาวร นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นสถานที่รวบรวมลัทธิศาสนาของจีนได้แก่ ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ซึ่งเป็นรากฐานแห่งมรดกทางวัฒนธรรมของจีนไว้ด้วยกัน


    สิ่งที่น่าสนใจ เช่น ศาลพระพรหมและเทพประจำ 12 ราศี, ศาลาสำหรับบูชาปวงเทวะและพระพุทธเจ้า, แปดเซียนข้ามทะเล, รูปแกะสลักจากหินแกรนิตจากประเทศจีน, พระพุทธรูปแกะสลัก, เก้ามังกรบังคมจอมจักรพรรดิราช, พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์, รูปจำลองตอนหนึ่งของกำแพงเมืองจีน, พระพุทธรูปสำริดโบราณสมัยราชวงศ์ถัง, งานดินเผาชุด 18 อรหันต์, ลานชุมนุมเทพเจ้า, เทพเจ้ากวนอู, ห้องศิลปกรรมไทย, เรือพระที่นั่งจำลอง, ห้องแสดงศิลปวัตถุไทย, พระพุทธรูปหายาก, ชิ้นงานแกะสลักจากงาช้าง เป็นต้น

สถานที่ตั้ง : วิหารเซียน(เอนกกุศลศาลา) ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ถ่ายภาพเมื่อ : 1 มกราคม 2548
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 13 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3814 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : touronthai.com
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.211.31.134 =    Tuesday 23rd July 2024
 IP : 44.211.31.134   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย